Zamówienia publiczne - archiwalne

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)

EZ/215/45/2021 - Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych i przemysłowych z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-10-27
więcej ..
EZ/215/43/2021 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, substancji stosowanych w recepturze, materiałów medycznych, preparatów pielęgnacyjnych oraz leków stosowanych w ramach Programów Lekowych III

data otwarcia: 2021-10-26
więcej ..
EZ/215/49/2021 - Zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

data otwarcia: 2021-10-25
więcej ..
EZ/214/125/2021 - Dostawy sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku.

data otwarcia: 2021-10-21
więcej ..
EZ/214/124/2021 - Zakup wraz z dostawÄ… cystoskopu.

data otwarcia: 2021-10-20
więcej ..
EZ/214/47/2021 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów okulistycznych i materiałów jednorazowych do ablacji

data otwarcia: 2021-10-19
więcej ..
EZ/214/121/2021 - Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

data otwarcia: 2021-10-19
więcej ..
EZ/214/96/2021 - Dostawy sukcesywne tuszy i tonerów do drukarek.

data otwarcia: 2021-10-15
więcej ..
EZ/215/46/2021 - zakup i dostawa nabiału, mięsa, wędlin, warzyw

data otwarcia: 2021-10-07
więcej ..
EZ/214/122/2021 - Usługa świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

data otwarcia: 2021-10-07
więcej ..
EZ/214/120/2021 - Zakup ręcznej lampy szczelinowej do badania we wszystkich pozycjach.

data otwarcia: 2021-10-06
więcej ..
EZ/214/111/2021 - Dozowniki na rękawiczki jednorazowego użytku

data otwarcia: 2021-09-29
więcej ..
EZ/214/106/2021 - Usługa diagnozy i weryfikacji poprawności rozliczeń publicznoprawnych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych danin publicznych wynikających z rozliczenia wynagrodzenia pracowników

data otwarcia: 2021-09-29
więcej ..
EZ/214/112/2021 - Usługa świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

data otwarcia: 2021-09-28
więcej ..
EZ/214/119/2021 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.

data otwarcia: 2021-09-28
więcej ..
EZ/215/42/2020 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych oraz makulatury i opakowań tekturowych z nieruchomości z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45

data otwarcia: 2021-09-27
więcej ..
EZ/214/118/2021 - Zakup wraz z dostawÄ… membran do regeneracji chrzÄ…stki stawowej.

data otwarcia: 2021-09-27
więcej ..
EZ/215/44/2021 - zakup i dostawa testów do oznaczania antygenu sarscovid19 kompatybine z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

data otwarcia: 2021-09-24
więcej ..
EZ/214/110/2021 - Zakup wraz z dostawą płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N (z okienkami)

data otwarcia: 2021-09-23
więcej ..
EZ/214/114/2021 - Zakup i dostawa testów do oznaczania genów SARSCOV2, kompatybilne z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

data otwarcia: 2021-09-20
więcej ..
EZ/214/109/2021 - Zakup wraz z dostawą jednorazowych opakowań i naczyń kuchennych

data otwarcia: 2021-09-14
więcej ..
EZ/214/103/2021 - Przegląd zasilaczy UPS wraz z dostawą i montażem akumulatorów do zasilaczy.

data otwarcia: 2021-09-13
więcej ..
EZ/214/107/2021 - Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-09-13
więcej ..
EZ/215/40/2021 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

data otwarcia: 2021-09-10
więcej ..
EZ/214/108/2021 - Remont dachu niskiego na budynku B Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

data otwarcia: 2021-09-10
więcej ..
EZ/214/105/2021 - Dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej.

data otwarcia: 2021-09-08
więcej ..
EZ/214/104/2021 - Usługa przeglądu agregatów prądotwórczych.

data otwarcia: 2021-09-07
więcej ..
EZ/215/36/2021 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

data otwarcia: 2021-09-01
więcej ..
EZ/215/41/2021 - Dzierżawa drukarek

data otwarcia: 2021-08-27
więcej ..
EZ/214/101/2021 - Zakup i dostawa diatermii chirurgicznej

data otwarcia: 2021-08-25
więcej ..
EZ/215/38/2021 - zakup i dostawa szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2021-08-23
więcej ..
EZ/214/97/2021 - Dostawa sukcesywna zestawu do barwienia i wykrywania wirusów oddechowych technikami immunfluoroscencyjnymi

data otwarcia: 2021-08-23
więcej ..
EZ/214/102/2021 - Zakup i dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej typu BIPAP z funkcjÄ… CPAP

data otwarcia: 2021-08-19
więcej ..
- Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

data otwarcia: 2021-08-16
więcej ..
EZ/215/39/2021 - Dzierżawa drukarek

data otwarcia: 2021-08-11
więcej ..
EZ/214/100/2021 - Dostawa sukcesywna cewników obwodowych typu venflon.

data otwarcia: 2021-08-10
więcej ..
EZ/214/86/2021 - Opróżnienie i czyszczenie separatorów

data otwarcia: 2021-08-09
więcej ..
EZ/215/28/2021 - zakup wraz z dostawą asortymentu do zabiegów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego I

data otwarcia: 2021-08-06
więcej ..
EZ/214/98/2021 - Remont dachu niskiego na budynku B Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

data otwarcia: 2021-08-06
więcej ..
EZ/214/87/2021 - Zakup i dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej typu BIPAP z funkcjÄ… CPAP

data otwarcia: 2021-08-04
więcej ..
EZ/214/99/2021 - Dostawa elektrod czynnych jednorazowych

data otwarcia: 2021-08-04
więcej ..
EZ/214/31/2021 - zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych I

data otwarcia: 2021-08-03
więcej ..
EZ/214/95/2021 - Dostawa sukcesywna cewników obwodowych typu venflon.

data otwarcia: 2021-08-02
więcej ..
EZ/215/32/2021 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny II

data otwarcia: 2021-07-23
więcej ..
EZ/215/27/2021 - Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie II”

data otwarcia: 2021-07-23
więcej ..
EZ/215/37/2021 - zakup i dostawa środków czystościowych

data otwarcia: 2021-07-23
więcej ..
EZ/214/94/2021 - Wykonanie aktualizacji Instrukcji Operacyjnej Lądowiska i Planu Ratowniczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

data otwarcia: 2021-07-23
więcej ..
EZ/214/29/2021 - Zakup i dostawa diatermii chirurgicznej

data otwarcia: 2021-07-22
więcej ..
EZ/214/92/2021 - Dostawa części zamiennych do naprawy silnika agregatu kogeneracyjnego.

data otwarcia: 2021-07-22
więcej ..
EZ/214/91/2021 - Zakup i dostawa Ergometru z wyposażeniem II

data otwarcia: 2021-07-19
więcej ..
EZ/214/69/2021 - Zakup wraz z dostawą odzieży dla ratowników medycznych, kierowców i mechaników

data otwarcia: 2021-07-16
więcej ..
EZ/215/25/2021 - zakup wraz z dostawą leków stosowanych w ramach Programów Lekowych II

data otwarcia: 2021-07-15
więcej ..
EZ/214/88/2021 - Wykonanie aktualizacji Instrukcji Operacyjnej Lądowiska i Planu Ratowniczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

data otwarcia: 2021-07-15
więcej ..
EZ/215/35/2021 - zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2021-07-12
więcej ..
EZ/214/90/2021 - Dostawa części zamiennych do naprawy silnika agregatu kogeneracyjnego.

data otwarcia: 2021-07-09
więcej ..
EZ/215/34/2021 - zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

data otwarcia: 2021-07-02
więcej ..
EZ/215/24/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2021-07-01
więcej ..
EZ/215/30/2021 - Zakup i dostawa ambulansu transportowego typu C

data otwarcia: 2021-07-01
więcej ..
EZ/214/85/2021 - Dostawa części zamiennych do naprawy silnika agregatu kogeneracyjnego.

data otwarcia: 2021-06-30
więcej ..
EZ/214/81/2021 - Usługa demontażu nieczynnej wentylacji mechanicznej wyciągowej na dachu Budynku H

data otwarcia: 2021-06-28
więcej ..
EZ/215/33/2021 - zakup i dostawa artykułów spożywczych_2

data otwarcia: 2021-06-24
więcej ..
EZ/214/83/2021 - Usługa świadczenia nadzoru autorskiego i serwisu nad oprogramowaniem AnalizyPro i Dashboard GM_Monitor produkcji BMM Sp. z o.o.

data otwarcia: 2021-06-24
więcej ..
EZ/215/29/2021 - zakup wraz z dostawą systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą analizatora

data otwarcia: 2021-06-21
więcej ..
EZ/214/79/2021 - Usługa remontu pokrycia dachowego w technologii membran dachowych DACH-GAM na Budynku Bloku Operacyjnego i jego łącznikach.

data otwarcia: 2021-06-21
więcej ..
EZ/214/75/2021 - Zakup wraz z dostawą jednorazowych opakowań i naczyń kuchennych - biodegradowalnych

data otwarcia: 2021-06-15
więcej ..
EZ/214/78/2021 - Zakup i dostawa elektrody czynnej jednorazowej

data otwarcia: 2021-06-15
więcej ..
EZ/214/74/2021 - Usługa remontu pokrycia dachowego w technologii membran dachowych DACH-GAM na Budynku Bloku Operacyjnego i jego łącznikach.

data otwarcia: 2021-06-10
więcej ..
EZ/214/71/2021 - Zakup wraz z dostawą (sukcesywną) sprzętu jednorazowego do laboratorium II

data otwarcia: 2021-06-09
więcej ..
EZ/215/26/2021 - zakup wraz z dostawą testów do wykrywania SARS-CoV-2

data otwarcia: 2021-06-08
więcej ..
EZ/214/73/2021 - Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy układu drogowego wraz z opracowaniem organizacji ruchu

data otwarcia: 2021-06-08
więcej ..
EZ/215/23/2021 - zakup wraz z dostawą systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą analizatora

data otwarcia: 2021-06-07
więcej ..
EZ/214/72/2021 - Artykuły kuchenne jednorazowego użytku - biodegradowalne.

data otwarcia: 2021-06-07
więcej ..
EZ/215/22/2021 - Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-06-02
więcej ..
EZ/214/70/2021 - Usługi analityczno-informatyczne

data otwarcia: 2021-06-02
więcej ..
EZ/214/67/2021 - Zakup wraz z dostawą stołu drenażowego

data otwarcia: 2021-05-31
więcej ..
EZ/215/13/2021 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, preparatów okulistycznych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, żeli do USG, szczepionek, materiałów medycznych, substancji stosowanych w recepturze.

data otwarcia: 2021-05-28
więcej ..
EZ/215/20/2021 - zakup i dostawa artykułów spożywczych

data otwarcia: 2021-05-27
więcej ..
EZ/214/58/2021 - Zakup i dostawa Ergometru z wyposażeniem

data otwarcia: 2021-05-26
więcej ..
EZ/214/68/2021 - Wykonanie fragmentu nawierzchni asfaltowej przy wejściu bocznym do budynku "D" Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej.

data otwarcia: 2021-05-25
więcej ..
EZ/214/31/2021 - Usługa remontu pokrycia dachowego w technologii membran dachowych DACH-GAM na Budynku Bloku Operacyjnego i jego łącznikach

data otwarcia: 2021-05-24
więcej ..
EZ/215/21/2021 - dostawa/doładowanie kart podarunkowych do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-05-24
więcej ..
EZ/214/60/2021 - Zakup wraz z dostawÄ… pieluchomajtek dla aktywnych

data otwarcia: 2021-05-24
więcej ..
EZ/214/66/2021 - Serwis aparatu do litotrypsji

data otwarcia: 2021-05-24
więcej ..
EZ/214/57/2021 - Odczynniki do wykonania oznaczeń przeciwciał anty Sars Cov 2

data otwarcia: 2021-05-21
więcej ..
EZ/215/18/2021 - zakup i dostawa ambulansu transportowego A-2 (2 sztuki)

data otwarcia: 2021-05-18
więcej ..
EZ/214/59/2021 - Usługa przeglądu okresowego budynków Szpitala pod względem instalacji sanitarnych, c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznych oraz instalacji gazu ziemnego

data otwarcia: 2021-05-18
więcej ..
EZ/214/61/2021 - Serwis aparatu do litotrypsji

data otwarcia: 2021-05-18
więcej ..
EZ/214/56/2021 - Zakup wraz z dostawą testów paskowych

data otwarcia: 2021-05-17
więcej ..
EZ/214/53/2021 - Zakup wraz z dostawą (sukcesywną) sprzętu jednorazowego do laboratorium

data otwarcia: 2021-05-14
więcej ..
EZ/214/52/2021 - Sukcesywna dostawa testów biologicznych do kontroli procesów sterylizacji parą wodną

data otwarcia: 2021-05-14
więcej ..
EZ/214/51/2021 - Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej - łatanie dziur

data otwarcia: 2021-05-13
więcej ..
EZ/214/54/2021 - Butelka na wodę do spłukiwania optyki endoskopowych

data otwarcia: 2021-05-11
więcej ..
EZ/214/55/2021 - Usługi informatyczne

data otwarcia: 2021-05-07
więcej ..
EZ/215/19/2021 - zakup wraz z dostawą jednorazowych sond do cyklolaserokoagulacji wraz z dzierżawą lasera mikropulsowego

data otwarcia: 2021-05-06
więcej ..
EZ/214/41/2021 - Zakup i dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Szpitala

data otwarcia: 2021-05-06
więcej ..
EZ/214/47/2021 - Pozycjonery dla pacjentów Szpitala

data otwarcia: 2021-05-05
więcej ..
EZ/214/50/2021 - Zakup wraz z dostawą laptopów oraz punktów dostępowych Wi-Fi

data otwarcia: 2021-05-05
więcej ..
EZ/214/42/2021 - Usługa przeglądu technicznego myjni ETD4

data otwarcia: 2021-05-04
więcej ..
EZ/214/46/2021 - Odczynniki do wykonania oznaczeń przeciwciał anty Sars Cov 2

data otwarcia: 2021-05-04
więcej ..
EZ/215/16/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i rejestrujących na potrzeby Szpitala

data otwarcia: 2021-04-30
więcej ..
EZ/215/17/2021 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2021-04-30
więcej ..
EZ/214/40/2021 - Dostawa jednorazowa dozowników tlenowych

data otwarcia: 2021-04-30
więcej ..
EZ/214/7/2021 - Wykonanie remontu dachu na budynku Stacji Trafo i Agregatowni przy ul. Grodzkiej

data otwarcia: 2021-04-30
więcej ..
EZ/214/48/2021 - Zakup i dostawa wózków na worki na odpady

data otwarcia: 2021-04-30
więcej ..
EZ/214/49/2021 - Zakup i dostawa aparatów CPAP wraz z osprzętem

data otwarcia: 2021-04-30
więcej ..
EZ/214/37/2021 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu nr EZ/214/37/2021.

data otwarcia: 2021-04-29
więcej ..
EZ/214/43/2021 - Usługa opieki serwisowej AMMS, Infomedica, Bank Krwi.

data otwarcia: 2021-04-29
więcej ..
EZ/215/11/2021 - Zakup i dostawa osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny I

data otwarcia: 2021-04-28
więcej ..
EZ/214/34/2021 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej

data otwarcia: 2021-04-28
więcej ..
EZ/214/39/2021 - Zakup i dostawa wideolaryngoskopu

data otwarcia: 2021-04-27
więcej ..
EZ/214/44/2021 - Zakup wraz z dostawą testów paskowych

data otwarcia: 2021-04-27
więcej ..
EZ/214/45/2021 - Zakup i dostawa obwodów dwuramiennych do respiratora Philips Respironics

data otwarcia: 2021-04-27
więcej ..
EZ/215/8/2021 - zakup wraz z dostawą testów autoimmunologicznych, profili alergologicznych, przeciwciał przeciwko Borelioza wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2021-04-26
więcej ..
EZ/215/12/2021 - Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej

data otwarcia: 2021-04-21
więcej ..
EZ/215/14/2021 - zakup wraz z dostawą odczynników do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophila na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii oraz odczynników do badań z zakresu serologii wraz z dzierżawą sprzętu na potrzeby Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

data otwarcia: 2021-04-21
więcej ..
EZ/215/15/2021 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowanie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie II

data otwarcia: 2021-04-20
więcej ..
EZ/214/32/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów na remont podestu przy wejściu bocznym do budynku "D" oraz na remont chodnika

data otwarcia: 2021-04-20
więcej ..
EZ/214/38/2021 - Zakup i dostawa obwodów dwuramiennych do respiratora Philips Respironics

data otwarcia: 2021-04-20
więcej ..
EZ/214/27/2021 - Zakup i dostawa mikroskopu III

data otwarcia: 2021-04-19
więcej ..
EZ/215/1/2021 - zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca (kardiowertery – defibrylatory, stymulatory resynchronizujące)

data otwarcia: 2021-04-16
więcej ..
EZ/214/36/2021 - Zakup i dostawa masek ustno-nosowych

data otwarcia: 2021-04-15
więcej ..
EZ/214/35/2021 - Zakup i dostawa osprzętu do aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem

data otwarcia: 2021-04-15
więcej ..
EZ/214/28/2021 - Dostawa jednorazowa dozowników tlenowych.

data otwarcia: 2021-04-09
więcej ..
EZ/214/26/2021 - Zakup wraz z dostawą testów paskowych i płynu płuczącego do stosowania śródocznego.

data otwarcia: 2021-04-08
więcej ..
EZ/214/30/2021 - Usługa monitorowania procesów w zakresie gospodarki materiałowej na Magazynach GM w systemie HIS Szpitala.

data otwarcia: 2021-04-07
więcej ..
EZ/215/2/2021 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, w tym stosowanych w ramach Programu Lekowego I

data otwarcia: 2021-04-06
więcej ..
EZ/214/14/2021 - Zakup wraz z dostawą opraw i uchwytów oświetleniowych

data otwarcia: 2021-04-02
więcej ..
EZ/214/23/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów chirurgicznych dla potrzeb bloku operacyjnego

data otwarcia: 2021-04-02
więcej ..
EZ/215/10/2021 - zakup i dostawa pieczywa, wody, warzyw

data otwarcia: 2021-04-01
więcej ..
EZ/214/22/2021 - Usługa przeglądu stacji demineralizacji wody na bloku operacyjnym

data otwarcia: 2021-04-01
więcej ..
EZ/215/3/2021 - Dostawa/ doładowanie kart podarunkowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

data otwarcia: 2021-03-31
więcej ..
EZ/214/13/2021 - Zakup i dostawa środków piorących

data otwarcia: 2021-03-31
więcej ..
EZ/214/16/2021 - Zakup kleszczy bipolarnych

data otwarcia: 2021-03-30
więcej ..
EZ/215/9/2021 - zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

data otwarcia: 2021-03-29
więcej ..
EZ/214/19/2021 - Zakup wraz z dostawą wózków do monitora funkcji życiowych dla sal Covidowych na potrzeby Oddziału Wewnętrznego

data otwarcia: 2021-03-26
więcej ..
EZ/215/7/2021 - Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowania do z odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, których szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SIWZ

data otwarcia: 2021-03-26
więcej ..
EZ/214/18/2021 - Naprawa zestawu kamery laparoskopowej oraz głowicy kamery

data otwarcia: 2021-03-25
więcej ..
EZ/214/24/2021 - Zakup i dostawa mikroskopu II

data otwarcia: 2021-03-25
więcej ..
EZ/214/9/2021 - Dostawa artykułów kuchennych

data otwarcia: 2021-03-17
więcej ..
EZ/214/12/2021 - Zakup i dostawa mikroskopu

data otwarcia: 2021-03-17
więcej ..
EZ/214/20/2021 - Zakup i dostawa kombinezonów ochronnych jednorazowych

data otwarcia: 2021-03-16
więcej ..
EZ/214/17/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów do utrzymania stacji uzdatniania wody w szpitalu oraz do czyszczenia instalacji kanalizacji

data otwarcia: 2021-03-15
więcej ..
EZ/215/5/2021 - Zakup i dostawa worków na odpady

data otwarcia: 2021-03-12
więcej ..
EZ/215/4/2021 - Zakup wraz z dostawą albumin i produktów leczniczych stosowanych w ramach Programu Lekowego

data otwarcia: 2021-03-12
więcej ..
EZ/214/8/2021 - Zakup wraz z dostawą dozowników tlenowych

data otwarcia: 2021-03-12
więcej ..
EZ/214/11/2021 - Dostawa optyk i światłowodów do zabiegów endoskopowych laryngologicznych

data otwarcia: 2021-03-10
więcej ..
EZ/214/10/2021 - Zakup wraz z dostawą okulistycznych obłożeń jednorazowych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2021-03-09
więcej ..
EZ/215/92/2020 - Zakup i dostawa ambulansu transportowego A-2 ( 2 szt)

data otwarcia: 2021-03-05
więcej ..
EZ/214/6/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów chirurgicznych dla bloku operacyjnego.

data otwarcia: 2021-02-25
więcej ..
EZ/214/5/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów do utrzymania stacji uzdatniania wody w szpitalu oraz materiałów do czyszczenia instalacji kanalizacji.

data otwarcia: 2021-02-24
więcej ..
EZ/215/86/2020 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-02-18
więcej ..
294/2020/N/Krosno - Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-02-10
więcej ..
EZ/215/93/2020 - zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2021-02-05
więcej ..
EZ/215/91/2020 - zakup i dostawa rękawic medycznych

data otwarcia: 2021-02-02
więcej ..
EZ/214/1/2021 - Usługa wykonania pól elektromagnetycznych

data otwarcia: 2021-02-02
więcej ..
EZ/215/90/2020 - zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

data otwarcia: 2021-01-29
więcej ..
EZ/214/2/2021 - Zakup wraz z dostawą środków czystości oraz artykułów jednorazowego użytku

data otwarcia: 2021-01-29
więcej ..
EZ/214/3/2021 - Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-01-22
więcej ..
EZ/214/93/2020 - Zakup wraz z dostawą kapsułek skrobiowych.

data otwarcia: 2021-01-15
więcej ..
EZ/214/95/2020 - Zakup wraz z dostawą zestawów do iniekcji doszklistkowych dla potrzeb oddziału okulistycznego.

data otwarcia: 2021-01-11
więcej ..
EZ/214/94/2020 - Zakup, dostawa, montaż dźwigu towarowego w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2021-01-08
więcej ..
EZ/215/85/2020 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym

data otwarcia: 2021-01-05
więcej ..
EZ/215/89/2020 - zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

data otwarcia: 2020-12-31
więcej ..
EZ/215/84/2020 - Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych, protez naczyniowych, staplerów, drenów, siatek

data otwarcia: 2020-12-31
więcej ..
EZ/215/77/2020 - Zakup wraz z dostawą produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego oraz preparatów okulistycznych i testów paskowych

data otwarcia: 2020-12-30
więcej ..
EZ/215/82/2020 - zakup wraz z dostawą płynów do dializ na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz opatrunków specjalistycznych, żeli do defibrylacji i systemów terapeutycznych

data otwarcia: 2020-12-30
więcej ..
EZ/215/88/2020 - zakup i dostawa artykułów spożywczych mini, warzyw

data otwarcia: 2020-12-28
więcej ..
EZ/214/91/2020 - Zakup, dostawę, montaż dźwigu towarowego w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-12-23
więcej ..
EZ/215/78/2020 - zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych w zakresie przewodu pokarmowego

data otwarcia: 2020-12-22
więcej ..
EZ/215/81/2020 - Zakup i dostawa odczynników do badania moczu wraz z analizatorami

data otwarcia: 2020-12-22
więcej ..
EZ/215/83/2020 - Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19. Zakup aparatu EEG

data otwarcia: 2020-12-21
więcej ..
EZ/214/86/2020 - Wykonanie usługi polegającej na transmisji alarmów pożarowych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

data otwarcia: 2020-12-18
więcej ..
EZ/214/85/2020 - Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń wraz z pryzmowaniem zrzuconego śniegu i lodu z dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

data otwarcia: 2020-12-17
więcej ..
EZ/214/83/2020 - Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych.

data otwarcia: 2020-12-16
więcej ..
EZ/214/84/2020 - Zakup wraz z dostawą utensyliów recepturowych.

data otwarcia: 2020-12-15
więcej ..
EZ/215/75/2020 - Ochrona osób i mienia

data otwarcia: 2020-12-14
więcej ..
EZ/214/88/2020 - Zakup wraz z dostawą wymazówek z podłożami do pobierania materiału w kierunku SARS CoV2 wymagane przez producenta analizatora Vivalytic firmy Bosch

data otwarcia: 2020-12-10
więcej ..
EZ/215/79/2020 - Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach zadania „Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19

data otwarcia: 2020-12-09
więcej ..
EZ/215/80/2020 - Zakup wraz z dostawą monitora funkcji życiowych

data otwarcia: 2020-12-09
więcej ..
EZ/214/87/2020 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia laboratorium diagnostycznego SARS-CoV-2

data otwarcia: 2020-12-07
więcej ..
EZ/214/89/2020 - Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45

data otwarcia: 2020-12-07
więcej ..
EZ/215/76/2020 - zakup i dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci

data otwarcia: 2020-12-03
więcej ..
EZ/215/71/2020 - zakup i dostawa rękawic medycznych

data otwarcia: 2020-11-30
więcej ..
EZ/214/82/2020 - Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45

data otwarcia: 2020-11-30
więcej ..
EZ/215/67/2020 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach terapeutycznych oraz opatrunków specjalistycznych, smoczków do butelek, żeli do defibrylacji i systemów terapeutycznych

data otwarcia: 2020-11-27
więcej ..
EZ/215/64/2020 - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierzawą zbiorników kriogenicznych, butli stojaków inosideł.

data otwarcia: 2020-11-25
więcej ..
EZ/215/70/2020 - Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych, protez naczyniowych, staplerów, drenów, cewników, siatek, kateterów

data otwarcia: 2020-11-18
więcej ..
EZ/215/57/2020 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla OIOM

data otwarcia: 2020-11-17
więcej ..
EZ/214/81/2020 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia laboratorium diagnostycznego SARS-CoV-2

data otwarcia: 2020-11-16
więcej ..
EZ/215/74/2020 - Zakup i dostawa odczynników różnych oraz odczynników do oznaczania kalprotektyny

data otwarcia: 2020-11-13
więcej ..
EZ/215/68/2020 - zakup wraz z dostawą rozruszników serca z elektrodami i akcesoriami oraz sterylnych zestawów do implantacji stymulatorów serca

data otwarcia: 2020-11-12
więcej ..
EZ/215/73/2020 - zakup wraz z dostawą testów do oznaczania genów SARS COVID 19 - kompatybilne z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

data otwarcia: 2020-11-09
więcej ..
EZ/214/80/2020 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia laboratorium diagnostycznego SARS-CoV-2

data otwarcia: 2020-11-09
więcej ..
EZ/214/79/2020 - Zakup wraz z dostawą materiałów jednorazowych dla potrzeb oddziału okulistycznego

data otwarcia: 2020-11-06
więcej ..
EZ/214/78/2020 - Zakup wraz z dostawą kompresów żelowych ciepło/zimno

data otwarcia: 2020-11-04
więcej ..
EZ/215/69/2020 - Zakup i dostawa materiałów chirurgicznych

data otwarcia: 2020-11-03
więcej ..
EZ/215/72/2020 - Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego II

data otwarcia: 2020-11-03
więcej ..
EZ/215/60/2020 - zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, żywienia, produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych, środków kontrastowych, tzakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, żywienia, produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych, środków kontrastowych, testów paskowychestów paskowych

data otwarcia: 2020-11-02
więcej ..
EZ/214/76/2020 - Zakup wraz z dostawą grawitacyjnego systemu leukacytarno-płytkowego (czynnik wzrostu – PRP)

data otwarcia: 2020-11-02
więcej ..
EZ/215/66/2020 - Zakup wraz z dostawą płyt, gwoździ i śrub do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2020-10-29
więcej ..
EZ/214/75/2020 - Zakup wraz z dostawÄ… naczy sanitarnych

data otwarcia: 2020-10-29
więcej ..
EZ/215/59/2020 - Zakup i dostawa ambulansu transportowego A-2 (2 szt.)

data otwarcia: 2020-10-23
więcej ..
EZ/215/65/2020 - Zakup i dostawa odczynników różnych oraz do odczynników do oznaczania Norowirusa i kalprotektyny

data otwarcia: 2020-10-22
więcej ..
EZ/215/61/2020 - Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego

data otwarcia: 2020-10-22
więcej ..
EZ/214/77/2020 - Zakup wraz z dostawÄ… pomieszczenia kontenerowego

data otwarcia: 2020-10-20
więcej ..
EZ/215/62/2020 - zakup i dostawa jednorazowych wkładów do podawania kontrastu

data otwarcia: 2020-10-19
więcej ..
EZ/214/72/2020 - Zakup wraz z dostawą kompresów żelowych ciepło/zimno

data otwarcia: 2020-10-16
więcej ..
EZ/215/63/2020 - zakup i dostawa nabiału, mięsa, wędlin, warzyw

data otwarcia: 2020-10-13
więcej ..
EZ/214/69/2020 - Zakup wraz z dostawą naczyń sanitarnych.

data otwarcia: 2020-10-05
więcej ..
EZ/215/51/2020 - zakup wraz z dostawą jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu

data otwarcia: 2020-10-02
więcej ..
EZ/215/58/2020 - Zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych jednorazowych

data otwarcia: 2020-10-02
więcej ..
EZ/214/68/2020 - Zakup i dostawa lodówek, mikrofalówek i zmywarki

data otwarcia: 2020-10-01
więcej ..
EZ/214/71/2020 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w ramach zadania: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą".

data otwarcia: 2020-09-30
więcej ..
EZ/215/55/2020 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach terapeutycznych

data otwarcia: 2020-09-28
więcej ..
EZ/214/67/2020 - Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2020-09-28
więcej ..
EZ/214/65/2020 - Zakup wraz z dostawÄ… rejestratora holterowskiego EKG kompatybilnego z systemem CardioScan

data otwarcia: 2020-09-28
więcej ..
EZ/215/56/2020 - Zakup i dostawa materiałów chirurgicznych

data otwarcia: 2020-09-25
więcej ..
EZ/214/63/2020 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów do unguatora do receptury aptecznej.

data otwarcia: 2020-09-24
więcej ..
EZ/214/64/2020 - Zakup wraz z dostawą płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N (z okienkami).

data otwarcia: 2020-09-23
więcej ..
EZ/215/48/2020 - Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego III

data otwarcia: 2020-09-14
więcej ..
EZ/214/61/2020 - Dzierżawa polisomnografu wraz z dostawą akcesoriów do badań polisomnograficznych II.

data otwarcia: 2020-09-04
więcej ..
EZ/215/49/2020 - zakup wraz z dostawą zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, preparatów okulistycznych, smoczków do butelek, żeli do defibrylacji, systemów terapeutycznych i szczepionek

data otwarcia: 2020-08-31
więcej ..
EZ/214/60/2020 - Dzierżawa polisomnografu wraz z dostawą akcesoriów do badań polisomnograficznych.

data otwarcia: 2020-08-31
więcej ..
EZ/215/50/2020 - Dzierżawa aparatu do znieczulania ogólnego z możliwością znieczulania dzieci

data otwarcia: 2020-08-28
więcej ..
EZ/215/53/2020 - Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2020-08-26
więcej ..
EZ/214/58/2020 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów do nebulizatora Aeroneb Pro.

data otwarcia: 2020-08-25
więcej ..
EZ/215/52/2020 - Zakup i dostawa superkoncentratów

data otwarcia: 2020-08-24
więcej ..
EZ/215/47/2020 - Dostawa zestawów komputerowych

data otwarcia: 2020-08-24
więcej ..
EZ/214/59/2020 - Zakup wraz z dostawą pieczątek dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-08-20
więcej ..
EZ/214/57/2020 - Wykonanie i montaż daszka nad wejściem bocznym do budynku "E" (łącznika) dla transportu pacjentów w związku z COVID-19.

data otwarcia: 2020-08-19
więcej ..
EZ/215/41/2020 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego ( m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) II.”

data otwarcia: 2020-08-17
więcej ..
EZ/215/38/2020 - zakup i dostawa zestawu wideobronchoskopowego z systemem archiwizacji i transmisji danych z zestawem, szafy do bronchoskopów

data otwarcia: 2020-08-13
więcej ..
EZ/215/54/2020 - zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2020-08-12
więcej ..
EZ/215/47/2020 - Dostawa zestawów komputerowych

data otwarcia: 2020-08-11
więcej ..
EZ/215/46/2020 - zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2020-08-07
więcej ..
EZ/215/45/2020 - Zakup i dostawa fartuchów ochronnych

data otwarcia: 2020-08-05
więcej ..
EZ/214/54/2020 - Wykonanie i montaż daszka nad wejściem bocznym do budynku "E" (łącznika) dla transportu pacjentów w związku z COVID-19

data otwarcia: 2020-08-04
więcej ..
EZ/214/55/2020 - Testy specjalistyczne aparatów rtg i urządzeń pomocniczych

data otwarcia: 2020-07-22
więcej ..
EZ/214/52/2020 - Materiały jednorazowe na potrzeby Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2020-07-21
więcej ..
EZ/214/51/2020 - Zakup wraz z dostawą pomieszczenia kontenerowego do segregacji pacjentów SOR w związku z COVID

data otwarcia: 2020-07-15
więcej ..
EZ/215/44/2020 - Zakup i dostawa staplerów, sprzętu do diatermii oraz światłowodu

data otwarcia: 2020-07-15
więcej ..
EZ/215/40/2020 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku II

data otwarcia: 2020-07-14
więcej ..
EZ/215/42/2020 - Zakup i dostawa środków czystości i ręczników papierowych

data otwarcia: 2020-07-13
więcej ..
EZ/215/43/2020 - Postępowanie na usługę serwisową tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 wraz z dwoma stacjami AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto Dual Shot Alpha

data otwarcia: 2020-07-10
więcej ..
EZ/215/32/2020 - zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń kostnych oraz narzędzi wielorazowych do zabiegów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego II

data otwarcia: 2020-07-09
więcej ..
EZ/214/50/2020 - Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Protection Advanced dla ochrony stacji roboczych i serwerów w ilości 400 licencji na 3 lata.

data otwarcia: 2020-07-07
więcej ..
EZ/215/35/2020 - Zakup i dostawa akcesoriów chirurgicznych, staplerów, sprzętu do diatermii, zestawów endoskopowych

data otwarcia: 2020-07-06
więcej ..
EZ/214/49/2020 - Zakup wraz z dostawą materiałów jednorazowych dla potrzeb oddziału okulistycznego

data otwarcia: 2020-07-06
więcej ..
EZ/215/36/2020 - zakup i dostawa odzieży dla pracowników zaplecza technicznego

data otwarcia: 2020-07-03
więcej ..
EZ/215/26/2020 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego ( m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą).”

data otwarcia: 2020-06-30
więcej ..
EZ/215/37/2020 - Zakup i dostawa odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu II

data otwarcia: 2020-06-30
więcej ..
EZ/214/48/2020 - Likwidacja budowli nr inw.: T-291-2-02-02-26 - basen rozbryzgowy przy budynku "D"

data otwarcia: 2020-06-30
więcej ..
EZ/215/33/2020 - zakup i dostawa odczynników do elektroforezy białek wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2020-06-17
więcej ..
EZ/215/34/2020 - zakup i dostawa artykułów spożywczych, warzyw

data otwarcia: 2020-06-15
więcej ..
EZ/215/29/2020 - Zakup wraz z dostawą zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, preparatów okulistycznych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, formaliny buforowanej, insuliny i szczepionek

data otwarcia: 2020-06-10
więcej ..
Zakup wraz z dostawą foteli biurowych, krzeseł tapicerowanych - EZ/214/45/2020

data otwarcia: 2020-06-10
więcej ..
EZ/214/44/2020 - Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych podświetlanych

data otwarcia: 2020-06-10
więcej ..
EZ/214/46/2020 - Wymiana sufitu w korytarzu Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2020-06-10
więcej ..
EZ/215/22/2020 - zakup wraz z dostawą materiałów medycznych wykorzystywanych podczas zabiegu zaćmy z dzierżawą fakoemulsyfikatorów i biometru optycznego

data otwarcia: 2020-06-05
więcej ..
EZ/214/43/2020 - Wymiana sufitu w korytarzu Oddziału Otorynolaryngologii i otorynolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2020-06-04
więcej ..
EZ/214/42/2020 - Projekt przebudowy wyjść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej

data otwarcia: 2020-06-02
więcej ..
EZ/214/41/2020 - Zakup wraz z dostawą trzech stolików zabiegowych

data otwarcia: 2020-06-01
więcej ..
EZ/215/31/2020 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2020-05-22
więcej ..
EZ/215/27/2020 - Zakup i dostawa odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2020-05-20
więcej ..
EZ/215/11/2020 - zakup i dostawa odczynników do analiz gazometrycznych, immunochemicznych, biochemicznych wraz z dzierżawa analizatorów

data otwarcia: 2020-05-18
więcej ..
EZ/214/40/2020 - Projekt przebudowy wyjść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej

data otwarcia: 2020-05-18
więcej ..
EZ/215/28/2020 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, elektroforezy białek wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2020-05-15
więcej ..
EZ/215/30/2020 - Zakup wraz z dostawą warzyw oraz owoców

data otwarcia: 2020-05-11
więcej ..
EZ/215/24/2020 - zakup wraz z dostawą soczewek wewnątrzgałkowych II

data otwarcia: 2020-05-07
więcej ..
EZ/215/25/2020 - zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych, testów paskowych, receptury i produktów leczniczych II

data otwarcia: 2020-04-30
więcej ..
EZ/214/38/2020 - Wykonanie konserwacji dźwigów osobowych i towarowych w budynkach kompleksu Szpitala.

data otwarcia: 2020-04-29
więcej ..
EZ/214/39/2020 - Usługa opieki serwisowej AMMS

data otwarcia: 2020-04-29
więcej ..
EZ/215/21/2020 - zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny II

data otwarcia: 2020-04-28
więcej ..
EZ/215/20/2020 - Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego I

data otwarcia: 2020-04-27
więcej ..
EZ/214/37/2020 - Utworzenie 2-stanowiskowej Pracowni Polisomnografii w Oddziale Pulmonologii (zaprojektuj - wybuduj), utworzenie sekretariatu dla Oddziałów Pulmonologii i Neurologii oraz dyżurki nocnej, jak również dostawa materiałów budowlanych.

data otwarcia: 2020-04-27
więcej ..
EZ/215/19/2020 - Zakup wraz z dostawą leków stosowanych w programach terapeutycznych i immunoglobuliny

data otwarcia: 2020-04-22
więcej ..
EZ/214/35/2020 - Zakup wraz z dostawą lodówki do przechowywania szczepionek

data otwarcia: 2020-04-16
więcej ..
EZ/215/15/2020 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku

data otwarcia: 2020-04-14
więcej ..
EZ/215/8/2020 - Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-04-10
więcej ..
EZ/214/31/2020 - Przebudowa wyjść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym PPOŻ. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej.

data otwarcia: 2020-04-10
więcej ..
EZ/214/33/2020 - Utworzenie 2-stanowiskowej Pracowni Polisomnografii w Oddziale Pulmonologii (zaprojektuj - wybuduj), utworzenie sekretariatu dla Oddziałów Pulmonologii i Neurologii oraz dyżurki nocnej, jak również dostawa materiałów budowlanych.

data otwarcia: 2020-04-08
więcej ..
EZ/214/34/2020 - zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

data otwarcia: 2020-04-08
więcej ..
EZ/214/32/2020 - Zakup wraz z dostawÄ… kardiomonitora transportowego

data otwarcia: 2020-04-07
więcej ..
EZ/215/23/2020 - Zakup wraz z dostawą warzyw oraz owoców

data otwarcia: 2020-04-06
więcej ..
EZ/214/30/2020 - Zakup wraz z dostawą lodówki do przechowywania szczepionek z możliwością powiadamiania SMS

data otwarcia: 2020-04-03
więcej ..
EZ/214/29/2020 - Konserwacja i serwis systemów bezpieczeństwa pożarowego SAP i DSO na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie II

data otwarcia: 2020-04-02
więcej ..
EZ/214/27/2020 - Zakup wraz z dostawą druków

data otwarcia: 2020-04-02
więcej ..
EZ/215/12/2020 - Dostawa i doładowanie kart podarunkowych

data otwarcia: 2020-03-30
więcej ..
EZ/215/17/2020 - zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

data otwarcia: 2020-03-27
więcej ..
EZ/214/28/2020 - Wykonanie kontroli okresowej (przeglądów kominiarskich) technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach kompleksu Szpitala.

data otwarcia: 2020-03-27
więcej ..
EZ/215/18/2020 - Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych, testów paskowych, receptury, benzyny aptecznej i produktów leczniczych

data otwarcia: 2020-03-26
więcej ..
EZ/214/25/2020 - Utworzenie 2-stanowiskowej Pracowni Polisomnografii w Oddziale Pulmonologii (zaprojektuj - wybuduj), utworzenie sekretariatu dla Oddziałów Pulmonologii i Neurologii oraz dyżurki nocnej, jak również dostawa materiałów budowlanych.

data otwarcia: 2020-03-26
więcej ..
EZ/215/16/2020 - Zakup wraz z dostawą warzyw, owoców oraz wody

data otwarcia: 2020-03-25
więcej ..
EZ/215/7/2020 - zakup wraz z dostawą soczewek wewnątrzgałkowych

data otwarcia: 2020-03-20
więcej ..
EZ/215/10/2020 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny I

data otwarcia: 2020-03-16
więcej ..
EZ/214/13/2020 - Zakup trzech defibrylatorów wraz z szfkami wiszącymi na defibrylatory

data otwarcia: 2020-03-13
więcej ..
EZ/214/9/2020 - Konserwacja i serwis systemów bezpieczeństwa pożarowego SAP i DSO na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-03-13
więcej ..
EZ/214/26/2020 - Zakup artykułów kuchennych do kuchenek oddziałowych oraz kuchni szpitalnej

data otwarcia: 2020-03-12
więcej ..
EZ/214/24/2020 - Wykonanie kontroli okresowej (przeglądów budowlanych) obiektów wielkopowierzchniowych, budynku Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią i Stacją Łóżek oraz lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego

data otwarcia: 2020-03-11
więcej ..
EZ/214/16/2020 - Wykonanie kontroli okresowej (przeglądów kominiarskich) technicznej sparwności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach kompleksu Szpitala

data otwarcia: 2020-03-10
więcej ..
EZ/215/13/2020 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

data otwarcia: 2020-03-10
więcej ..
EZ/215/4/2020 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych dla Szpitala

data otwarcia: 2020-03-10
więcej ..
EZ/214/22/2020 - Zakup wraz z dostawą naklejek identyfikacyjnych na przygotowane leki/płyny infuzyjne

data otwarcia: 2020-03-05
więcej ..
EZ/214/2020 - usługa pomiaru dozymetrów

data otwarcia: 2020-03-03
więcej ..
EZ/217/1/2020 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniacznym

data otwarcia: 2020-02-28
więcej ..
EZ/214/18/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów jednorazowego użytku

data otwarcia: 2020-02-25
więcej ..
EZ/214/12/2020 - Przeprowadzenie szkoleń dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z automatyczną defibrylacją zewnętrzną

data otwarcia: 2020-02-24
więcej ..
EZ/214/19/2020 - Zakup i dostawa ampułkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej.

data otwarcia: 2020-02-24
więcej ..
EZ/215/6/2020 - zakup i dostawa artykułów spożywczych

data otwarcia: 2020-02-21
więcej ..
EZ/214/17/2020 - Odbiór, zagospodarowanie i wywóz makulatury i opakowań tekturowych

data otwarcia: 2020-02-20
więcej ..
EZ/214/15/2020 - Zakup komputera wraz z instalacjÄ… oprogramowania DGT

data otwarcia: 2020-02-18
więcej ..
EZ/215/5/2020 - zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2020-02-13
więcej ..
EZ/215/9/2020 - Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-02-12
więcej ..
EZ/215/1/2020 - Zakup wraz z dostawą narzędzi chirurgicznych, siatek chirurgicznych, sprzętu do zabiegów laparoskopowych

data otwarcia: 2020-02-10
więcej ..
EZ/214/11/2020 - Zakup wraz z dostawÄ… naklejek identyfikacyjnych na przygotowane

data otwarcia: 2020-02-07
więcej ..
EZ/214/10/2020 - Zakup wraz z dostawa środków myjących dla Kuchni Szpitalnej

data otwarcia: 2020-02-06
więcej ..
EZ/214/14/2020 - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, osi priorytetowej II. Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. - Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

data otwarcia: 2020-02-05
więcej ..
EZ/214/8/2020 - Zabiegi dezynsekcji i monitoringu oraz wprowadzanie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP

data otwarcia: 2020-02-04
więcej ..
EZ/214/7/2020 - Zakup komputera wraz z instalacjÄ… oprogramowania DGT

data otwarcia: 2020-02-03
więcej ..
EZ/214/6/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych, kawy i herbaty

data otwarcia: 2020-01-31
więcej ..
EZ/214/1/2020 - Dostawa filtrów oraz obsługa serwisowa stacji uzdatniania wody w Aptece Szpitalnej

data otwarcia: 2020-01-24
więcej ..
EZ/214/4/2020 - Zakup odzieży dla pracowników szpitala

data otwarcia: 2020-01-23
więcej ..
EZ/215/2/2020 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienie dojelitowe, pozajelitowe, wyrobu medyczne, płyny do dializ, programy lekowe

data otwarcia: 2020-01-23
więcej ..
EZ/214/2/2020 - Usługa recertyfikacji Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015

data otwarcia: 2020-01-21
więcej ..
EZ/215/3/2020 - zakup i dostawa odczynników do diagnostyki prątka gruźlicy wraz z dzierżawa systemu do hodowli i cieplarką

data otwarcia: 2020-01-21
więcej ..
EZ/214/3/2020 - Usługa przeglądu serwisowego agregatów prądotwórczych

data otwarcia: 2020-01-20
więcej ..
EZ/214/5/2020 - Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-01-16
więcej ..
EZ/215/87/2019 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych oraz preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych, wiskoelastyków, testów paskowych

data otwarcia: 2020-01-10
więcej ..
EZ/215/90/2019 - Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych

data otwarcia: 2020-01-08
więcej ..
EZ/214/109/2019 - Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2020-01-07
więcej ..
EZ/215/91/2019 - Zakup i dostawa warzyw sezonowych oraz artykułów spożywczych

data otwarcia: 2019-12-20
więcej ..
EZ/214/105/2019 - Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-12-19
więcej ..
EZ/215/77/2019 - Nadzór Inwestorski nad modernizacją energetyczną Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-12-16
więcej ..
EZ/215/68/2019 - Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-12-11
więcej ..
EZ/214/104/2019 - Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-12-11
więcej ..
EZ/214/103/2019 - Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS i wymiana kompletu kondensatorów elektrolitycznych

data otwarcia: 2019-12-09
więcej ..
EZ/215/89/2019 - zakup i dostawa kardiowerterów defibrylatorów

data otwarcia: 2019-12-05
więcej ..
EZ/214/102/2019 - Usługa wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych

data otwarcia: 2019-12-02
więcej ..
EZ/214/99/2019 - Usługa dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-12-02
więcej ..
EZ/214/101/2019 - Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2019-11-28
więcej ..
EZ/214/100/2019 - Zakup wraz z dostawÄ… urzÄ…dzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

data otwarcia: 2019-11-28
więcej ..
EZ/215/88/2019 - zakup i dostawa worków na odpady II

data otwarcia: 2019-11-27
więcej ..
EZ/214/94/2019 - Dostosowanie pracowni USG w Oddziale Gastroenterologicznym oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania „zakup aparatu usg"

data otwarcia: 2019-11-26
więcej ..
EZ/214/97/2019 - Zakup wraz z dostawą sukcesywną tuszy i tonerów do drukarek

data otwarcia: 2019-11-25
więcej ..
EZ/215/80/2019 - zakup i dostawa sprzętu na blok chirurgiczny i urologiczny

data otwarcia: 2019-11-19
więcej ..
EZ/214/93/2019 - Usługa serwisowa systemu informatycznego

data otwarcia: 2019-11-18
więcej ..
EZ/215/86/2019 - zakup i dostawa zestawu videokolonoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-11-18
więcej ..
EZ/214/95/2019 - Dostosowanie pracowni USG w Oddziale Gastroenterologicznym oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania „zakup aparatu usg”

data otwarcia: 2019-11-18
więcej ..
EZ/215/76/2019 - zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, żywienia, produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych, wiskoelastyków, BSS, testów paskowych

data otwarcia: 2019-11-13
więcej ..
EZ/215/85/2019 - zakup i dostawa worków na odpady

data otwarcia: 2019-11-13
więcej ..
EZ/214/92/2019 - Zakup wraz z dostawą sukcesywną tuszy i tonerów do drukarek

data otwarcia: 2019-11-12
więcej ..
EZ/215/83/2019 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów do podawania środka kontrastowego

data otwarcia: 2019-11-08
więcej ..
EZ/214/94/2019 - Zakup wraz z dostawą kapsułek skrobiowych

data otwarcia: 2019-11-08
więcej ..
EZ/215/78/2019 - Zakup i dostawa osprzętu do zabiegów naczyniowych, zgłębników, protez otologicznych oraz staplerów

data otwarcia: 2019-11-06
więcej ..
EZ/214/90/2019 - Zakup wraz z dostawą jednorazową narzędzi otorynolaryngologicznych

data otwarcia: 2019-11-06
więcej ..
EZ/214/91/2019 - Zakup wraz z dostawą klińca i utwardzeniem terenu oraz wykonanie chodnika

data otwarcia: 2019-11-06
więcej ..
EZ/215/81/2019 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym

data otwarcia: 2019-11-04
więcej ..
EZ/217/1/2019 - Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

data otwarcia: 2019-11-04
więcej ..
EZ/215/82/2019 - Zakup i dostawa sprzętu używanego do analizatora parametrów krytycznych

data otwarcia: 2019-10-31
więcej ..
EZ/214/89/2019 - Zakup wraz z dostawą utensyliów recepturowych

data otwarcia: 2019-10-25
więcej ..
EZ/214/88/2019 - Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS i wymianę kompletu kondensatorów elektrolitycznych DC

data otwarcia: 2019-10-24
więcej ..
EZ/215/74/2019 - Zakup i dostawa sprzętu endoskopowego

data otwarcia: 2019-10-21
więcej ..
EZ/215/72/2019 - Zakup i dostawa sprzętu używanego do analizatora parametrów krytycznych

data otwarcia: 2019-10-21
więcej ..
EZ/215/79/2019 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym

data otwarcia: 2019-10-21
więcej ..
EZ/214/87/2019 - Zakup i dostwa wody w butlach i kubków jednorazowych wraz z dzierżawą dystrybutorów

data otwarcia: 2019-10-18
więcej ..
EZ/214/86/2019 - Zakup wraz z dostawą maceratorów do pieluchomajtek

data otwarcia: 2019-10-15
więcej ..
EZ/214/85/2019 - zakup i dostawa sprzętu okulistycznego

data otwarcia: 2019-10-09
więcej ..
EZ/214/84/2019 - Zakup i dostawa worków na zwłoki

data otwarcia: 2019-10-08
więcej ..
EZ/214/82/2019 - Zakup pinów węglowych do zabiegów ortopedycznych

data otwarcia: 2019-10-08
więcej ..
EZ/214/84/2019 - Utrzymanie w ciągłej sprawności kotłów

data otwarcia: 2019-10-07
więcej ..
EZ/215/60/2019 - zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych V

data otwarcia: 2019-10-04
więcej ..
EZ/214/79/2019 - Zakup wraz z dostawą sukcesywną akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

data otwarcia: 2019-10-04
więcej ..
EZ/215/73/2019 - Zakup i dostawa mięsa, nabiału i wędlin

data otwarcia: 2019-10-04
więcej ..
EZ/215/75/2019 - Dostawa/ doładowanie kart podarunkowych przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-10-04
więcej ..
EZ/214/80/2019 - Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2019-10-03
więcej ..
EZ/214/81/2019 - Wykonanie instalacji grzejnej schodów wejściowych

data otwarcia: 2019-10-03
więcej ..
EZ/214/51/2019 - Dzierżawa maceratorów do pieluchomajtek

data otwarcia: 2019-10-01
więcej ..
EZ/214/78/2019 - Zakup i dostawa sukcesywna płyt CD i DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

data otwarcia: 2019-10-01
więcej ..
EZ/215/70/2019 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, insuliny, szczepionek, preparatów pielęgnacyjnych, żelu do EKG i USG, materiałów medycznych III

data otwarcia: 2019-09-27
więcej ..
EZ/214/75/2019 - Zakup wraz zdostawą sukcesywną nakładek do mopa kieszeniowego

data otwarcia: 2019-09-26
więcej ..
EZ/214/77/2019 - Utrzymanie w ciągłej sprawności kotłów

data otwarcia: 2019-09-25
więcej ..
EZ/214/72/2019 - Zakup wraz z dostawÄ… kalorymetru wodnego II

data otwarcia: 2019-09-17
więcej ..
EZ/215/71/2019 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2019-09-17
więcej ..
EZ/214/71/2019 - Zakup wraz z dostawą sukcesywną źródeł światła

data otwarcia: 2019-09-17
więcej ..
EZ/215/63/2019 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego uzytku

data otwarcia: 2019-09-16
więcej ..
EZ/215/67/2019 - zakup wraz z dostawą stymulatorów oraz elektrod dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

data otwarcia: 2019-09-16
więcej ..
EZ/214/69/2019 - Zakup foteli biurowych, krzeseł tapicerowanych i stołków obrotowych

data otwarcia: 2019-09-13
więcej ..
EZ/215/69/2019 - Remont Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie

data otwarcia: 2019-09-10
więcej ..
EZ/215/65/2019 - zakup i dostawa akcesoriów dla oddziału okulistycznego

data otwarcia: 2019-09-06
więcej ..
EZ/215/61/2019 - zakup wraz z dostawą protez otologicznych i osprzętu do zabiegów chirurgicznych III

data otwarcia: 2019-09-06
więcej ..
EZ/214/68/2019 - Zakup wraz z dostawÄ… kalorymetru wodnego

data otwarcia: 2019-09-05
więcej ..
EZ/215/62/2019 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, insuliny, szczepionek, preparatów pielęgnacyjnych, żelu do EKG i USG, materiałów medycznych II

data otwarcia: 2019-09-02
więcej ..
EZ/215/66/2019 - Zakup i dostawa ręczników papierowych, superkoncentratów

data otwarcia: 2019-08-30
więcej ..
EZ/215/58/2019 - Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II

data otwarcia: 2019-08-26
więcej ..
EZ/215/64/2019 - Remont Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie

data otwarcia: 2019-08-23
więcej ..
EZ/215/56/2019 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2019-08-20
więcej ..
EZ/214/67/2019 - Zakup wraz z dostawą preparatów do zabiegów chirurgicznych III

data otwarcia: 2019-08-19
więcej ..
EZ/214/66/2019 - Zakup wraz z dostawÄ… aparatu EKG wraz z monitorami

data otwarcia: 2019-08-16
więcej ..
EZ/214/65/2019 - Zakup filtrów do wentylacji mechanicznej

data otwarcia: 2019-08-09
więcej ..
EZ/214/61/2019 - Zakup wraz z dostawą narzędzi okulistycznych

data otwarcia: 2019-08-06
więcej ..
EZ/215/57/2019 - Zakup i dostawa artykułów higieniczno-czystościowych

data otwarcia: 2019-07-31
więcej ..
EZ/215/59/2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych sprasowanych, z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

data otwarcia: 2019-07-31
więcej ..
EZ/214/64/2019 - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dla sprężarkowni w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z wymianą linii pralniczej w ramach zadania: „Wymiana linii pralniczej”

data otwarcia: 2019-07-30
więcej ..
EZ/214/60/2019 - Zakup wraz z dostawą preparatów do zabiegów chirurgicznych II

data otwarcia: 2019-07-26
więcej ..
EZ/214/63/2019 - Zakup wraz z dostawą urządzenia do prasowania odpadów komunalnych wraz z wózkiem podnośnikowym

data otwarcia: 2019-07-25
więcej ..
EZ/214/62/2019 - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych

data otwarcia: 2019-07-24
więcej ..
EZ/215/53/2019 - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu dla linii pralniczej i sprężarkowni w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z wymianą linii pralniczej w ramach zadania: „Wymiana linii pralniczej”

data otwarcia: 2019-07-16
więcej ..
EZ/215/41/2019 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, insuliny, szczepionek, preparatów pielęgnacyjnych, żelu do EKG i USG, materiałów medycznych

data otwarcia: 2019-07-08
więcej ..
EZ/215/55/2019 - Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2019-07-05
więcej ..
EZ/214/57/2019 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych, ziemnych i drogowych związanych z dobudową szybu windowego, remontem schodów wejściowych do budynku D, przebudową miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budową chodnika i zatoczki dla wysiadających oraz wymianą odcinka sieci wodociągowej w obrębie wejścia głównego do kompleksu Szpitala w ramach zadania: „Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57”.

data otwarcia: 2019-07-05
więcej ..
EZ/215/51/2019 - Zakup aparatu USG dla Oddziału Gastroenterologii

data otwarcia: 2019-07-04
więcej ..
EZ/214/52/2019 - Zakup wraz z dostawą preparatów do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2019-07-04
więcej ..
EZ/215/54/2019 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2019-07-02
więcej ..
EZ/214/56/2019 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej w ramach zadania: „Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45”.

data otwarcia: 2019-07-02
więcej ..
EZ/214/59/2019 - Zakup i dostawa klińca z rozplantowaniem

data otwarcia: 2019-07-02
więcej ..
EZ/214/54/2019 - Zakup wraz z dostawą narzędzi urologicznych III

data otwarcia: 2019-07-01
więcej ..
EZ/215/52/2019 - Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 V

data otwarcia: 2019-06-26
więcej ..
EZ/214/55/2019 - Zakup wraz z dostawą urządzenia do podciśnieniowej terapii ran

data otwarcia: 2019-06-26
więcej ..
EZ/215/48/2019 - Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarapckiego w Krośnie.

data otwarcia: 2019-06-25
więcej ..
EZ/214/53/2019 - Zakup i dostawa klińca z rozplantowaniem

data otwarcia: 2019-06-24
więcej ..
EZ/215/50/2019 - Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 II

data otwarcia: 2019-06-19
więcej ..
EZ/215/44/2019 - zakup i dostawa odzieży dla ratowników medycznych i kierowców

data otwarcia: 2019-06-17
więcej ..
EZ/215/49/2019 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych różnych, warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2019-06-14
więcej ..
EZ/214/50/2019 - Zakup wraz z dostawą regałów na baseny i kaczki

data otwarcia: 2019-06-14
więcej ..
EZ/214/48/2019 - Zakup wraz z dostawą narzędzi urologicznych II

data otwarcia: 2019-06-13
więcej ..
EZ/215/46/2019 - Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych IV

data otwarcia: 2019-06-10
więcej ..
EZ/214/49/2019 - Zakup wraz z dostawą kardiomonitora przenośnego II

data otwarcia: 2019-06-10
więcej ..
EZ/214/47/2019 - Zakup i dostawa klińca z rozplantowaniem

data otwarcia: 2019-06-05
więcej ..
EZ/215/47/2019 - Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 IV z podziałem na pakiety: Pakiet 1 - Droga i Pakiet 2 - Winda

data otwarcia: 2019-05-31
więcej ..
EZ/214/43/2019 - Zakup wraz z dostawą dysków SSD

data otwarcia: 2019-05-30
więcej ..
EZ/214/44/2019 - Zakup wraz z dostawą kardiomonitora przenośnego

data otwarcia: 2019-05-29
więcej ..
EZ/215/42/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych II

data otwarcia: 2019-05-24
więcej ..
EZ/214/41/2019 - Zakup wraz z dostawą narzędzi urologicznych

data otwarcia: 2019-05-24
więcej ..
EZ/215/35/2019 - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu dla linii pralniczej w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z wymianą linii pralniczej w ramach zadania: „Wymiana linii pralniczej”

data otwarcia: 2019-05-23
więcej ..
EZ/215/43/2019 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2019-05-23
więcej ..
EZ/214/42/2019 - Zakup wraz z dostawą telefonów bezprzewodowych

data otwarcia: 2019-05-21
więcej ..
EZ/215/21/2019 - Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45

data otwarcia: 2019-05-20
więcej ..
EZ/215/45/2019 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2019-05-20
więcej ..
EZ/214/33/2019 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych, ziemnych i drogowych związanych z dobudową szybu windowego z montażem windy dla osób niepełnosprawnych i chorych na noszach, remontem schodów wejściowych do budynku D, przebudową miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budową chodnika i zatoczki dla wysiadających oraz wymianą odcinka sieci wodociągowej w obrębie wejścia głównego do kompleksu Szpitala w ramach zadania: „Przebudowa wejścia głównego

data otwarcia: 2019-05-10
więcej ..
EZ/214/40/2019 - Zakup i dostawa obłożeń do artroskopii kolana

data otwarcia: 2019-05-10
więcej ..
EZ/214/35/2019 - Zakup wraz z dostawą wózko-wanny- sztuk 2

data otwarcia: 2019-05-09
więcej ..
EZ/215/39/2019 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywieniowych i zestawów opatrunkowych

data otwarcia: 2019-05-07
więcej ..
EZ/215/40/2019 - Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 III

data otwarcia: 2019-05-06
więcej ..
EZ/215/36/2019 - Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

data otwarcia: 2019-05-02
więcej ..
EZ/214/37/2019 - Zakup wraz z dostawą środków piorących wraz z płynem dezynfekującym

data otwarcia: 2019-04-30
więcej ..
EZ/215/38/2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz rejestracyjnych II

data otwarcia: 2019-04-29
więcej ..
EZ/214/34/2019 - Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych oraz dysków SSD

data otwarcia: 2019-04-26
więcej ..
EZ/214/36/2019 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów do unguatora

data otwarcia: 2019-04-25
więcej ..
EZ/215/30/2019 - zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych III

data otwarcia: 2019-04-18
więcej ..
EZ/215/34/2019 - Zadanie współfinasowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie : 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego . Tytuł: „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie”.

data otwarcia: 2019-04-18
więcej ..
EZ/215/37/2019 - Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych dla Szpitala II

data otwarcia: 2019-04-17
więcej ..
EZ/215/17/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

data otwarcia: 2019-04-15
więcej ..
EZ/215/29/2019 - zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów operacyjnych II

data otwarcia: 2019-04-15
więcej ..
EZ/214/30/2019 - Zakup wraz z dostawą środków piorących wraz z płynem dezynfekującym oraz krochmalu syntetycznego

data otwarcia: 2019-04-12
więcej ..
EZ/214/31/2019 - Zakup wraz z dostawą wózko-wanny- sztuk 2

data otwarcia: 2019-04-10
więcej ..
EZ/215/33/2019 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych II

data otwarcia: 2019-04-09
więcej ..
EZ/215/32/2019 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2019-04-09
więcej ..
EZ/214/32/2019 - Przeprowadzenie szkoleń lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z automatyczną defibrylacją zewnętrzną II

data otwarcia: 2019-04-09
więcej ..
EZ/215/31/2019 - Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 II

data otwarcia: 2019-04-08
więcej ..
EZ/215/28/2019 - Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych dla Szpitala

data otwarcia: 2019-04-08
więcej ..
EZ/214/29/2019 - Zakup wraz z dostawą materiałów jednorazowych dla potrzeb oddziału okuilistycznego II

data otwarcia: 2019-04-05
więcej ..
EZ/215/27/2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz rejestracyjnych

data otwarcia: 2019-04-02
więcej ..
EZ/214/25/2019 - Przeprowadzenie szkoleń lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z automatyczną defibrylacją zewnętrzną

data otwarcia: 2019-03-29
więcej ..
EZ/215/26/2019 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, specjalistycznych zestawów opatrunkowych i substancji recepturowych.

data otwarcia: 2019-03-29
więcej ..
EZ/215/25/2019 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych- doszacowanie

data otwarcia: 2019-03-28
więcej ..
EZ/214/22/2019 - Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych

data otwarcia: 2019-03-28
więcej ..
EZ/215/20/2019 - zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych II

data otwarcia: 2019-03-27
więcej ..
EZ/214/27/2019 - Zakup wraz z dostawą artykułów jednorazowego użytku

data otwarcia: 2019-03-27
więcej ..
EZ/215/24/2019 - Zakup wraz z dostawÄ… ureterorenoskopu sztywnego.

data otwarcia: 2019-03-25
więcej ..
EZ/215/23/2019 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2019-03-22
więcej ..
EZ/214/26/2019 - Zakup wraz z dostawą materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb oddziału okulistycznego.

data otwarcia: 2019-03-22
więcej ..
EZ/215/19/2019 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2019-03-21
więcej ..
EZ/215/18/2019 - Zakup i dostawa odczynników do oznaczania boreliozy, autoprzeciwciał, alergenów wraz z dostawą sprzętu medycznego.

data otwarcia: 2019-03-19
więcej ..
EZ/214/24/2019 - Wsparcie wdrażania standardów akredytacyjnych zgodnie z wymogami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia II

data otwarcia: 2019-03-18
więcej ..
EZ/215/10/2019 - Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57

data otwarcia: 2019-03-15
więcej ..
EZ/214/23/2019 - Wsparcie wdrażania standardów akredytacyjnych zgodnie z wymogami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

data otwarcia: 2019-03-11
więcej ..
EZ/215/11/2019 - Zadanie współfinasowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie : 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego . Tytuł: „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie”.

data otwarcia: 2019-03-05
więcej ..
EZ/15/16/2019 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych II

data otwarcia: 2019-03-05
więcej ..
EZ/215/15/2019 - Zakup i dostawa pieczywa, wody mineralnej

data otwarcia: 2019-03-04
więcej ..
EZ/215/12/2019 - Zakup wraz dostawÄ… soczewek okulistycznych

data otwarcia: 2019-02-28
więcej ..
EZ/214/17/2019 - Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej w Krośnie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego

data otwarcia: 2019-02-28
więcej ..
EZ/215/7/2019 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, specjalistycznych zestawów opatrunkowych, immunoglobulin, programu lekowego

data otwarcia: 2019-02-22
więcej ..
EZ/215/14/2019 - Zakup i dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2019-02-22
więcej ..
EZ/214/20/2019 - Remont pomieszczeń administracyjnych

data otwarcia: 2019-02-22
więcej ..
EZ/215/13/2019 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

data otwarcia: 2019-02-20
więcej ..
EZ/215/6/2019 - zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów operacyjnych

data otwarcia: 2019-02-15
więcej ..
EZ/215/9/2019 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego pomocniczego

data otwarcia: 2019-02-15
więcej ..
EZ/215/5/2019 - zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego III

data otwarcia: 2019-02-12
więcej ..
EZ2/14/15/2019 - Zakup wraz z dostawą artykułów do kuchenek oddziałowych oraz kuchni

data otwarcia: 2019-02-12
więcej ..
EZ/214/14/2019 - Remont pomieszczeń administracyjnych i składzików porządkowych

data otwarcia: 2019-02-11
więcej ..
EZ/214/18/2019 - Wykonanie remontu dachu w ilości 120 mb budynku B przy ul. Korczyńskiej 57

data otwarcia: 2019-02-11
więcej ..
EZ/215/8/2019 - Dostawa/ doładowanie kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2019-02-08
więcej ..
EZ/214/13/2019 - Zakup wraz z dostawą wózka do przewożenia potraw II

data otwarcia: 2019-02-06
więcej ..
EZ/215/91/2018 - zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych

data otwarcia: 2019-02-01
więcej ..
EZ/214/09/2019 - Wykonanie usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej agregatu ko generacyjnego

data otwarcia: 2019-02-01
więcej ..
EZ/214/10/2019 - Odśnieżanie i usuwanie lodu z dachów budynku szpitala

data otwarcia: 2019-01-31
więcej ..
EZ/214/11/2019 - Zakup wraz z dostawą szyny do ćwiczeń biernych II

data otwarcia: 2019-01-31
więcej ..
EZ/215/3/2019 - Zakup wraz z dostawÄ… autokeratorefraktometru

data otwarcia: 2019-01-29
więcej ..
EZ/214/05/2019 - Zakup wraz z dostawą artykółów jednorazowego użytku

data otwarcia: 2019-01-28
więcej ..
EZ/214/1/2019 - Zakup i dostawa soczewek do badania w lampie szczelinowej

data otwarcia: 2019-01-28
więcej ..
EZ/214/8/2019 - Zakup i dostawa środków myjących dla Kuchni Szpitalnej

data otwarcia: 2019-01-28
więcej ..
EZ/215/02/2019 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych

data otwarcia: 2019-01-25
więcej ..
EZ/214/07/2019 - Zakup wraz z dostawą wózka do przewożenia potraw

data otwarcia: 2019-01-25
więcej ..
EZ/215/4/2019 - Zakup i dostawa odczynników do badania z zakresu serologii wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2019-01-25
więcej ..
EZ/215/95/2018 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

data otwarcia: 2019-01-24
więcej ..
EZ/214/4/2019 - Zakup wraz z dostawą wózko- wanny sztuk 3

data otwarcia: 2019-01-21
więcej ..
EZ/215/1/2019 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych mini

data otwarcia: 2019-01-21
więcej ..
EZ/214/02/2019 - Zakup wraz z dostawą szyny rehabilitacyjnej do ćwiczeń biernych

data otwarcia: 2019-01-18
więcej ..
EZ/214/148/2018 - Zakup wraz z dostawą cystoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem

data otwarcia: 2019-01-17
więcej ..
EZ/214/3/2019 - Odśnieżanie i usuwanie lodu z dachów budynku szpitala

data otwarcia: 2019-01-15
więcej ..
EZ/215/92/2018 - zakup wraz z dostawą osprzętu chirurgicznego i siatek do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2019-01-10
więcej ..
EZ/215/98/2018 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym

data otwarcia: 2019-01-07
więcej ..
EZ/214/145/2018 - Usługa wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych

data otwarcia: 2019-01-03
więcej ..
EZ/214/143/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego II

data otwarcia: 2018-12-21
więcej ..
EZ/214/147/2018 - Zakup i dostawa słodyczy i przekąsek

data otwarcia: 2018-12-21
więcej ..
EZ/215/93/2018 - Zakup wraz z dostawą płynów do dializ

data otwarcia: 2018-12-19
więcej ..
EZ/214/142/2018 - Zakup i dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

data otwarcia: 2018-12-19
więcej ..
EZ/215/96/2018 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2018-12-19
więcej ..
EZ/214/144/2018 - Zaku i dostawa mebli i mebli do pokoju zabiegowego

data otwarcia: 2018-12-18
więcej ..
EZ/215/94/2018 - Zakup wraz z dostawą kardiowerterów defibrylatorów

data otwarcia: 2018-12-17
więcej ..
EZ/214/135/2018 - Zakup wraz z dostawą cystoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem

data otwarcia: 2018-12-14
więcej ..
EZ/214/141/2018 - Zakup i dostawa słodyczy i przekąsek

data otwarcia: 2018-12-13
więcej ..
EZ/215/84/2018 - zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, produktów leczniczych, wiskoelastyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, opatrunków specjalistycznych i testów paskowych

data otwarcia: 2018-12-10
więcej ..
EZ/214/138/2018 - Zakup i dostawa mebli oraz mebli do pokoju zabiegowego

data otwarcia: 2018-12-10
więcej ..
EZ/214/126/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego

data otwarcia: 2018-12-06
więcej ..
EZ/215/87/2018 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych i wyrobów medycznych

data otwarcia: 2018-12-04
więcej ..
EZ/214/136/2018 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego sprzętu medycznego oraz wynajem i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną II

data otwarcia: 2018-12-04
więcej ..
EZ/214/137/2018 - Zakup i dostawa materiałów do remontu brudowników

data otwarcia: 2018-12-04
więcej ..
EZ/214/128/2018 - Zakup wraz z dostawą lampy czołowej II

data otwarcia: 2018-12-03
więcej ..
EZ/215/88/2018 - Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych II

data otwarcia: 2018-11-29
więcej ..
EZ/214/132/2018 - zakup i dostawa płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

data otwarcia: 2018-11-27
więcej ..
EZ/214/134/2018 - Zakup i dostawa pralnico-wirówki sztywnomocowanej

data otwarcia: 2018-11-27
więcej ..
EZ/215/90/2018 - Zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych w ramach programu polityki zdrowotnej pn.” Program Profilaktyki i Leczenia Chorób układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

data otwarcia: 2018-11-26
więcej ..
EZ/214/129/2018 - Przegląd agregatów prądotwórczych

data otwarcia: 2018-11-23
więcej ..
EZ/214/130/2018 - Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego III

data otwarcia: 2018-11-23
więcej ..
ez/215/89/2018 - Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników Wojewódzkiego SZpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

data otwarcia: 2018-11-23
więcej ..
EZ/214/131/2018 - Zakup i dostawa utensyliów recepturowych

data otwarcia: 2018-11-21
więcej ..
EZ/215/83/2018 - zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego II

data otwarcia: 2018-11-20
więcej ..
EZ/214/120/2018 - Zakup wraz z dostawą nakładek mopa kieszonkowego

data otwarcia: 2018-11-20
więcej ..
EZ/215/85/2018 - Zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych II

data otwarcia: 2018-11-16
więcej ..
EZ/214/127/2018 - Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych II

data otwarcia: 2018-11-16
więcej ..
EZ/214/97/2018 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego sprzętu medycznego oraz wynajem i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną

data otwarcia: 2018-11-16
więcej ..
EZ/215/86/2018 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne

data otwarcia: 2018-11-15
więcej ..
EZ/214/123/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… lampy szczelinowej

data otwarcia: 2018-11-14
więcej ..
EZ/214/119/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… kalorymetru powietrznego

data otwarcia: 2018-11-13
więcej ..
EZ/214/124/2018 - Zakup i dostawa baterii i akumulatorów

data otwarcia: 2018-11-09
więcej ..
EZ/214/125/2018 - Montaż kratek wentylacyjnych

data otwarcia: 2018-11-08
więcej ..
EZ/214/121/2018 - Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego II

data otwarcia: 2018-10-30
więcej ..
EZ/215/78/2018 - Zakup wraz z dostawą asortymentu do zabiegów operacyjnych, protez naczyniowych i optyki

data otwarcia: 2018-10-29
więcej ..
EZ/214/122/2018 - Remont pomieszczeń administracyjnych II

data otwarcia: 2018-10-25
więcej ..
EZ/214/103/2018 - Zakup wraz z dostawą głowicy liniowej do aparatu USG

data otwarcia: 2018-10-24
więcej ..
EZ/215/82/2018 - Zakup i dostawa 1 sztuki zestawu laparoskopowego do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych i urologicznych

data otwarcia: 2018-10-24
więcej ..
EZ/214/117/2018 - Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych

data otwarcia: 2018-10-23
więcej ..
EZ/214/115/2018 - Zakup wraz z dostawą szyny do ćwiczeń

data otwarcia: 2018-10-18
więcej ..
EZ/214/118/2018 - Remont pomieszczeń administracyjnych

data otwarcia: 2018-10-18
więcej ..
EZ/214/112/2018 - Remont podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym III

data otwarcia: 2018-10-17
więcej ..
EZ/214/116/2018 - Zakup i dostawa mebli do banku krwi i portiernie II

data otwarcia: 2018-10-17
więcej ..
EZ/215/75/2018 - Zakup i dostawa mięsa, wędlin, nabiału

data otwarcia: 2018-10-16
więcej ..
EZ/215/80/2018 - Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej

data otwarcia: 2018-10-16
więcej ..
Ez/215/81/2018 - Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników Wojewódzkiego SZpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2018-10-15
więcej ..
EZ/214/111/2018 - Zakup wraz z dostawą napędu ortopedycznego S8

data otwarcia: 2018-10-12
więcej ..
EZ/214/113/2018 - Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego

data otwarcia: 2018-10-12
więcej ..
EZ/215/79/2018 - Usługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2018-10-11
więcej ..
EZ/214/110/2018 - Zakup wraz z dostawą lampy czołowej

data otwarcia: 2018-10-11
więcej ..
EZ/214/109/2018 - Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego dla pracowników szpitala

data otwarcia: 2018-10-09
więcej ..
EZ/215/77/2018 - Zakup i dostawa warzyw sezonowych

data otwarcia: 2018-10-09
więcej ..
EZ/215/76/2018 - Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2018-10-05
więcej ..
EZ/214/107/2018 - Zakup i dostawa mebli do banku krwi oraz mebli na portiernie

data otwarcia: 2018-10-05
więcej ..
EZ/214/106/2018 - Usługi raportowania, analiz i przygotowania narzędzi analitycznych

data otwarcia: 2018-10-04
więcej ..
EZ/215/69/2018 - zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego

data otwarcia: 2018-10-03
więcej ..
EZ/214/108/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… tablicy snellena

data otwarcia: 2018-10-03
więcej ..
EZ/215/71/2018 - Zakup i dostawa narzędzi okulistycznych

data otwarcia: 2018-10-02
więcej ..
EZ/214/104/2018 - Zakup i dostawa szafy chłodniczej i wózka do przewozu potraw

data otwarcia: 2018-10-02
więcej ..
EZ/214/105/2018 - Remont podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym II

data otwarcia: 2018-09-28
więcej ..
189/2018/N/KROSNO - Usługa Ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana pawła II w Krośnie.

data otwarcia: 2018-09-27
więcej ..
EZ/215/73/2018 - zakup wraz z dostawą ambulansu transportowego typ „C” wraz z wyposażeniem III

data otwarcia: 2018-09-24
więcej ..
EZ/215/72/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii II

data otwarcia: 2018-09-21
więcej ..
EZ/215/74/2018 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2018-09-21
więcej ..
EZ/214/100/2018 - Zakup wraz z dostawą wózko-wanny

data otwarcia: 2018-09-21
więcej ..
EZ/214/102/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… samochodu dostawczego (furgon) DMC do 3,5 tony

data otwarcia: 2018-09-21
więcej ..
EZ/215/64/2018 - zakup wraz z dostawą asortymentu do zabiegów chirurgicznych i urologicznych

data otwarcia: 2018-09-20
więcej ..
EZ/214/99/2018 - Remont podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

data otwarcia: 2018-09-19
więcej ..
EZ/215/61/2018 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2018-09-18
więcej ..
EZ/215/67/2018 - Usługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki maqteriałowej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2018-09-18
więcej ..
EZ/215/68/2018 - Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych

data otwarcia: 2018-09-18
więcej ..
EZ/214/98/2018 - Zakup i dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą manualną

data otwarcia: 2018-09-18
więcej ..
EZ/214/94/2018 - Zakup wraz z dostawą wózko-wanny

data otwarcia: 2018-09-10
więcej ..
EZ/215/62/2018 - Zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych

data otwarcia: 2018-09-07
więcej ..
EZ/214/96/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… 2 szt. pompy strzykawkowej

data otwarcia: 2018-09-07
więcej ..
EZ/215/66/2018 - Zakup i dostawa stymulatorów oraz elektrod dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

data otwarcia: 2018-09-07
więcej ..
EZ/215/65/2018 - zakup wraz z dostawą ambulansu transportowego typ „C” wraz z wyposażeniem II

data otwarcia: 2018-09-06
więcej ..
EZ/214/95/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmierzającej do dostosowania składnic akt do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

data otwarcia: 2018-09-05
więcej ..
EZ/214/93/2018 - Przegląd aparatów do znieczulania i respiratorów

data otwarcia: 2018-08-28
więcej ..
EZ/214/91/2018 - Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: pt: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach A+E,B oraz w ich obrębie, mających na celu przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, aparatury i pierwszego wyposażenia w ramach zadania: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”.

data otwarcia: 2018-08-23
więcej ..
EZ/214/88/2018 - Zaku i dostawę wody w butlach i kubków jednorazowych wraz z dzierżawą dystrybutorów

data otwarcia: 2018-08-22
więcej ..
EZ/214/92/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… aparatu do EKG

data otwarcia: 2018-08-21
więcej ..
EZ/214/90/2018 - Remont pomieszczeń Pracowni Serologii

data otwarcia: 2018-08-20
więcej ..
EZ/215/63/2018 - Zakup i dostawa ręczników papierowych, artykułów do sprzątania

data otwarcia: 2018-08-17
więcej ..
EZ/215/50/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowegi uzytku dla Oddziału OIOM.

data otwarcia: 2018-08-16
więcej ..
EZ/215/57/2018 - Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach A+E, B oraz w ich obrębie, mających na celu przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, aparatury i pierwszego wyposażenia w ramach zadania: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”

data otwarcia: 2018-08-16
więcej ..
EZ/214/89/2018 - Zakup i dostawa worków na odpady

data otwarcia: 2018-08-16
więcej ..
EZ/215/58/2015 - Zakup wraz z dostawą ambulansu transportowego typ „C” wraz z wyposażeniem

data otwarcia: 2018-08-14
więcej ..
EZ/215/59/2018 - Remont Oddziału OPieki Paliatywnej III

data otwarcia: 2018-08-10
więcej ..
EZ/215/55/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii

data otwarcia: 2018-08-08
więcej ..
EZ/215/53/2018 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i kapsułek do receptury

data otwarcia: 2018-08-07
więcej ..
EZ/214/87/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… aparatu do EKG

data otwarcia: 2018-08-07
więcej ..
EZ/214/86/2018 - Zakup wraz z dostawą zmywarki do naczyń

data otwarcia: 2018-08-06
więcej ..
EZ/214/84/2018 - Zakup wraz z dostawą źródeł światła

data otwarcia: 2018-08-01
więcej ..
EZ/214/83/2018 - Zakup wraz z dostawą odczynników do barwienia i wykrywania wirusów oddechowych

data otwarcia: 2018-07-31
więcej ..
EZ/215/25/2018 - zakup wraz z dostawą videoduodenoskopu i insuflatora dla potrzeb Pracowni Endoskopii oraz aparatu USG z dodatkowym zestawem uzupełniającym dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

data otwarcia: 2018-07-30
więcej ..
EZ/215/51/2018 - Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego i naczyń sanitarnych

data otwarcia: 2018-07-30
więcej ..
EZ/214/85/2018 - Remont pomieszczeń Pracowni Serologii

data otwarcia: 2018-07-27
więcej ..
EZ/214/76/2018 - Zakup i dostawa testów immunochromatograficznych

data otwarcia: 2018-07-27
więcej ..
EZ/214/81/2018 - Oczyszczenie elewacji budynku A+E przy ul. Korczyńskiej 57 wraz z zabezpieczeniem powierzchni środkiem impregnacyjnym przeciwko glonom, pleśniom, mchom oraz mycie okien stałych pożarowych, parapetów z blachy powlekanej i wiatrołapu.

data otwarcia: 2018-07-27
więcej ..
EZ/215/56/2018 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne

data otwarcia: 2018-07-26
więcej ..
EZ/215/54/2018 - Zakup i dostawa artykułów higieniczno-sanitarnych

data otwarcia: 2018-07-24
więcej ..
EZ/215/52/218 - Remont Oddziału OPieki Paliatywnej II

data otwarcia: 2018-07-23
więcej ..
EZ/214/80/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

data otwarcia: 2018-07-13
więcej ..
EZ/214/79/2018 - Dostawa sukcesywna sałatek i surówek

data otwarcia: 2018-07-11
więcej ..
EZ/214/77/2018 - Zakup niszczarek do dokumentów

data otwarcia: 2018-07-05
więcej ..
EZ/214/78/2018 - Wykonanie testów aparatury rentgenowskiej

data otwarcia: 2018-07-03
więcej ..
EZ/215/35/2018 - Zakup wraz z dostawą implantów ortopedycznych do alloplastyki biodra i kolana

data otwarcia: 2018-07-02
więcej ..
EZ/215/36/2018 - Zakup wraz z dostawą narzędzi do zabiegów: chirurgicznych, laryngologicznych, ortopedycznych, urologicznych, ginekologicznych

data otwarcia: 2018-06-29
więcej ..
EZ/215/49/2018 - Zakup i dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych na oddziały szpitalne

data otwarcia: 2018-06-29
więcej ..
EZ/215/46/2018 - Zakup i dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania OB

data otwarcia: 2018-06-26
więcej ..
EZ/214/73/2018 - Wykonanie 15 analiz lekarskich za lata 2016, 2017 i 2018

data otwarcia: 2018-06-25
więcej ..
EZ/215/43/2018 - zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

data otwarcia: 2018-06-25
więcej ..
EZ/215/37/2018 - Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2018-06-22
więcej ..
EZ/215/45/2018 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych, warzyw

data otwarcia: 2018-06-21
więcej ..
EZ/215/47/2018 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2018-06-20
więcej ..
EZ/214/71/2018 - Zakup wraz z dostawą źródeł światła

data otwarcia: 2018-06-15
więcej ..
EZ/214/74/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

data otwarcia: 2018-06-15
więcej ..
EZ/215/44/2018 - Zakup wraz dostawÄ… produktu leczniczego TECFIDERA stosowanego w programach lekowych

data otwarcia: 2018-06-14
więcej ..
EZ/214/47/2018 - Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS, wymianę baterii akumulatorów UPS i kompletów kondensatorów elektrolitycznych DC.

data otwarcia: 2018-06-12
więcej ..
EZ/215/42/2018 - Remont Oddziału Opieki Paliatywnej

data otwarcia: 2018-06-06
więcej ..
EZ/214/72/2018 - Zakup i dostawa akcesoriów do badań polisomnograficznych wraz z dzierżawą aparatu do badań bezdechu sennego.

data otwarcia: 2018-06-06
więcej ..
EZ/214/69/2018 - Zakup wraz z dostawą soczewek przedniokomorowych i pierścieni dla Oddziału Okulistycznego.

data otwarcia: 2018-06-06
więcej ..
EZ/214/35/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmierzającej do dostosowania składnic akt do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

data otwarcia: 2018-06-05
więcej ..
EZ/215/41/2018 - Zakup i dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych na oddziały szpitalne

data otwarcia: 2018-05-30
więcej ..
EZ/214/70/2018 - Wsparcie procesu dostosowania Szpitala do wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

data otwarcia: 2018-05-25
więcej ..
EZ/214/68/2018 - Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pt. „Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II”- wymiana 3 szt. dźwigów osobowo-towarowych w łączniku E (dźwigi D3, D4 i D5) wraz z wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych związanych z ich wymianą.

data otwarcia: 2018-05-22
więcej ..
EZ/215/38/2018 - Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II

data otwarcia: 2018-05-18
więcej ..
EZ/215/39/2018 - Zakup lasera urologicznego enukleacyjnego.

data otwarcia: 2018-05-18
więcej ..
EZ/215/40/2018 - Dzierżawa drukarek

data otwarcia: 2018-05-18
więcej ..
EZ/214/67/2018 - Zakup i dostawa akcesoriów do badań polisomnograficznych wraz z dzierżawą aparatu do badań bezdechu sennego.

data otwarcia: 2018-05-17
więcej ..
EZ/215/29/2018 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych i produktów leczniczych

data otwarcia: 2018-05-16
więcej ..
EZ/214/65/2018 - Wsparcie procesu dostosowania Szpitala do wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

data otwarcia: 2018-05-15
więcej ..
EZ/214/64/2018 - Wykonanie 15 analiz lekarskich za lata 2016, 2017 i 2018

data otwarcia: 2018-05-14
więcej ..
EZ/215/28/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… ultrasonografu okulistycznego

data otwarcia: 2018-05-10
więcej ..
EZ/214/59/2018 - Zakup wraz z dostawą głowicy do USG

data otwarcia: 2018-05-10
więcej ..
EZ/214/66/2018 - Zakup wraz z dostawą pistoletu do biopsji gruboigłowej i igieł

data otwarcia: 2018-05-09
więcej ..
EZ/214/63/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

data otwarcia: 2018-05-08
więcej ..
EZ/214/62/2018 - Dostawa sukcesywna testów do oznaczenia kalprotektyny w kale

data otwarcia: 2018-05-07
więcej ..
EZ/214/61/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… niszczarki do papieru (9szt.)

data otwarcia: 2018-05-04
więcej ..
EZ/215/33/2018 - Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II

data otwarcia: 2018-04-27
więcej ..
EZ/214/50/2018 - Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pt. „Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II”- wymiana 3 szt. dźwigów osobowo-towarowych w łączniku E (dźwigi D3, D4 i D5) wraz z wyko-naniem robót budowlano-instalacyjnych związanych z ich wymianą.

data otwarcia: 2018-04-27
więcej ..
EZ/214/60/2018 - Wykonanie usługi przeglądu urządzeń chłodniczych

data otwarcia: 2018-04-25
więcej ..
EZ/214/58/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

data otwarcia: 2018-04-18
więcej ..
EZ/215/34/2018 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych II

data otwarcia: 2018-04-18
więcej ..
EZ/215/26/2018 - Zakup i dostawa produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2018-04-17
więcej ..
EZ/214/48/2018 - Zakup wraz z dostawą lamp bakteriobójczych

data otwarcia: 2018-04-17
więcej ..
EZ/214/51/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… pieczÄ…tek

data otwarcia: 2018-04-11
więcej ..
EZ/215/32/2018 - Usługa konserwacji dźwigów

data otwarcia: 2018-04-11
więcej ..
EZ/214/52/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… Aparatu EMG

data otwarcia: 2018-04-11
więcej ..
EZ/214/56/2018 - Wykonanie usługi przeglądu urządzeń chłodniczych

data otwarcia: 2018-04-11
więcej ..
EZ/214/44/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Utworzenie Oddziału Cho-rób Zakaźnych w celu zwiększenia potencjału leczniczego Szpitala umożliwiają-cego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach „sieci szpitali” oraz przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”

data otwarcia: 2018-04-10
więcej ..
EZ/214/49/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmienionej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowa-nia dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala” i „Remont i przebudowa po-mieszczeń w budynku B” w zakresie przebudowy pomieszczeń poziomu „-1” bu-dynków celem utworzenia Traktu Sekcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie Oddziału Chorób Zakaźnych w celu zwiększenia potencjału leczni-czego Szpitala umożliwiającego klasyfi

data otwarcia: 2018-04-10
więcej ..
EZ/215/18/2018 - Zakup lasera urologicznego enukleacyjnego.

data otwarcia: 2018-04-09
więcej ..
EZ/214/46/2018 - Zakup wraz z dostawą nakładek mopa kieszonkowego

data otwarcia: 2018-04-09
więcej ..
EZ/215/30/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2018-04-06
więcej ..
EZ/215/31/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2018-04-06
więcej ..
EZ/214/41/2018 - Zakup wraz z dostawą szkiełka podstawowego, pistoletu do biopsji gruboigłowej, pojemnika do próbek biopsyjnych, uchwytu strzykawek jednorazowych do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.

data otwarcia: 2018-04-05
więcej ..
EZ/214/57/2018 - Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakre-sie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe, na które składa się prze-gląd w/w składki w celu wskazania źródeł oszczędności oraz wdrożenie zaleceń mających na celu uzyskanie tych oszczędności oraz wskazanie podstawy tych oszczędności. Weryfikowany okres 5 lat wstecz, rok obecny oraz 3 lata przyszłe. Reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przed Zakła-dem Ubezpieczeń Społeczny

data otwarcia: 2018-04-05
więcej ..
EZ/214/45/2018 - Zakup wraz z dostawą ciśnieniomierza elektrycznego ( 72 szt.)

data otwarcia: 2018-04-04
więcej ..
EZ/214/43/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

data otwarcia: 2018-03-29
więcej ..
EZ/214/36/2018 - Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów

data otwarcia: 2018-03-28
więcej ..
EZ/215/24/2018 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów w urologii i laryngologii, do laparoskopii i asortymentu do zabiegów chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2018-03-27
więcej ..
EZ/215/23/2018 - Usługa odbioru odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, osadników nieczystości płynnych, odpadów kuchennych dla szpitala

data otwarcia: 2018-03-23
więcej ..
EZ/214/38/2018 - Testy do oznaczenia kalprotektyny

data otwarcia: 2018-03-23
więcej ..
EZ-214-42-2018 - Zakup i dostawa immunoglobuliny anty-RhD

data otwarcia: 2018-03-23
więcej ..
EZ/214/37/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do laboratorium

data otwarcia: 2018-03-20
więcej ..
EZ/215/17/2018 - Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2018-03-20
więcej ..
EZ/215/21/2018 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego

data otwarcia: 2018-03-19
więcej ..
EZ/214/33/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… tablic okulistycznych

data otwarcia: 2018-03-15
więcej ..
EZ/215/20/2018 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa

data otwarcia: 2018-03-14
więcej ..
EZ/214/25/2018 - Zakup wraz z dostawÄ… tympanometru

data otwarcia: 2018-03-14
więcej ..
EZ/214/34/2018 - Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

data otwarcia: 2018-03-14
więcej ..
EZ/214/39/2018 - Remont Zakładu Diagnostyki Obrazowej

data otwarcia: 2018-03-14
więcej ..
EZ/215/22/2018 - Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2018-03-13
więcej ..
EZ/214/24/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dla utworzenia nowego oddziału szpitalnego (Oddział Chorób Zakaźnych) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane).

data otwarcia: 2018-03-12
więcej ..
EZ/215/19/2018 - Outsourcing drukarek

data otwarcia: 2018-03-09
więcej ..
EZ/214/30/2018 - Zakup wraz z dostawą i montażem myjni do obuwia operacyjnego

data otwarcia: 2018-03-09
więcej ..
EZ/214/32/2018 - Zakup akcesoriów do unguatora do pracy w recepturze

data otwarcia: 2018-03-09
więcej ..
EZ/214/31/2018 - Zakup sukcesywny substancji do receptury aptecznej

data otwarcia: 2018-03-08
więcej ..
EZ/215/16/2018 - Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2018-03-07
więcej ..
EZ/215/10/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2018-03-06
więcej ..
EZ/215/7/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2018-03-05
więcej ..
EZ/215/9/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego i Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2018-03-05
więcej ..
EZ/214/29/2018 - Zakup i dostawa aparatu USG

data otwarcia: 2018-03-02
więcej ..
EZ/214/26/2018 - Sukcesywna dostawa materiałów rejestrujących

data otwarcia: 2018-03-01
więcej ..
EZ/215/13/2018 - Dzierżawa koncentratorów tlenu

data otwarcia: 2018-02-28
więcej ..
EZ/215/15/2018 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

data otwarcia: 2018-02-27
więcej ..
EZ/214/28/2018 - Zakup wraz z dostawą środków piorących wraz z płynem dezynfekującym oraz krochmalu syntetycznego

data otwarcia: 2018-02-23
więcej ..
EZ/214/23/2018 - Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych z monitorami

data otwarcia: 2018-02-22
więcej ..
EZ/214/22/2018 - Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej

data otwarcia: 2018-02-21
więcej ..
EZ/214/17/2018 - Zakup i dostawa płynów do dializ

data otwarcia: 2018-02-21
więcej ..
EZ/214/27/2018 - Zakup wraz z dostawą artykułów jednorazowych na potrzeby kuchni

data otwarcia: 2018-02-21
więcej ..
EZ/215/3/2018 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2018-02-20
więcej ..
EZ/215/5/2018 - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

data otwarcia: 2018-02-20
więcej ..
EZ/215/11/2018 - Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów chirurgicznych, laryngologicznych i laparoskopowych

data otwarcia: 2018-02-19
więcej ..
EZ/214/22/2018 - Zakup wraz z dostawą środków chemicznych na potrzeby kuchni

data otwarcia: 2018-02-16
więcej ..
EZ/214/15/2018 - Materiały do ablacji i zestawy jednorazowe

data otwarcia: 2018-02-15
więcej ..
EZ/214/16/2018 - Zakup i dostawa immunoglobuliny anty-RhD

data otwarcia: 2018-02-14
więcej ..
EZ/215/14/2018 - Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2018-02-14
więcej ..
EZ/214/20/2018 - Dostawa filtrów absolutnych i wstępnych do central wentylacyjnych

data otwarcia: 2018-02-14
więcej ..
EZ/214/21/2018 - Usługa wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych

data otwarcia: 2018-02-14
więcej ..
EZ/214/19/2018 - Konserwacja oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdującego się w budynkach Zamawiającego

data otwarcia: 2018-02-13
więcej ..
EZ/214/11/2018 - Zakup i dostawa aparatu USG

data otwarcia: 2018-02-08
więcej ..
EZ/215/12/2018 - Zakup i dostawa produktów leczniczych

data otwarcia: 2018-02-08
więcej ..
EZ/214/18/2018 - Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2018-02-07
więcej ..
EZ/214/14/2018 - PrzeglÄ…d okresowy diatermii chirurgicznych

data otwarcia: 2018-02-06
więcej ..
EZ/215/6/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2018-02-02
więcej ..
EZ/215/8/2018 - Zakup wraz z dostawą druków medycznych

data otwarcia: 2018-02-02
więcej ..
EZ/214/12/2018 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Pod-karpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H +G.

data otwarcia: 2018-02-02
więcej ..
EZ/214/13/2018 - Zakup wraz z dostawą środków chemicznych na potrzeby kuchni

data otwarcia: 2018-02-02
więcej ..
EZ/215/2/2018 - Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów

data otwarcia: 2018-02-01
więcej ..
EZ/214/08/2018 - Zakup teczek na kartoteki i oznaczników

data otwarcia: 2018-01-30
więcej ..
EZ/215/1/2018 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

data otwarcia: 2018-01-26
więcej ..
EZ/214/10/2018 - Zakup i dostawa immunoglobuliny anty-RhD

data otwarcia: 2018-01-24
więcej ..
EZ/214/09/2018 - Zapotrzebowanie na artykuły kuchenne do kuchenek oddziałowych oraz kuchni

data otwarcia: 2018-01-24
więcej ..
EZ/214/06/2018 - Transport zwłok z oddziałów szpitalnych przy ul Grodzkiej 45 do Traktu sekcyj-nego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

data otwarcia: 2018-01-23
więcej ..
EZ/214/4/2018 - Zakup i dostawa komory laminarnej (z filtrami HEPA) dla pracownii gruźlicy

data otwarcia: 2018-01-22
więcej ..
EZ/214/5/2018 - Sukcesywna dostawa baterii i akumulatorów

data otwarcia: 2018-01-19
więcej ..
EZ/215/4/2018 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2018-01-17
więcej ..
EZ/214/02/2018 - Wdrożenie normy ISO/IEC 27001 oraz wydanie certyfikatu.

data otwarcia: 2018-01-12
więcej ..
EZ/215/128/2017 - Zakup i dostawa odzieży dla personelu technicznego

data otwarcia: 2018-01-09
więcej ..
EZ/215/134/2017 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych

data otwarcia: 2018-01-05
więcej ..
EZ/215/130/2017 - Zakup wraz z dostawa sprzetu do zabiegów operacyjnych

data otwarcia: 2018-01-04
więcej ..
EZ/215/133/2017 - Zakup i dostawa siatki przepuklinowej

data otwarcia: 2018-01-04
więcej ..
EZ/215/125/2017 - Zakup i dostawa Å‚at hemostatycznych

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/127/2017 - Zakup i dostawa wkładów kompatybilnych do automatów

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/129/2017 - Zakup i dostawę zestawu do biopsji wątroby, zgłębnika do żywienia dojelitowego oraz przyrządu do podawania żywienia

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/124/2017 - Zakup i dostawa płytek do osteotomii kości piszczelowej dla Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/126/2017 - Zakup i dostawa implantów do zespoleń w obrębie śródręcza dla Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/123/2017 - Zakup i dostawa nici ortopedycznych i elektrod do konizacji

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/132/2017 - Zakup i dostawa staplerów jednorazowych do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/215/131/2017 - Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych

data otwarcia: 2017-12-29
więcej ..
EZ/214/101/2017 - Zakup wraz z dostawÄ… aparatu do INR (CoaguChek Pro II)

data otwarcia: 2017-12-28
więcej ..
EZ/214/100/2017 - Zapotrzebowanie na testy immunochromatograficzne do oznaczenia antygenów Norowirusa oraz wirusa Grup A i B

data otwarcia: 2017-12-22
więcej ..
EZ/215/98/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-12-18
więcej ..
EZ/215/109/2017 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-12-18
więcej ..
EZ/215/122/2017 - Zakup i dostawa odczynników do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą aparatury

data otwarcia: 2017-12-15
więcej ..
EZ/214/99/2017 - Usługa ochrony osób i mienia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. J. P. II w Krośnie

data otwarcia: 2017-12-15
więcej ..
EZ/214/98/2017 - Wdrożenie normy ISO/IEC 27001 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wydanie Certyfikatu”

data otwarcia: 2017-12-13
więcej ..
EZ/215/121/2017 - Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2017-12-13
więcej ..
EZ/217/3/2017 - Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

data otwarcia: 2017-12-12
więcej ..
EZ/215/120/2017 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego w dziedzinie neonatologii zgodnie z przyznaną dotacją celową na zakupy inwestycyjne II

data otwarcia: 2017-12-08
więcej ..
EZ/214/97/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Pod-karpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H +G.

data otwarcia: 2017-12-08
więcej ..
EZ/215/119/2017 - Zakup i dostawa kardiowerterów - defibrylatorów.

data otwarcia: 2017-12-07
więcej ..
EZ/215/115/2017 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

data otwarcia: 2017-12-05
więcej ..
EZ/217/2/2017 - Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

data otwarcia: 2017-12-05
więcej ..
EZ/214/96/2017 - Usługa dostępu do internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krosnie ul. Korczyńska 57

data otwarcia: 2017-12-05
więcej ..
EZ/215/118/2017 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

data otwarcia: 2017-12-04
więcej ..
EZ/215/114/2017 - „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów”

data otwarcia: 2017-11-24
więcej ..
EZ/215/116/2017 - Naprawa serwisowa aparatu ESWL Delta II Compact.

data otwarcia: 2017-11-24
więcej ..
EZ/215/117/2017 - Zakup i dostawa odzieży dla personelu szpitala

data otwarcia: 2017-11-24
więcej ..
EZ/215/111/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-11-22
więcej ..
EZ/215/101/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-11-17
więcej ..
EZ/214/63/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Pod-karpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H +G.

data otwarcia: 2017-11-17
więcej ..
EZ/215/112/2017 - Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych w ramach programu polityki zdrowotnej pn.” Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

data otwarcia: 2017-11-16
więcej ..
EZ/214/93/2017 - Malowanie słupów oświetlenia zewnętrznego III

data otwarcia: 2017-11-15
więcej ..
EZ/215/95/2017 - Zakup wrqaz z dostawą sprzętu jednorazowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

data otwarcia: 2017-11-14
więcej ..
EZ/214/89/2017 - Zakup sukcesywny utensyliów do receptury aptecznej oraz opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2017-11-14
więcej ..
EZ/215/110/2017 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-11-14
więcej ..
EZ/214/91/2017 - Wykonanie kontroli okresowej (przeglądu budowlanego) obiektów wielkopowierzchniowych, budynku Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią i Stacją Łóżek oraz Lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego

data otwarcia: 2017-11-14
więcej ..
EZ/215/105/2017 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego w dziedzinie neonatologii zgodnie z przyznaną dotacją celową na zakupy inwestycyjne

data otwarcia: 2017-11-13
więcej ..
EZ/215/89/2017 - Naprawa serwisowa aparatu ESWL Delta II Compact.

data otwarcia: 2017-11-13
więcej ..
EZ/214/94/2017 - Wykonanie kontroli okresowej - sprawdzenia technicznej sprawności przewodów komi-nowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2017-11-13
więcej ..
EZ/215/108/2017 - Zakup i dostawa odzieży i obuwia dla personelu szpitala

data otwarcia: 2017-11-08
więcej ..
EZ/215/100/2017 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

data otwarcia: 2017-11-06
więcej ..
EZ/214/88/2017 - Zakup jednorazowy nakładek mopa kieszeniowego

data otwarcia: 2017-11-06
więcej ..
EZ/214/90/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – realizacja robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod potrzeby montażu mammografu

data otwarcia: 2017-11-06
więcej ..
EZ/215/83/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-11-03
więcej ..
EZ/214/85/2017 - Zakup i dostawa odczynników różnych

data otwarcia: 2017-11-03
więcej ..
EZ/215/102/2017 - Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów

data otwarcia: 2017-11-02
więcej ..
EZ/215/86/2017 - Zakup wraz z dostawą jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu

data otwarcia: 2017-10-31
więcej ..
EZ/214/87/2017 - Zakup i dostawę preparatów stomatologicznych

data otwarcia: 2017-10-31
więcej ..
EZ/214/76/2017 - Sukcesywna dostawa zestawów do grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynnik wzrostu), oraz urządzenia do produkcji autologicznej trombiny

data otwarcia: 2017-10-30
więcej ..
EZ/214/80/2017 - Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kaset i taśm

data otwarcia: 2017-10-30
więcej ..
EZ/214/86/2017 - Malowanie słupów oświetlenia zewnętrznego II

data otwarcia: 2017-10-30
więcej ..
EZ/215/82/2017 - Zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, produktów okulistycznych i produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-10-27
więcej ..
EZ/215/104/2017 - Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych w ramach programu polityki zdrowotnej pn.” Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

data otwarcia: 2017-10-26
więcej ..
EZ/214/77/2017 - Zakup i dostawa mikroskopu diagnostycznego

data otwarcia: 2017-10-25
więcej ..
EZ/214/84/2017 - Zakup i dostawa odczynników chemicznych

data otwarcia: 2017-10-25
więcej ..
EZ/214/82/2017 - Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są zainstalowane w kotłowni Zamawiającego.

data otwarcia: 2017-10-25
więcej ..
EZ/214/83/2017 - Zakup sukcesywny staplerów do resekcji jelita i siatek do przepuklin metodą Valentiego

data otwarcia: 2017-10-25
więcej ..
EZ/215/103/2017 - Zakup i dostawa mięsa drobiowego, wędlin, nabiału

data otwarcia: 2017-10-20
więcej ..
EZ/214/81/2017 - Malowanie słupów oświetlenia zewnętrznego

data otwarcia: 2017-10-19
więcej ..
EZ/214/79/2017 - Zakup i dostawę preparatów stomatologicznych

data otwarcia: 2017-10-18
więcej ..
EZ/215/81/2017 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2017-10-17
więcej ..
EZ/215/97/2017 - Zakup wraz dostawą produktów leczniczych i opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2017-10-16
więcej ..
EZ/215/99/2017 - Zakup i dostawa warzyw sezonowych

data otwarcia: 2017-10-13
więcej ..
EZ/215/94/2017 - Zakup wraz z dostawą jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów do witrektomii i fakoemulsyfikacji

data otwarcia: 2017-10-12
więcej ..
EZ/215/75/2017 - Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-10-05
więcej ..
EZ/215/90/2017 - Zakup i dostawa odzieży i obuwia operacyjnego

data otwarcia: 2017-10-05
więcej ..
EZ/215/68/2017 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-10-03
więcej ..
EZ/214/78/2017 - Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych

data otwarcia: 2017-10-03
więcej ..
EZ/215/85/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2017-09-27
więcej ..
EZ/214/74/2017 - Dostawa sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

data otwarcia: 2017-09-27
więcej ..
EZ/214/75/2017 - Zakup i dostawa narzędzi do artroskopii barku

data otwarcia: 2017-09-27
więcej ..
EZ/215/92/2017 - Zakup i dostawa soczewek wszczepialnych, materiałów medycznych dla Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2017-09-26
więcej ..
EZ/214/73/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV”

data otwarcia: 2017-09-26
więcej ..
EZ/215/79/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego w ramach zadania „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie”

data otwarcia: 2017-09-25
więcej ..
EZ/215/93/2017 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych, jaj kurzych

data otwarcia: 2017-09-25
więcej ..
EZ/215/88/2017 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

data otwarcia: 2017-09-22
więcej ..
EZ/215/87/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-09-22
więcej ..
EZ/215/70/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-09-15
więcej ..
EZ/214/72/2017 - Zakup i dostawa zestawów komputerowych z monitorami

data otwarcia: 2017-09-14
więcej ..
EZ/214/71/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV”

data otwarcia: 2017-09-14
więcej ..
EZ/215/77/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2017-09-12
więcej ..
EZ/214/67/2017 - Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” Etap I

data otwarcia: 2017-09-12
więcej ..
EZ/214/66/2017 - Uchwyty wielorazowe do lamp operacyjnych serii Medi LED 77

data otwarcia: 2017-09-11
więcej ..
EZ/215/84/2017 - Zakup wraz z dostawą stymulatorów oraz elektrod dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

data otwarcia: 2017-09-08
więcej ..
EZ/214/68/2017 - Zakup i dostawa listew odbojowych na korytarz przy pokojach hotelowych

data otwarcia: 2017-09-07
więcej ..
EZ/215/60/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-09-05
więcej ..
EZ/215/78/2017 - Wymiana powierzchni podłogowej na winylową w Poradni Dziecięcej i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

data otwarcia: 2017-09-01
więcej ..
EZ/215/73/2017 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych - doszacowanie

data otwarcia: 2017-09-01
więcej ..
EZ/215/80/2017 - Zakup i dostawa worków na odpady

data otwarcia: 2017-08-30
więcej ..
EZ/214/65/2017 - zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych

data otwarcia: 2017-08-30
więcej ..
EZ/215/74/2017 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

data otwarcia: 2017-08-29
więcej ..
EZ/214/64/2017 - Dostawa i montaż klimatyzatorów

data otwarcia: 2017-08-28
więcej ..
EZ/215/76/2017 - Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energiÄ™ elektrycznÄ…- eta IV.

data otwarcia: 2017-08-23
więcej ..
EZ/214/46/2017 - Zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych

data otwarcia: 2017-08-23
więcej ..
EZ/214/62/2017 - Stolik zabiegowy z nawiewem laminarnym plus filtry jałowe jednorazowe

data otwarcia: 2017-08-21
więcej ..
EZ/214/59/2017 - Zakup i dostawa materiałów do malowania klatek schodowych budynku H (klatki KSH1 i KSH 2) i korytarza przy pokojach hotelowych

data otwarcia: 2017-08-18
więcej ..
EZ/214/58/2017 - Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych II

data otwarcia: 2017-08-14
więcej ..
EZ/214/60/2017 - Zakup i montaż klimatyzatorów

data otwarcia: 2017-08-14
więcej ..
EZ/214/57/2017 - Zakup i dostawa krążków antybiotykowych, krążków diagnostycznych metoda Elisa

data otwarcia: 2017-08-10
więcej ..
EZ/215/54/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-08-07
więcej ..
EZ/215/72/2017 - Wymiana powierzchni podłogowej na winylową w Poradni Dziecięcej i Poradni Grużlicy i Chorób Płuc

data otwarcia: 2017-08-07
więcej ..
EZ/215/71/2017 - Zakup i dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury

data otwarcia: 2017-08-04
więcej ..
EZ/215/67/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego na Oddział Urologii i Blok Operacyjny

data otwarcia: 2017-08-01
więcej ..
EZ/215/69/2017 - Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji

data otwarcia: 2017-08-01
więcej ..
EZ/214/56/2017 - zakup lampy czołowej do zabiegów laryngologicznych

data otwarcia: 2017-07-27
więcej ..
EZ/214/55/2017 - Zakup i dostawę materiałów do remontu pomieszczeń dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Dziecięcych II

data otwarcia: 2017-07-26
więcej ..
EZ/215/64/2017 - Zakup i dostawa artykułów higieniczno sanitarnych

data otwarcia: 2017-07-25
więcej ..
EZ/215/53/2017 - Zakup wraz z dostawą karetki neonatologicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-07-24
więcej ..
EZ/214/54/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”

data otwarcia: 2017-07-24
więcej ..
EZ/215/63/2017 - Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV.

data otwarcia: 2017-07-21
więcej ..
EZ/215/62/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego uzytku oraz osprzetu do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-07-18
więcej ..
EZ/214/52/2017 - Zakup i dostawę wózka anestezjologicznego

data otwarcia: 2017-07-17
więcej ..
EZ/214/53/2017 - Zakup i dostawa materiałów do remontu pomieszczeń dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Dziecięcych

data otwarcia: 2017-07-13
więcej ..
EZ/215/59/2017 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego Oxynorm

data otwarcia: 2017-07-12
więcej ..
EZ/215/48/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

data otwarcia: 2017-07-11
więcej ..
EZ/215/58/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-07-11
więcej ..
EZ/214/49/2017 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”

data otwarcia: 2017-07-07
więcej ..
EZ/215/65/2017 - Zakup i dostawa środków czyszczących

data otwarcia: 2017-07-06
więcej ..
EZ/215/66/2017 - Usługa serwisowa tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 wraz z dwoma stacjami AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto Dual Shot Alpha.

data otwarcia: 2017-07-05
więcej ..
EZ/214/51/2016 - Zakup 6 kompletów stolika medycznego do narzędzi chirurgicznych

data otwarcia: 2017-07-04
więcej ..
EZ/214/50/2017 - Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi oraz Pracowni Serologii wraz z wdrożeniem systemu

data otwarcia: 2017-07-03
więcej ..
EZ/215/40/2017 - Zakup wraz z dostawą jałowych, jednorazowych zbiorczo pakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą biometru optycznego oraz aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej

data otwarcia: 2017-06-30
więcej ..
EZ/215/51/2017 - Zakup i dostawa odczynników do elektroforezy białek, łańcuchów lekkich wraz z dzierżawą aparatury

data otwarcia: 2017-06-30
więcej ..
EZ/215/47/2017 - Zakup i dostawa implantów do zespoleń ortopedycznych

data otwarcia: 2017-06-29
więcej ..
EZ/215/57/2017 - Wymiana powierzchni podłogowej na winylową w korytarzach poradni specjalistycznych budynku D wraz z dostawą materiałów budowlanych.

data otwarcia: 2017-06-29
więcej ..
EZ/215/61/2017 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych II

data otwarcia: 2017-06-29
więcej ..
EZ/214/47/2017 - Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych

data otwarcia: 2017-06-29
więcej ..
EZ/215/52/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2017-06-27
więcej ..
EZ/215/13/2017 - Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-06-26
więcej ..
EZ/215/56/2017 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych

data otwarcia: 2017-06-21
więcej ..
EZ/215/44/2017 - Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów II

data otwarcia: 2017-06-20
więcej ..
EZ/214/45/2017 - Zakup i dostawa żródeł światła

data otwarcia: 2017-06-20
więcej ..
EZ/215/55/2017 - Zakup wraz z dostawą papieru biurowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2017-06-19
więcej ..
EZ/215/49/2017 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2017-06-16
więcej ..
EZ/215/50/2017 - Zakup i dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

data otwarcia: 2017-06-14
więcej ..
EZ/215/45/2017 - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ulicy Korczyńskiej - etap IV.

data otwarcia: 2017-06-08
więcej ..
EZ/215/41/2017 - Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji

data otwarcia: 2017-06-05
więcej ..
EZ/215/38/2017 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2017-05-31
więcej ..
EZ/214/41/2017 - Zakup sukcesywny płynu stosowanego w leczeniu ran trudno gojących się - Actolind W 0,1% 250 ml - spray

data otwarcia: 2017-05-31
więcej ..
EZ/215/46/2017 - Zakup i dostawa odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

data otwarcia: 2017-05-30
więcej ..
EZ/215/34/2017 - Zakup wraz z dostawą karetki neonatologicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

data otwarcia: 2017-05-29
więcej ..
EZ/214/42/2017 - Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

data otwarcia: 2017-05-26
więcej ..
EZ/215/42/2017 - Zakup wraz z dostawą sond do pHmetrii, manometrii, sengstakena, zestawów do kaniulacji

data otwarcia: 2017-05-24
więcej ..
EZ/214/32/2017 - Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 10.000.000,00 dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2017-05-19
więcej ..
EZ/214/40/2017 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej II

data otwarcia: 2017-05-18
więcej ..
EZ/215/35/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2017-05-15
więcej ..
EZ/215/32/2017 - Usługa przeglądu serwisowego aparatów do znieczulania i respiratorów

data otwarcia: 2017-05-09
więcej ..
EZ/214/37/2017 - Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2017-05-08
więcej ..
EZ/215/43/2017 - Zakup i dostawa wędlin2

data otwarcia: 2017-05-08
więcej ..
EZ/214/30/2017 - Zakup sukcesywny markerów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-05-05
więcej ..
EZ/214/30/2017 - Zakup sukcesywny płynu stosowanego w leczeniu ran trudno gojących się - Actolind W 0,1% 250 ml - spray

data otwarcia: 2017-05-05
więcej ..
EZ/215/18/2017 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-05-04
więcej ..
EZ/215/36/2017 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego Copaxone (Glatiramer Acetate)

data otwarcia: 2017-05-02
więcej ..
EZ/215/27/2017 - Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

data otwarcia: 2017-04-28
więcej ..
EZ/214/35/2017 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2017-04-28
więcej ..
EZ/215/37/2017 - Zakup i dostawa wędlin

data otwarcia: 2017-04-28
więcej ..
EZ/215/26/2017 - Zakup wraz z dostawą soczewek wewnątrzgałkowych

data otwarcia: 2017-04-27
więcej ..
EZ/215/33/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-04-26
więcej ..
EZ/214/36/2017 - Zakup materiałów do reperacji przecieków z dachu obiektów Szpitala

data otwarcia: 2017-04-21
więcej ..
EZ/214/12/2017 - Zakup i dostawa teczek na kartoteki i oznaczników do teczek

data otwarcia: 2017-04-20
więcej ..
EZ/214/33/2017 - Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2017-04-20
więcej ..
EZ/214/34/2017 - Zakup i dostawa materiałów do remontu pomieszczeń dla Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2017-04-20
więcej ..
EZ/214/29/2017 - Przegląd, obsługa techniczna oraz remont gaśnic i hydrantów

data otwarcia: 2017-04-19
więcej ..
EZ/214/31/2017 - Zakup i dostawa drzwi wewnętrznych dla Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2017-04-14
więcej ..
EZ/215/28/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych na potrzeby Oddziałów i Poradni Szpitalnych

data otwarcia: 2017-04-12
więcej ..
EZ/214/20/2017 - Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów

data otwarcia: 2017-04-11
więcej ..
EZ/215/30/2017 - Zakup i dostawa wózków oddziałowych

data otwarcia: 2017-04-11
więcej ..
EZ/214/28/2016 - Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych - model Panasonic KX-TG1611

data otwarcia: 2017-04-07
więcej ..
EZ/215/31/2017 - Zakup wraz z dostawą jednorazowych, sterylnych zestawów do operacji zaćmy kompatybilnych ze sprzętem Constalation i Centurion

data otwarcia: 2017-04-06
więcej ..
EZ/214/27/2017 - Sukcesywna dostawa folii chirurgicznej, bakteriobójczej

data otwarcia: 2017-04-06
więcej ..
EZ/214/26/2017 - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej podświetlanej

data otwarcia: 2017-04-04
więcej ..
EZ/215/29/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych - doszacowanie

data otwarcia: 2017-03-31
więcej ..
EZ/214/25/2017 - Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego

data otwarcia: 2017-03-31
więcej ..
EZ/215/11/2017 - Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

data otwarcia: 2017-03-30
więcej ..
EZ/215/20/2017 - zakup i dostawa sprzętu medycznego

data otwarcia: 2017-03-30
więcej ..
EZ/214/18/2017 - Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach „Programu Priorytowego NFOÅšiGW- Poprawa jakoÅ›ci powietrza. Część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” wraz z wykonaniem kompletnego audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami sla zadania „Wymiana oÅ›wietlenia tradycyjnego na energooszczÄ™dne typu led wraz z zastosowanie systemów zarzÄ…dzania energiÄ… w budynkach na obiektach Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana PawÅ‚a II w Kroï

data otwarcia: 2017-03-24
więcej ..
EZ/214/24/2017 - Zakup wraz z dostawą implantów siatkówkowych oraz markerów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-03-23
więcej ..
EZ/215/21/2017 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2017-03-22
więcej ..
EZ/215/25/2017 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca II

data otwarcia: 2017-03-22
więcej ..
EZ/215/23/2017 - Zakup wraz z dostawÄ… substancji do receptury aptecznej

data otwarcia: 2017-03-21
więcej ..
EZ/214/23/2017 - dostawa i montaż rolet okiennych

data otwarcia: 2017-03-20
więcej ..
EZ/215/24/2017 - zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2017-03-20
więcej ..
EZ/215/04/2017 - Zakup i dostawa implantów ortopedycznych

data otwarcia: 2017-03-17
więcej ..
EZ/214/22/2017 - Zakup sukcesywny akcesoriów do stacji uzdatniania wody

data otwarcia: 2017-03-16
więcej ..
EZ/215/19/2017 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego Lucentis (Ranibizumab)

data otwarcia: 2017-03-15
więcej ..
EZ/214/15/2017 - Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2017-03-13
więcej ..
EZ/214/19/2017 - Zakup i dostawa pieczywa

data otwarcia: 2017-03-13
więcej ..
EZ/215/22/2017 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

data otwarcia: 2017-03-13
więcej ..
EZ/214/21/2017 - Zakup jednorazowy produktu leczniczego Mydrane

data otwarcia: 2017-03-13
więcej ..
EZ/214/14/2017 - Zakup i dostawa środków piorących

data otwarcia: 2017-03-09
więcej ..
EZ/214/16/2017 - Outsourcing drukarek ZamawiajÄ…cego

data otwarcia: 2017-03-09
więcej ..
EZ/214/11/2017 - Usługa odczytu dozymetrów

data otwarcia: 2017-03-08
więcej ..
EZ/214/17/2017 - Konserwacja i naprawa dzwigów samochodowych

data otwarcia: 2017-03-07
więcej ..
EZ/215/17/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-03-06
więcej ..
EZ/215/16/2017 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa

data otwarcia: 2017-02-27
więcej ..
EZ/214/07/2017 - Zakup i dostawę odzieży roboczej dla personelu medycznego

data otwarcia: 2017-02-24
więcej ..
EZ/215/15/2017 - Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 II.

data otwarcia: 2017-02-24
więcej ..
EZ/215/14/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2017-02-22
więcej ..
EZ/214/09/2017 - Zakup i dostawa wody mineralnej lub stołowej

data otwarcia: 2017-02-21
więcej ..
EZ/217/1/2017 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

data otwarcia: 2017-02-21
więcej ..
EZ/214/10/2017 - Zakup jednorazowy materiałów do remontu dyżurek lekarskich , gabinetów zabiegowych i korytarzy.

data otwarcia: 2017-02-20
więcej ..
EZ/214/08/2017 - Zakup i dostawa środków myjących na kuchnię

data otwarcia: 2017-02-17
więcej ..
EZ/214/06/2017 - Usługa monitoringu oraz wprowadzanie procedury zwalczania szkodników w systemie HCCP oraz zabiegi dezynsekcji i deratyzacji

data otwarcia: 2017-02-13
więcej ..
EZ/215/01/2017 - Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

data otwarcia: 2017-02-10
więcej ..
EZ/215/12/2017 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa

data otwarcia: 2017-02-10
więcej ..
EZ/215/10/2017 - Zakup i dostawa odczynników do serologii krwi wraz z dzierżawą sprzętu do badań

data otwarcia: 2017-02-07
więcej ..
EZ/215/95/2016 - Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

data otwarcia: 2017-02-06
więcej ..
EZ/215/06/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2017-02-03
więcej ..
EZ/215/07/2017 - Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2017-02-03
więcej ..
EZ/215/03/2017 - Zakup i dostawa staplerów oraz sprzętu do laparoskopii

data otwarcia: 2017-02-03
więcej ..
EZ/215/08/2017 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-02-02
więcej ..
EZ/215/09/2017 - Zakup i dostawa rękawic medycznych

data otwarcia: 2017-02-02
więcej ..
EZ/214/05/2017 - Zakup jednorazowy materiałów do remontu pomieszczeń po byłym Oddziale Okulistycznym pod potrzeby Oddziału Reumatologicznego

data otwarcia: 2017-02-02
więcej ..
EZ/215/05/2017 - Zakup wraz z dostawÄ… siatek przepuklinowych

data otwarcia: 2017-01-30
więcej ..
EZ/214/4/2017 - Usługa re-certyfikacji Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z wydaniem Certyfikatu

data otwarcia: 2017-01-23
więcej ..
EZ/214/02/2017 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych różnych

data otwarcia: 2017-01-19
więcej ..
EZ/214/03/2017 - dostawa pieczÄ…tek

data otwarcia: 2017-01-19
więcej ..
EZ/215/96/2016 - Zakup wraz z dostawą płynów do dializ

data otwarcia: 2017-01-18
więcej ..
EZ/215/4/2017 - Wymiana powierzchni podłogowej na winylową w Oddziałach szpitalnych

data otwarcia: 2017-01-17
więcej ..
EZ/214/01/2017 - Zakup i dostawa odczynników do diagnostyki prątka gruźlicy wraz z dzierżawą sprzętu do badań

data otwarcia: 2017-01-17
więcej ..
EZ/215/97/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2017-01-13
więcej ..
EZ/215/02/2017 - Zakup i dostawa odczynników do oznaczania boreliozy, autoprzeciwciał, alergenów wraz z dzierżawą sprzętu do badań

data otwarcia: 2017-01-13
więcej ..
EZ/215/99/2016 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-01-13
więcej ..
EZ/215/92/2016 - Zakup i dostawa sprzętu Medycznego, obłożeń

data otwarcia: 2017-01-10
więcej ..
EZ/215/98/2016 - Dostawa materiałów do remontu Oddziału Okulistycznego 2.

data otwarcia: 2017-01-09
więcej ..
EZ/214/120/2016 - Wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej w pomiesz-czeniach izolatki H2.35, Śluzy H2.34 oraz łazienki H2.33 na poziomie -1 budynku H+G w związku z remontem pomieszczeń po byłym Od-dziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej pod potrzeby przeniesienia Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2017-01-05
więcej ..
EZ/215/94/2016 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2017-01-03
więcej ..
EZ/214/119/2016 - Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem oraz położenie wykładziny

data otwarcia: 2017-01-03
więcej ..
EZ/214/116/2016 - Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach po byłym Oddziale rehabilitacji pod potrzeby Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2016-12-30
więcej ..
EZ/214/117/2016 - Wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej w związku z remonetem pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem rehabilitacji Neurologicznej pod potrzeby przeniesienia Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2016-12-29
więcej ..
EZ/214/115/2016 - Zakup i dostawa worków na zwłoki

data otwarcia: 2016-12-20
więcej ..
EZ/214/114/2016 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych różnych

data otwarcia: 2016-12-19
więcej ..
EZ/215/91/2016 - Zakup i dostawa materiaów do remontu Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2016-12-19
więcej ..
EZ/215/88/2016 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych IV

data otwarcia: 2016-12-16
więcej ..
EZ/215/90/2016 - Zakup i dostawa gastroskopów i kolonoskopu dla Pracowni Endoskopii

data otwarcia: 2016-12-13
więcej ..
EZ/215/82/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych

data otwarcia: 2016-12-09
więcej ..
EZ/215/87/2016 - Zakup i dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym dla Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

data otwarcia: 2016-12-09
więcej ..
EZ/215/89/2016 - Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawłaII w Krośnie

data otwarcia: 2016-12-08
więcej ..
EZ/215/86/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2016-12-01
więcej ..
EZ/214/112/2016 - Zakup i dostawa odczynników mikrobiologicznych - doszacowanie

data otwarcia: 2016-12-01
więcej ..
EZ/214/110/2016 - Zakup i dostawa wózków inwalidzkich, materacy przeciwodlezynowych

data otwarcia: 2016-11-30
więcej ..
EZ/215/83/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-11-28
więcej ..
EZ/215/84/2016 - Zakup wraz z dostawą kardiowerterów-defibrylatorów

data otwarcia: 2016-11-24
więcej ..
EZ/215/85/2016 - wykonanie dokumentacji projektowej zmienionej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowania dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala”, „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku C” oraz „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku H+G” w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.

data otwarcia: 2016-11-24
więcej ..
EZ/214/108/2014 - Zakup i dostawa respiratora stacjonarnego w ramach programu pn. „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016.

data otwarcia: 2016-11-22
więcej ..
EZ/214/107/2016 - Dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

data otwarcia: 2016-11-21
więcej ..
EZ/215/74/2016 - Zakup wraz z dostawą płynów, produktów okulistycznych, preparatów do żywienia oraz produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2016-11-14
więcej ..
EZ/215/77/2016 - Zakup i dostawa sprzętu Medycznego na oddziały Urologii, Pulmonologii, Otolaryngologii

data otwarcia: 2016-11-10
więcej ..
EZ/215/80/2016 - Zakup wraz z dostawą łóżek medycznych z szafkami oraz barierek

data otwarcia: 2016-11-09
więcej ..
EZ/215/73/2016 - zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku dla Oddziału OIOM

data otwarcia: 2016-11-08
więcej ..
EZ/214/106/2016 - Dostawa i montaż zmywarki kapturowej do naczyń stołowych na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

data otwarcia: 2016-11-08
więcej ..
EZ/215/81/2016 - Zakup i dostawa nabiału, wędlin, mięsa drobiowego

data otwarcia: 2016-11-07
więcej ..
EZ/214/105/2016 - Wykonanie przeglądu okresowej, półrocznej kontroli budynków wielkopowierzchniowych

data otwarcia: 2016-11-03
więcej ..
EZ/215/76/2016 - Zakup wraz z dostawą płynów do dializ

data otwarcia: 2016-11-03
więcej ..
EZ/215/69/2016 - Zakup wraz z dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2016-11-02
więcej ..
Nr SIWZ 183/2016/N/Krosno - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2016-10-31
więcej ..
EZ/214/100/2016 - Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2016-10-31
więcej ..
EZ/214/102/2016 - Zakup sukcesywny zestawów do szycia dla Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2016-10-31
więcej ..
EZ/214/104/2016 - Zakup materiałów budowlanych oraz zlecenie usługi polegającej na montażu przy pomocy technik alpini-stycznych kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach A+E, B, C, D i H- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57

data otwarcia: 2016-10-31
więcej ..
EZ/215/78/2016 - Zakup i dostawa pieluchomajtek dla dorosłych

data otwarcia: 2016-10-27
więcej ..
EZ/215/75/2016 - Zakup wraz z dostawą stymulatorów dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

data otwarcia: 2016-10-27
więcej ..
EZ/214/103/2016 - Dostawa i montaż zmywarki kapturowej do naczyń stołowych na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

data otwarcia: 2016-10-26
więcej ..
EZ/215/79/2016 - Zakup i dostawa systemu ssÄ…cego

data otwarcia: 2016-10-25
więcej ..
EZ/214/98/2016 - Zakup i dostawa męskich ubrań dla Ratowników medycznych

data otwarcia: 2016-10-17
więcej ..
EZ/215/72/2016 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

data otwarcia: 2016-10-14
więcej ..
EZ/214/101/2016 - Zakup, dostawa oraz montaż mebli na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

data otwarcia: 2016-10-14
więcej ..
EZ/214/99/2016 - Dostawa i montaż rolet okiennych

data otwarcia: 2016-10-13
więcej ..
EZ/214/96/2016 - Zakup jednorazowy artykułów kuchennych do kuchenek oddziałowych oraz na kuchnię szpitalną

data otwarcia: 2016-09-30
więcej ..
EZ/215/70/2016 - Zakup wraz z dostawą stymulatorów, elektrod oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

data otwarcia: 2016-09-29
więcej ..
EZ/214/97/2016 - Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku „C” (C08, C09, C11, C12, C13) i pomieszczeń w budynku „A” (A234,A235, A236, A237) w celu utworzenia: jednej dwu-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego, jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 2 węzłów sanitarnych, w tym jednego przystosowanego dla osób

data otwarcia: 2016-09-28
więcej ..
EZ/214/94/2016 - Zakup i dostawa odczynników do analizatorów - doszacowanie

data otwarcia: 2016-09-27
więcej ..
EZ/215/71/2016 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych, jaj kurzych

data otwarcia: 2016-09-26
więcej ..
EZ/214/86/2016 - Zakup sukcesywny tonerów, tuszy, kaset i taśm

data otwarcia: 2016-09-21
więcej ..
EZ/214/93/2016 - Zakup i dostawa odczynników do badań serologii krwi

data otwarcia: 2016-09-21
więcej ..
EZ/214/92/2016 - Zakup wraz z dostawą materiałów do receptury aptecznej

data otwarcia: 2016-09-20
więcej ..
EZ/214/95/2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu utworzenia: jednej dwułóżkowej Sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego , jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , 2 węzłów sanitarnych , w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , Sali/obszaru segregacji medycznej , gabinetu diagnostyczno- zabiegowego oraz reorganizacji obs

data otwarcia: 2016-09-19
więcej ..
EZ/214/84/2016 - Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarackim im Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2016-09-16
więcej ..
EZ/214/89/2016 - Zakup krzeseł zespolonych

data otwarcia: 2016-09-14
więcej ..
EZ/214/91/2016 - Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów

data otwarcia: 2016-09-14
więcej ..
EZ/214/87/2016 - Zakup oraz dostawę soli do uzdatniania wody i sody kaustycznej do udrażniania kanalizacji

data otwarcia: 2016-09-13
więcej ..
EZ/214/88/2016 - Zakup i dostawa sprzętu sanitarnego

data otwarcia: 2016-09-13
więcej ..
EZ/214/85/2016 - Zakup jednorazowy 1 szt kleszczy do kruszenia kamieni w pęcherzu moczowym (do litotrypsji) na potrzeby Bloku Operacjnego

data otwarcia: 2016-09-09
więcej ..
EZ/215/64/2016 - Cesja zobowiązań wymagalnych

data otwarcia: 2016-08-26
więcej ..
EZ/214/83/2016 - Zakup i dostawa pasków do oznaczania parametrów biochemicznych osadu moczu wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

data otwarcia: 2016-08-23
więcej ..
EZ/215/67/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów chirurgicznych i urologicznych

data otwarcia: 2016-08-22
więcej ..
EZ/214/82/2016 - Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów

data otwarcia: 2016-08-17
więcej ..
EZ/215/68/2016 - Zakup i dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków na odpady

data otwarcia: 2016-08-05
więcej ..
EZ/214/80/2016 - Wykonanie robót budowlano- montażowych w salach chorych na Oddziale Gastroenterologicznym Woje-wódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

data otwarcia: 2016-07-29
więcej ..
EZ/214/75/2016 - Zakup sukcesywny soczewek do badania w lampie szczelinowej na potrzeby Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2016-07-27
więcej ..
EZ/214/77/2016 - Dostawę sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do RO-BO CLICK EPSON PP-100N

data otwarcia: 2016-07-27
więcej ..
EZ/214/78/2016 - Remont kotłów warzelnych II

data otwarcia: 2016-07-27
więcej ..
EZ/215/62/2016 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego różnego

data otwarcia: 2016-07-26
więcej ..
EZ/214/79/2016 - przeglądu oraz remontu gaśnic i hydrantów

data otwarcia: 2016-07-26
więcej ..
EZ/215/66/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów okulistycznych

data otwarcia: 2016-07-22
więcej ..
EZ/214/76/2016 - Remont kotłów warzelnych

data otwarcia: 2016-07-19
więcej ..
EZ/215/63/2016 - Zakup wraz z dostawą kleju tkankowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2016-07-15
więcej ..
EZ/215/65/2016 - Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji plazmowej

data otwarcia: 2016-07-15
więcej ..
EZ/214/74/2016 - Dostawa tabliczek informacyjnych

data otwarcia: 2016-07-15
więcej ..
EZ/214/73/2016 - Wykonanie i wymiana zbiornika kondensatu w kotłowni

data otwarcia: 2016-07-14
więcej ..
EZ/214/71/2016 - Zakup i dostawa baterii i akumulatorów

data otwarcia: 2016-07-13
więcej ..
EZ/214/70/2016 - remont silnika kogeneratora

data otwarcia: 2016-07-07
więcej ..
EZ/214/64/2016 - Dostawa spirometru dla Oddziału Dziecięcego

data otwarcia: 2016-07-04
więcej ..
EZ/214/67/2016 - Zakup jednorazowy manipulatorów do techniki "Stop and Chop" w zabiegach fakoemulsyfikacji na potrzeby Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2016-07-04
więcej ..
EZ/214/66/2016 - dostawa filtrów absolutnych i wstępnych

data otwarcia: 2016-06-28
więcej ..
EZ/215/59/2016 - Zakup i dostawamateriałów do sterylizacji

data otwarcia: 2016-06-27
więcej ..
EZ/215/60/2016 - Zakup i dostawa produktu leczniczego Mabthera ( Rituximab)

data otwarcia: 2016-06-24
więcej ..
EZ/214/68/2016 - Dostawa sprzętu komputerowego

data otwarcia: 2016-06-24
więcej ..
EZ/215/61/2016 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych

data otwarcia: 2016-06-21
więcej ..
EZ/215/58/2016 - Zakup i dostawa środków czystości

data otwarcia: 2016-06-17
więcej ..
EZ/214/63/2016 - Zakup jednorazowy narzędzi wielokrotnego użytku dla Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej

data otwarcia: 2016-06-17
więcej ..
EZ/214/65/2016 - Zakup suskcesywny testów paskowych do glukometrów Glucosense Pro

data otwarcia: 2016-06-17
więcej ..
EZ/215/56/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2016-06-14
więcej ..
EZ/215/57/2016 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych 2

data otwarcia: 2016-06-14
więcej ..
EZ/214/60/2016 - Zakup i dostawa książek medycznych

data otwarcia: 2016-06-07
więcej ..
EZ/215/53/2016 - Zakup wraz z dostawą osprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-06-03
więcej ..
EZ/215/55/2016 - Zakup i dostawa obłożeń, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz pieluchomajtek dla dzieci

data otwarcia: 2016-06-03
więcej ..
EZ/215/42/2016 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2016-05-30
więcej ..
EZ/214/56/2016 - Zakup jednorazowy platformy badań zmysłów

data otwarcia: 2016-05-23
więcej ..
EZ/214/59/2016 - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

data otwarcia: 2016-05-23
więcej ..
EZ/215/54/2016 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2016-05-20
więcej ..
EZ/215/48/2016 - Zakup wraz z dostawą narzędzi laryngologicznych

data otwarcia: 2016-05-19
więcej ..
EZ/215/50/2016 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2016-05-19
więcej ..
EZ/215/51/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… substancji do receptury aptecznej

data otwarcia: 2016-05-19
więcej ..
EZ/214/53/2016 - Dostawa, montaż i uruchomienie pralnicowirówki

data otwarcia: 2016-05-19
więcej ..
EZ/214/50/2016 - Zakup wraz z montażem rolet i żaluzji

data otwarcia: 2016-05-17
więcej ..
EZ/215/49/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… elektrod do EKG

data otwarcia: 2016-05-13
więcej ..
EZ/215/52/2016 - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych i flizjarskich.

data otwarcia: 2016-05-13
więcej ..
EZ/214/55/2016 - Przeglądy sanitarne budynków

data otwarcia: 2016-05-13
więcej ..
EZ/214/51/2016 - Zakup i dostawa pojemników jednorazowych okrągłych z zespoloną przykrywką

data otwarcia: 2016-05-12
więcej ..
EZ/215/45/2016 - Zakup wraz z dostawą detektora przenośnego

data otwarcia: 2016-05-09
więcej ..
EZ/215/46/2016 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego na blok urologiczny i chirurgiczny

data otwarcia: 2016-05-06
więcej ..
EZ/215/44/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2016-05-05
więcej ..
EZ/215/28/2016 - Zakup i dostawa: zestawów do szycia łękotki, implantów do zespoleń w obrębie kręgosłupa, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, stabilizatora zewnętrznego, endoprotezy całkowitej stawu biodrowego, protezy głowy kości promieniowej, biomateriałów i systemu do pozyskiwania przeszczepów własnych, endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawu kolanowego, materiałów do artroskopii, protez przynasadowych i bipolarnych.

data otwarcia: 2016-04-29
więcej ..
EZ/215/47/2016 - Zakup i dostawa wędlin

data otwarcia: 2016-04-29
więcej ..
EZ/214/44/2016 - Dostawa 20 sztuk regałów

data otwarcia: 2016-04-28
więcej ..
EZ/215/34/2016 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2016-04-20
więcej ..
EZ/215/36/2016 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-04-19
więcej ..
EZ/215/43/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… elektrod do EKG

data otwarcia: 2016-04-18
więcej ..
EZ/215/26/2016 - Zakup wraz z dostawą soczewek wewnątrzgałkowych

data otwarcia: 2016-04-15
więcej ..
EZ/215/28/2016 - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

data otwarcia: 2016-04-13
więcej ..
EZ/215/40/2016 - Zakup wraz z dostawą implantów przeciwjaskrowych oraz jednorazowych noży do witrektomii przedniej

data otwarcia: 2016-04-13
więcej ..
EZ/215/38/2016 - Zakup wraz z dostawą osprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych oraz sprzętu jednorazowego do diatermii

data otwarcia: 2016-04-08
więcej ..
EZ/215/41/2016 - Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych II

data otwarcia: 2016-04-08
więcej ..
EZ/214/38/2016 - przegląd oraz remont gaśnic i hydrantów

data otwarcia: 2016-04-08
więcej ..
EZ/215/22/2016 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

data otwarcia: 2016-04-05
więcej ..
EZ/214/37/2016 - zakup gaśnic i hydrantów

data otwarcia: 2016-04-05
więcej ..
EZ/214/33/2016 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: „Remont i przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

data otwarcia: 2016-04-04
więcej ..
EZ/215/37/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… siatek przepuklinowych

data otwarcia: 2016-04-04
więcej ..
EZ/214/40/2016 - Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania czystości

data otwarcia: 2016-04-01
więcej ..
EZ/214/41/2016 - Usługa przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawłaII w Krośnie

data otwarcia: 2016-03-31
więcej ..
EZ/215/33/2016 - Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2016-03-30
więcej ..
EZ/214/39/2016 - Zakup i dostawa testów laboratoryjnych różnych II

data otwarcia: 2016-03-30
więcej ..
EZ/215/39/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… echokardiografu

data otwarcia: 2016-03-25
więcej ..
EZ/215/20/2016 - Usługa konserwacji wind

data otwarcia: 2016-03-21
więcej ..
EZ/214/36/2016 - Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych stacjonarnych 17 sztuk. Model Panasonic KX-TG1611PDH

data otwarcia: 2016-03-21
więcej ..
EZ/215/29/2016 - Przetarg na usługę przeglądu serwisowego aparatów do znieczuleń oraz respiratorów

data otwarcia: 2016-03-18
więcej ..
EZ/215/24/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów elektroresekcji TURT

data otwarcia: 2016-03-18
więcej ..
EZ/215/27/2016 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

data otwarcia: 2016-03-18
więcej ..
EZ/215/30/2016 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-03-18
więcej ..
EZ/214/35/2016 - Za jednorazowy źródła światła LED kompatybilnego z kolumną artroskopową firmy Stryker posiadaną przez Zamawiającego

data otwarcia: 2016-03-18
więcej ..
EZ/215/23/2016 - Świadczenie usług polegających na usuwaniu, wywozie i unieszkodliwianiu (utylizacji) odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, osadników nieczystości płynnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45

data otwarcia: 2016-03-15
więcej ..
EZ/215/25/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… echokardiografu

data otwarcia: 2016-03-15
więcej ..
EZ/215/35/2016 - zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2016-03-15
więcej ..
EZ/214/31/2016 - Zakup i dostawa pieczywa

data otwarcia: 2016-03-14
więcej ..
EZ/215/32/2016 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2016-03-11
więcej ..
EZ/215/31/2016 - Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2016-03-10
więcej ..
EZ/214/32/2016 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem rozbiórki komina stalowego wolnostojącego o wysokości ok. 50 m i średnicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

data otwarcia: 2016-03-09
więcej ..
EZ/214/34/2016 - Dostawa sprzętu komputerowego

data otwarcia: 2016-03-09
więcej ..
EZ/215/21/2016 - Zakup i dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora

data otwarcia: 2016-03-08
więcej ..
EZ/214/28/2016 - Outsourcing drukarek ZamawiajÄ…cego

data otwarcia: 2016-03-04
więcej ..
EZ/215/03/2016 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2016-03-01
więcej ..
EZ/215/17/2016 - Zakup wraz z dostawą staplerów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-02-29
więcej ..
EZ/214/25/2016 - Zakup i dostawa testów laboratoryjnych różnych

data otwarcia: 2016-02-29
więcej ..
EZ/214/29/2016 - Wykonanie rozbiórki komina stalowego wolnostojącego o wysokości ok. 50 m i średnicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

data otwarcia: 2016-02-29
więcej ..
EZ/215/19/2016 - zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych i fliziarskich

data otwarcia: 2016-02-29
więcej ..
EZ/214/23/2016 - Przeprowadzanie napraw, przygotowanie do legalizacji oraz zalegalizowanie przez Obwodowy Urząd Miar, wag i odważników eksploatowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

data otwarcia: 2016-02-26
więcej ..
EZ/214/26/2016 - Dostawa regałów 20 sztuk regałów

data otwarcia: 2016-02-26
więcej ..
EZ/214/30/2016 - Dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

data otwarcia: 2016-02-26
więcej ..
EZ/214/24/2016 - Zakup i dostawa środków myjąco czyszczących dla kuchni szpitalnej

data otwarcia: 2016-02-25
więcej ..
EZ/214/27/2016 - Sukcesywna dostawÄ™ PÅ‚yt DVD + R, pakowane w koperty do nagrywarki SDC CLASSIC HD firmy Stryker

data otwarcia: 2016-02-25
więcej ..
EZ/214/22/2016 - Dostawa 101 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach , parametrach i innych istotnych danych niezbędnych do wykonania zamówienia podanych w załączniku nr 3

data otwarcia: 2016-02-23
więcej ..
EZ/214/18/2016 - Dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

data otwarcia: 2016-02-22
więcej ..
EZ/214/21/2016 - Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, obsługa lokat oraz przyjmowanie wpław i wypłat gotówki

data otwarcia: 2016-02-22
więcej ..
EZ/215/14/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… siatek przepuklinowych

data otwarcia: 2016-02-19
więcej ..
EZ/215/12/2016 - Zakup wraz z dostawą klipsów i klipsownic do zabiegów laparoskopowych, elektrod powrotnych do diatermii oraz płytek do stabilizacji przegrody nosa

data otwarcia: 2016-02-19
więcej ..
EZ/215/10/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… echokardiografu

data otwarcia: 2016-02-17
więcej ..
EZ/215/16/2016 - Zakup wraz z dostawą osprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-02-16
więcej ..
EZ/215/13/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów elektroresekcji TURT

data otwarcia: 2016-02-16
więcej ..
EZ/215/15/2016 - Zakup wraz z dostawÄ… implantu kolagenowego Ologen

data otwarcia: 2016-02-15
więcej ..
EZ/214/17/2016 - Zakup jednorazowy rozwórek okulistycznych

data otwarcia: 2016-02-12
więcej ..
EZ/214/16/2016 - Zakup sukcesywny akcesoriów do unguatora

data otwarcia: 2016-02-12
więcej ..
EZ/214/19/2016 - Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i źródeł światła

data otwarcia: 2016-02-12
więcej ..
EZ/215/11/2015 - Zakup i dostawa rękawic medycznych

data otwarcia: 2016-02-11
więcej ..
EZ/214/20/2016 - Usługa pomiaru pól elektromagnetycznych II

data otwarcia: 2016-02-11
więcej ..
EZ/215/09/2016 - Zakup wraz z dostawą specjalistycznych zestawów opatrunkowych

data otwarcia: 2016-02-10
więcej ..
EZ/215/08/2016 - Zakup wraz z dostawą narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2016-02-10
więcej ..
EZ/215/07/2016 - Zakup wraz z dostawą preparatu do żywienia wcześniaków

data otwarcia: 2016-02-08
więcej ..
EZ/214/14/2016 - Dostawa 1 sztuki rejestratora rozmów FonTel L4 NET

data otwarcia: 2016-02-08
więcej ..
EZ/215/114/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

data otwarcia: 2016-02-05
więcej ..
EZ/214/11/2016 - Całoroczny monitoring oraz wprowadzanie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP

data otwarcia: 2016-02-04
więcej ..
EZ/214/15/2016 - Wykonanie rozbiórki komina stalowego wolnostojącego o wysokości ok. 50 m i średnicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

data otwarcia: 2016-02-04
więcej ..
EZ/214/12/2016 - Wykonanie przeglądu okresowej, półrocznej kontroli budynków wielkopowierzchniowych: budynku 1A – pawilon łóżkowy o powierzchni zabudowy – 2151m2, budynku1D – poradnie specjalistyczne o powierzchni zabudowy – 2367m2 zlokalizowanych przy ulicy Korczyńskiej 57 w Krośnie wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania

data otwarcia: 2016-02-03
więcej ..
EZ/214/08/2016 - Opracowanie przez Wykonawcę projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie „0” w segmencie B, A, C, E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

data otwarcia: 2016-02-02
więcej ..
EZ/214/04/2016 - Sukcesywna dostawa teczek na kartoteki (6000 sztuk) i oznaczników do teczek (350 kompletów)

data otwarcia: 2016-02-01
więcej ..
EZ/215/121/2015 - Zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2016-01-29
więcej ..
EZ/214/10/2016 - Usługa pomiaru pól elektromagnetycznych

data otwarcia: 2016-01-29
więcej ..
EZ/214/07/2016 - Dostawa 4 sztuk foteli na SOR zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

data otwarcia: 2016-01-28
więcej ..
EZ/214/13/2016 - Przegląd defibrylatorów

data otwarcia: 2016-01-28
więcej ..
EZ/215/04/2016 - Zakup wraz z dostawą staplerów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-01-26
więcej ..
EZ/214/9/2016 - Zakup i dostawa testów do oznaczania kalprotektyny w kale

data otwarcia: 2016-01-26
więcej ..
15/2016/N/Krosno - Usługa kompleksowego grupowego ubezpieczenia na zycie pracowników oraz członków rodzin Wojewódzkiego Szpitala Podkarackiego im Jana Pawła II w Krosnie

data otwarcia: 2016-01-26
więcej ..
EZ/215/02/2015 - Zakup wraz z dostawą osprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2016-01-22
więcej ..
EZ/215/01/2016 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2016-01-21
więcej ..
EZ/214/5/2016 - Zakup i dostawa testów immunochromatograficznych

data otwarcia: 2016-01-21
więcej ..
EZ/215/5/2016 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego nawilżaczy tlenu, układów oddechowych

data otwarcia: 2016-01-20
więcej ..
EZ/214/01/2016 - Zakup sukcesywny implantów siatkówkowych

data otwarcia: 2016-01-18
więcej ..
EZ/214/03/2016 - Konserwacja i naprawa dźwigników samochodowych wraz ze środkami konserwacji

data otwarcia: 2016-01-15
więcej ..
EZ/214/02/2016 - Dostawa oraz montaż 9 szt. klimatyzatorów ściennych w Budynku D na korytarzu poradni specjalistycznych

data otwarcia: 2016-01-15
więcej ..
EZ/215/116/2015 - Zakup wraz z dostawa produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2016-01-14
więcej ..
118/2015/N/Krosno - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz czlonków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

data otwarcia: 2015-12-31
więcej ..
EZ/215/118/2015 - Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów laparoskopowych

data otwarcia: 2015-12-31
więcej ..
EZ/214/116/2015 - Dostawa wózków na leki i wózków opatrunkowych

data otwarcia: 2015-12-30
więcej ..
EZ/215/120/2015 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2015-12-28
więcej ..
EZ/215/119/2015 - Zakup i dostawa produktu leczniczego CELESTONE

data otwarcia: 2015-12-23
więcej ..
EZ/214/113/2015 - Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, obsługa lokat oraz przyjmowanie wpłat i wypłat gotówki.

data otwarcia: 2015-12-23
więcej ..
EZ/214/114/2015 - Zakup i dostawa drobnych artykułów spożywczych II

data otwarcia: 2015-12-23
więcej ..
EZ/214/115/2015 - Dostawa i montaż urządzeń wodo-oszczędnych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-12-23
więcej ..
EZ/215/117/2015 - Zakup wraz z dostawą 1 szt aparatu do znieczulania dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-12-22
więcej ..
EZ/215/106/2015 - Zakup i dostawa implantów ortopedycznych

data otwarcia: 2015-12-18
więcej ..
EZ/214/112/2015 - Konserwacja oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdującego się w budynkach Zamawiającego

data otwarcia: 2015-12-14
więcej ..
EZ/214/111/2015 - Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS firmy Riello - UPS AROS MPS 100 kVA 3 sztuki na bloku operacyjnym i 1 sztuki UPS MPT 160 SP-160 kVA w budynku C

data otwarcia: 2015-12-11
więcej ..
EZ/214/109/2015 - Zakup i dostawa drobnych artykułów spożywczych

data otwarcia: 2015-12-11
więcej ..
EZ/215/115/2015 - Zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego

data otwarcia: 2015-12-10
więcej ..
EZ/214/110/2015 - Sukcesywna materiałów rejestrujących przez okres 24 miesięcy

data otwarcia: 2015-12-08
więcej ..
EZ/215/113/2015 - Zakup wraz z dosatawą zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii

data otwarcia: 2015-12-07
więcej ..
EZ/215/111/2015 - Zakup i dostawa druków medycznych

data otwarcia: 2015-12-04
więcej ..
EZ/215/110/2015 - Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych II

data otwarcia: 2015-12-03
więcej ..
EZ/214/108/2015 - Dostawa sukcesywna grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu)

data otwarcia: 2015-12-02
więcej ..
EZ/214/105/2015 - Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów przez okres 12 miesięcy

data otwarcia: 2015-12-02
więcej ..
EZ/214/107/2015 - Dostawa sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

data otwarcia: 2015-11-27
więcej ..
EZ/215/104/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

data otwarcia: 2015-11-26
więcej ..
EZ/215/109/2015 - Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 46 miesięcy w wysokości 1 500 000 złotych

data otwarcia: 2015-11-25
więcej ..
EZ/214/86/2015 - Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, obsługa lokat oraz przyjmowanie wpłat i wypłat gotówki

data otwarcia: 2015-11-24
więcej ..
EZ/214/104/2015 - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla pracowników

data otwarcia: 2015-11-24
więcej ..
EZ/214/106/2015 - Dostawa foteli kubełkowych, koszy na śmieci i stolików

data otwarcia: 2015-11-24
więcej ..
EZ/214/101/2015 - Ochronę osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-11-23
więcej ..
EZ/214/102/2015 - Dostawa sprzętu komputerowego II

data otwarcia: 2015-11-20
więcej ..
EZ/214/92/2015 - Wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu przez okres 2 lat czynności serwisowych agregatu kogenerac yjnego

data otwarcia: 2015-11-17
więcej ..
EZ/214/95/2015 - Zakup wraz z dostawą opasek jednorazowego użytku do Triage

data otwarcia: 2015-11-17
więcej ..
EZ/214/103/2015 - Udrożnienie kanalizacji deszczowej na długość maksymalnej 10 metrów wraz z wykonaniem wykopu, usunięciu załamanych kręgów, ułożeniu nowej kanalizacji, uszczelnieniu kanalizacji, zasypaniu i przywróceniu nawierzchni do pierwotnego stanu zgodnie z przepisami normującymi tego typu prace

data otwarcia: 2015-11-17
więcej ..
EZ/214/94/2015 - PrzeglÄ…d okresowy diatermii chirurgicznych uzytkowanych przez ZamawiajÄ…cego na Bloku Operacyjnym oraz w innych jednostkach

data otwarcia: 2015-11-16
więcej ..
EZ/214/99/2015 - Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

data otwarcia: 2015-11-16
więcej ..
EZ/214/96/2015 - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na wymianie złącza kablowego budynku sprężarkowni z tlenownią oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP.

data otwarcia: 2015-11-10
więcej ..
EZ/214/97/2015 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Robotami budowlano-instalacyjnymi polegającymi na wymianie złącza kablowego budynku sprężarkowni z tlenownią oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP.

data otwarcia: 2015-11-10
więcej ..
EZ/214/98/2015 - Montaż generatora do wytwarzania ClO2 z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia.

data otwarcia: 2015-11-10
więcej ..
EZ/214/100/2015 - Pełnienie Nadzoru nad zadaniem: dostawa i montaż w budynku H, systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej, w tym: dobór w oparciu o dokumentację projektową, zakup, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 3 oraz dokumentacją projektową (zał. nr 5), służącego do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

data otwarcia: 2015-11-09
więcej ..
EZ/214/90/2015 - Dostawę mebli do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

data otwarcia: 2015-11-06
więcej ..
EZ/214/85/2015 - Udrożnienie kanalizacji deszczowej na długość maksymalnej 10 metrów wraz z wykonaniem wykopu, usunięciu załamanych kręgów, ułożeniu nowej kanalizacji, uszczelnieniu kanalizacji, zasypaniu i przywróceniu nawierzchni do pierwotnego stanu zgodnie z przepisami normującymi tego typu prace

data otwarcia: 2015-11-05
więcej ..
EZ/214/91/2015 - Dostawa sprzętu komputerowego

data otwarcia: 2015-11-05
więcej ..
EZ/214/83/2015 - Sukcesywna materiałów rejestrujących przez okres 24 miesięcy

data otwarcia: 2015-11-03
więcej ..
EZ/215/107.2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2015-11-03
więcej ..
EZ/214/89/2015 - Dostawa 179 sztuk tablic informacyjnych

data otwarcia: 2015-10-29
więcej ..
EZ/215/108/2015 - Zakup i dostawa mięsa drobiowego,wędlin, nabiału

data otwarcia: 2015-10-28
więcej ..
EZ/214/87/2015 - Zakup jednorazowy 1 szt peloty US Cardio do aparatu KTG US Philips Avalon FM-20

data otwarcia: 2015-10-27
więcej ..
EZ/215/102/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2015-10-22
więcej ..
EZ/215/103/2015 - Zakup wraz dostawą kardiowerterów-defibrylatorów

data otwarcia: 2015-10-21
więcej ..
EZ/214/81/2015 - Sukcesywna dostawa pieczątek przez okres 12 miesięcy

data otwarcia: 2015-10-20
więcej ..
EZ/214/82/2015 - Dostawa tłucznia i klińca w ilości po 340 ton wraz z transportem, rozrzuceniem, rozwiezieniem i wyplantowaniem do warstwy 10 cm

data otwarcia: 2015-10-20
więcej ..
EZ/214/80/2015 - Dostawa mebli do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

data otwarcia: 2015-10-20
więcej ..
EZ/215/105/2015 - Zakup i dostawa nabiału, wędlin, jajek

data otwarcia: 2015-10-19
więcej ..
EZ/215/94/2015 - Zakup wraz z dostawą płynów, materiałów okulistycznych oraz produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2015-10-16
więcej ..
EZ/215/100/2015 - Zakup i dostawa zestawów łóżek w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych- łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe"

data otwarcia: 2015-10-16
więcej ..
EZ/214/79/2015 - Montaż i utrzymanie systemu monitorowania jednostek transportowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie przez okres 36 miesięcy

data otwarcia: 2015-10-15
więcej ..
EZ/215/97/2015 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

data otwarcia: 2015-10-09
więcej ..
EZ/215/96/2015 - Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych,

data otwarcia: 2015-10-09
więcej ..
EZ/215/101/2015 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych II

data otwarcia: 2015-10-09
więcej ..
EZ/215/90/2015 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2015-10-08
więcej ..
EZ/215/99/2015 - Zakup wraz z dostawą płynów do dializ

data otwarcia: 2015-10-06
więcej ..
EZ/214/75/2015 - Zakup sukcesywny zestawów do usuwania szwów

data otwarcia: 2015-10-02
więcej ..
EZ/214/77/2015 - PrzeglÄ…d okresowy diatermii chirurgicznych uzytkowanych przez ZamawiajÄ…cego na Bloku Operacyjnym oraz innych jednostkach szpitalnych

data otwarcia: 2015-10-02
więcej ..
EZ/214/78/2015 - Dostawa materiałów malarskich

data otwarcia: 2015-10-02
więcej ..
EZ/215/83/2015 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2015-09-30
więcej ..
EZ/214/76/2015 - Zakup jednorazowy drobnego sprzętu kuchennego do kuchenek oddziałowych

data otwarcia: 2015-09-29
więcej ..
EZ/214/73/2015 - Zakup sukcesywny opasek jednorazowego użytku do Triage

data otwarcia: 2015-09-24
więcej ..
EZ/215/98/2015 - Zakup i dostawa warzyw

data otwarcia: 2015-09-23
więcej ..
EZ/215/73/2015 - Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

data otwarcia: 2015-09-22
więcej ..
EZ/215/95/2015 - Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych

data otwarcia: 2015-09-22
więcej ..
EZ/214/71/2015 - Usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57

data otwarcia: 2015-09-21
więcej ..
EZ/214/69/2015 - Zakup i dostawa odczynników serologii transfuzjologicznej

data otwarcia: 2015-09-18
więcej ..
EZ/214/72/2015 - Dostawa mebli do punktu pobierania materiałów do badań oraz krzeseł zespolonych

data otwarcia: 2015-09-17
więcej ..
EZ/215/91/2015 - Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów

data otwarcia: 2015-09-15
więcej ..
EZ/214/70/2015 - Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-09-15
więcej ..
EZ/215/92/2015 - zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej

data otwarcia: 2015-09-14
więcej ..
EZ/214/68/2015 - Zakup jednorazowy foteli ginekologicznych oraz taboretów na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej o wymaganiach określonych szczegółowo w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

data otwarcia: 2015-09-11
więcej ..
EZ/214/58/2015 - Przegląd i remont gaśnic i hydrantów

data otwarcia: 2015-09-10
więcej ..
EZ/215/93/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Pulmonologii

data otwarcia: 2015-09-10
więcej ..
EZ/214/66/2015 - Dostawa mebli do punktu pobierania materiałów do badań oraz krzeseł zespolonych

data otwarcia: 2015-09-08
więcej ..
EZ/214/67/2015 - Zakup wraz z dostawą opasek jednorazowego użytku do Triage

data otwarcia: 2015-09-08
więcej ..
EZ/214/61/2015 - Dostawa regałów do archiwum zakładowego

data otwarcia: 2015-09-04
więcej ..
EZ/215/86/2015 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

data otwarcia: 2015-09-03
więcej ..
EZ/215/89/2015 - Zakup i dostawa zestawów łóżek w ramach zadania inwestycyjnego " Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - łóżka szpitalne"

data otwarcia: 2015-09-03
więcej ..
EZ/214/64/2015 - Dostawa cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG (3 kanały) typ DMS-300-3A firmy Oxford kompatybilnego z posiadamym urządzeniem oraz CardioScan 10 oprogramowanie, licencja, klucz

data otwarcia: 2015-08-28
więcej ..
EZ/214/65/2015 - Dostawa sprzętu komputerowego

data otwarcia: 2015-08-26
więcej ..
EZ/215/88/2015 - Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Gastroenterologii EZ/215/88/2015

data otwarcia: 2015-08-25
więcej ..
EZ/214/59/2015 - Sukcesywna dostawę sortów odzieżowych zaplecza technicznego oraz rękawic roboczych

data otwarcia: 2015-08-24
więcej ..
EZ/214/56/2015 - Naprawę 4 sztuk optyk laparoskopowych 4 mm 30° do zabiegów urologicznych (rozszczelnienie tulei w okolicy soczewek-trwałe uszkodzenie tulei

data otwarcia: 2015-08-20
więcej ..
EZ/214/57/2015 - Wykonanie instalacji hydrantowej budynku z archiwum szpitalnym

data otwarcia: 2015-08-20
więcej ..
EZ/214/55/2015 - Serwis (utrzymanie w ciągłej sprawności) następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS zainstalowane w kotłowni Zamawiającego

data otwarcia: 2015-08-19
więcej ..
EZ/214/60/2015 - Naprawa aparatu kogeneracyjnego

data otwarcia: 2015-08-18
więcej ..
EZ/214/62/2015 - Dostawa 16 sztuk tablic informacyjnych

data otwarcia: 2015-08-17
więcej ..
EZ/214/63/2015 - Dostawa Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego oraz Lampy Sollux do światłolecznictwa

data otwarcia: 2015-08-17
więcej ..
EZ/214/54/2015 - Zakup sukcesywny zestawów okulistycznych

data otwarcia: 2015-08-12
więcej ..
EZ/215/84/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2015-08-10
więcej ..
EZ/215/87/2015 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego SIMPONI (Golimumab)

data otwarcia: 2015-08-10
więcej ..
EZ/214/53/2015 - Przegląd okresowy diatermii chirurgicznych użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz innych jednostkach szpitala

data otwarcia: 2015-08-07
więcej ..
EZ/215/85/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do kontenerów narzędziowych

data otwarcia: 2015-08-06
więcej ..
EZ/214/52/2015 - Zakup sukcesywny utensyliów stosowanych w recepturze aptecznej

data otwarcia: 2015-08-03
więcej ..
EZ/214/51/2015 - Zakup wraz z dostawą opasek jednorazowego użytku do Triage

data otwarcia: 2015-08-03
więcej ..
EZ/215/80/2015 - Zakup wraz z dostawą części zamiennych do USG

data otwarcia: 2015-07-31
więcej ..
EZ/214/48/2015 - Dostawa i wdrożenie aplikacji do Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów

data otwarcia: 2015-07-31
więcej ..
EZ/215/78/2015 - zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięce

data otwarcia: 2015-07-30
więcej ..
EZ/215/66/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału OIOM

data otwarcia: 2015-07-29
więcej ..
EZ/214/50/2015 - Zakup i dostawa pojemników styropianowych jednorazowego użytku

data otwarcia: 2015-07-29
więcej ..
EZ/215/77/2015 - Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów

data otwarcia: 2015-07-28
więcej ..
EZ/214/49/2015 - Dostawa wraz z montażem Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego oraz Lampy Sollux do światłolecznictwa

data otwarcia: 2015-07-27
więcej ..
EZ/215/79/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Pulmonologi

data otwarcia: 2015-07-24
więcej ..
EZ/215/82/2015 - Zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału okulistycznego

data otwarcia: 2015-07-23
więcej ..
EZ/215/76/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Gastroenterologii,

data otwarcia: 2015-07-22
więcej ..
EZ/215/72/2015 - zakup wraz z dostawą stymulatorów kardiologicznych

data otwarcia: 2015-07-21
więcej ..
EZ/214/47/2015 - Sukcesywna dostawa dźwigni do łózka szpitalnego 30 sztuk

data otwarcia: 2015-07-21
więcej ..
EZ/214/45/2015 - Zakup wraz z dostawą soczewek nagałkowych opatrunkowych

data otwarcia: 2015-07-17
więcej ..
EZ/215/74/2015 - Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum

data otwarcia: 2015-07-17
więcej ..
EZ/215/81/2015 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych-mrożonki, ryby

data otwarcia: 2015-07-15
więcej ..
EZ/214/39/2015 - Zakup sukcesywny wyrobu medycznego Viscoat inj.

data otwarcia: 2015-07-13
więcej ..
EZ/214/44/2015 - Zakup koszy na śmieci

data otwarcia: 2015-07-13
więcej ..
EZ/215/71/2015 - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej oraz testów do sterylizacji parowej

data otwarcia: 2015-07-10
więcej ..
EZ/214/46/2015 - Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

data otwarcia: 2015-07-09
więcej ..
EZ/215/75/2015 - Zakup wraz z dostawą kopert brązowych przez okres 24 miesięcy

data otwarcia: 2015-07-08
więcej ..
EZ/215/68/2015 - Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych

data otwarcia: 2015-07-03
więcej ..
EZ/215/69/2015 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego Tysabri (Natalizumab)

data otwarcia: 2015-07-01
więcej ..
EZ/215/63/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii

data otwarcia: 2015-06-30
więcej ..
EZ/215/705/2015 - Zakup wraz z dostawą kopert brązowych przez okres 24 miesięcy

data otwarcia: 2015-06-30
więcej ..
EZ/214/40/2015 - Sukcesywna dostawa materiałów do remontu łóżek szpitalnych

data otwarcia: 2015-06-29
więcej ..
EZ/214/41/2015 - Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu oraz tabletek solnych do uzdatniania wody

data otwarcia: 2015-06-26
więcej ..
EZ/214/42/2015 - Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

data otwarcia: 2015-06-26
więcej ..
EZ/215/67/2015 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych

data otwarcia: 2015-06-26
więcej ..
EZ/214/43/2015 - Dostaw części zamiennych do komputerów

data otwarcia: 2015-06-26
więcej ..
EZ/214/37/2015 - Zakup i dostawa warzyw III

data otwarcia: 2015-06-25
więcej ..
EZ/215/65/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

data otwarcia: 2015-06-17
więcej ..
EZ/214/38/2015 - Naprawa dwóch sztuk bronchofiberoskopów

data otwarcia: 2015-06-16
więcej ..
EZ/215/42/2015 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2015-06-15
więcej ..
EM/1/2015 - Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie: badań rezonansu magnetycznego i scyntygrafii

data otwarcia: 2015-06-15
więcej ..
EZ/215/64/2015 - Zakup i dostawa systemu zamkniętego jednorazowego użytku do pobierania krwi wraz z dzierżawa analizatora

data otwarcia: 2015-06-12
więcej ..
EZ/214/35/2015 - Zakup wraz z dostawą głowicy do aparatu USG OCUSCAN RxP

data otwarcia: 2015-06-11
więcej ..
EZ/214/34/2015 - Przedmiotem zamówienia dostawa filtrów absolutnych i wstępnych

data otwarcia: 2015-06-10
więcej ..
EZ/214/32/2015 - PrzeglÄ…d serwisowy stacji uzdatniania wody na bloku operacyjnym

data otwarcia: 2015-06-10
więcej ..
EZ/214/33/2015 - Naprawa dwóch sztuk bronchofiberoskopów

data otwarcia: 2015-06-09
więcej ..
EZ/215/61/2015 - Zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału okulistycznego

data otwarcia: 2015-06-05
więcej ..
EZ/215/54/2015 - Usługę serwisową tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 wraz z dwoma stacjami AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto Dual Shot Alpha

data otwarcia: 2015-06-05
więcej ..
EZ/214/30/2015 - Dostawa wraz z montażem układu chłodniczego do obsługi pomieszczenia chłodni zwłok w budynku Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

data otwarcia: 2015-06-03
więcej ..
EZ/215/57/215 - Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych

data otwarcia: 2015-06-02
więcej ..
EZ/215/46/2015 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II

data otwarcia: 2015-05-29
więcej ..
EZ/215/60/2015 - Zakup wraz z dostawą środków chemicznych przez okres 12 miesięcy

data otwarcia: 2015-05-29
więcej ..
EZ/215/59/2015 - Zakup wraz z dostawą worków na odpady

data otwarcia: 2015-05-28
więcej ..
EZ/214/31/2015 - Zakup i dostawa odczynników do oznaczania witamin D3, B12, kwasu foliowego

data otwarcia: 2015-05-28
więcej ..
EZ/215/62/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji gazowej i parowej

data otwarcia: 2015-05-27
więcej ..
EZ/215/55/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2015-05-20
więcej ..
EZ/215/56/2015 - Zakup wraz z dostawą osprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2015-05-20
więcej ..
EZ/215/58/2015 - Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych II

data otwarcia: 2015-05-15
więcej ..
EZ/215/27/2015 - Zakup paliw do samochodów

data otwarcia: 2015-05-14
więcej ..
EZ/215/40/2015 - Zakup i dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych

data otwarcia: 2015-05-12
więcej ..
EZ/215/47/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

data otwarcia: 2015-05-11
więcej ..
EZ/215/48/2015 - Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych

data otwarcia: 2015-05-11
więcej ..
EZ/215/53/2015 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2015-05-11
więcej ..
EZ/215/43/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2015-05-06
więcej ..
EZ/215/50/2015 - Zakup wraz z dostawÄ… substancji stosowanych w recepturze aptecznej

data otwarcia: 2015-05-06
więcej ..
EZ/215/49/2015 - Zakup wraz z dostawą zestawu wideoendoskopowego dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-05-05
więcej ..
EZ/215/51/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych przez okres 24 miesięcy

data otwarcia: 2015-04-30
więcej ..
EZ/215/41/2015 - Zakup wraz z dostawÄ… endoprotez dysplastycznych z elementami rewizji

data otwarcia: 2015-04-29
więcej ..
EZ/215/45/2015 - Zakup wraz z dostawą worków na odpady

data otwarcia: 2015-04-29
więcej ..
EZ/214/28/2015 - Zakup wraz z dostawą soczewek nagałkowych do laserowych zabiegów na oku

data otwarcia: 2015-04-28
więcej ..
EZ/215/52/2015 - Zakup i dostawa nabiału, mięsa i wędlin drobiowych II

data otwarcia: 2015-04-28
więcej ..
EZ/214/10/2015 - Sukcesywna dostawa teczek na kartoteki (6000 sztuk) i oznaczników do teczek (300 kompletów)

data otwarcia: 2015-04-27
więcej ..
EZ/214/29/2015 - Przeglądy sanitarne budynków - (c.o,, c.w.u, wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, gazy medyczne, wod-kan)

data otwarcia: 2015-04-27
więcej ..
EZ/214/27/2015 - Zakup i dostawa lodówki, basenów do mycia naczyń

data otwarcia: 2015-04-24
więcej ..
EZ/215/30/2015 - Zakup wraz z dostawą kardiomonitorów dla Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-04-23
więcej ..
EZ/214/26/2015 - zakup wraz z dostawą dwukanałowego aparatu do elektroterapii ARIES S z podstawową gamą prądów jednokierunkowych i dwukierunkowych oraz możliwością wykonania elektrodiagnostyki

data otwarcia: 2015-04-21
więcej ..
EZ/214/25/2015 - Przegląd roczny – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, przewodów i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

data otwarcia: 2015-04-21
więcej ..
EZ/215/44/2015 - zakup i dostawa nabiału, mięsa i wędlin drobiowych, jaj kurzych

data otwarcia: 2015-04-17
więcej ..
EZ/214/23/2015 - Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

data otwarcia: 2015-04-10
więcej ..
EZ/214/24/2015 - administrowanie systemem szpitalnym InfoMedica,

data otwarcia: 2015-04-09
więcej ..
EZ/215/38/2015 - Zakup wraz z dostawÄ… siatek przepuklinowych

data otwarcia: 2015-04-07
więcej ..
EZ/215/39/2015 - Zakup wraz z dostawą soczewek wszczepialnych wewnątrzgałkowych

data otwarcia: 2015-04-03
więcej ..
EZ/215/37/2015 - Przetarg na zakup i dostawę sprzętu do diatermii, rurek intubacyjnych z zestawem do neuromonitoringu tarczycy oraz jednorazowych sterylnych nożyczek wraz z dzierżawą urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek

data otwarcia: 2015-04-03
więcej ..
EZ/214/20/2015 - Dostawa znaków drogowych i tabliczek

data otwarcia: 2015-04-01
więcej ..
EZ/214/22/2015 - zakup i dostawa warzyw II

data otwarcia: 2015-03-31
więcej ..
EZ/214/18/2015 - Zakup wraz z dostawą soczewek nagałkowych do laserowych zabiegów na oku

data otwarcia: 2015-03-30
więcej ..
EZ/215/35/2015 - Zakup wraz z dostawą klipsownic, klipsów i elektrod jednorazowych powrotnych do diatermii

data otwarcia: 2015-03-26
więcej ..
EZ/215/34/2015 - zakup i dostawa sprzętu do utrzymania czystości

data otwarcia: 2015-03-26
więcej ..
EZ/215/31/2015 - Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych

data otwarcia: 2015-03-24
więcej ..
EZ/214/19/2015 - zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

data otwarcia: 2015-03-24
więcej ..
EZ/215/32/2015 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2015-03-23
więcej ..
EZ/214/16/2015 - Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych

data otwarcia: 2015-03-23
więcej ..
EZ/215/36/2015 - zakup i dostawa rękawic medycznych II

data otwarcia: 2015-03-23
więcej ..
EZ/214/17/2015 - Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

data otwarcia: 2015-03-20
więcej ..
EZ/215/25/2015 - Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych, sanitarnych i źródeł światła

data otwarcia: 2015-03-17
więcej ..
EZ/215/33/2015 - Zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2015-03-17
więcej ..
EZ/215/28/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do laparoskopii

data otwarcia: 2015-03-16
więcej ..
EZ/214/14/2015 - Dostawa montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

data otwarcia: 2015-03-12
więcej ..
EZ/215/26/2015 - Dostawa sukcesywna materiałów do wykonania prac budowlano-instalacyjnych oraz sukcesywna usługa polegająca na wykonaniu bezpyłowego wycięcia otworów drzwiowych w ściankach żelbetonowych oraz wylaniu masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny PCV z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany w ramach zadania Remont i przebudowa pomieszczeń budynku D, F oraz Apteki - poradnie specjalistyczne I piętro

data otwarcia: 2015-03-10
więcej ..
EZ/215/23/2015 - zakup i dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

data otwarcia: 2015-03-10
więcej ..
EZ/214/15/2015 - zakup i dostawa sprzętu kuchennego

data otwarcia: 2015-03-06
więcej ..
EZ/215/22/2015 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

data otwarcia: 2015-03-04
więcej ..
EZ/215/24/2015 - Zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2015-02-27
więcej ..
EZ/215/29/2015 - Usługa przeglądu serwisowego aparatów do znieczuleń oraz respiratorów

data otwarcia: 2015-02-27
więcej ..
EZ/215/21/2015 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

data otwarcia: 2015-02-26
więcej ..
EZ/215/9/2015 - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-02-25
więcej ..
EZ/215/20/2015 - Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastepstwa procesowego

data otwarcia: 2015-02-24
więcej ..
EZ/215/15/2015 - Dzierżawa koncentratorów tlenu

data otwarcia: 2015-02-23
więcej ..
EZ/215/19/2015 - Przetarg na zakup i dostawę materiałów budowlanych

data otwarcia: 2015-02-20
więcej ..
EZ/214/08/2015 - zakup i dostawa odczynników do oznaczania Helicobacter Pylori

data otwarcia: 2015-02-20
więcej ..
EZ/215/18/2015 - zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych

data otwarcia: 2015-02-19
więcej ..
EZ/215/17/2015 - Zakup wraz z dostawą staplerów chirurgicznych

data otwarcia: 2015-02-18
więcej ..
EZ/215/10/2015 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

data otwarcia: 2015-02-16
więcej ..
EZ/215/16/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do komputerowej neuronawigacji

data otwarcia: 2015-02-12
więcej ..
EZ/214/05/2015 - zakup i dostawa środków myjąco-czyszczących 2

data otwarcia: 2015-02-12
więcej ..
EZ/215/13/2015 - zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

data otwarcia: 2015-02-06
więcej ..
EZ/215/14/2015 - Usługa przeglądu serwisowego aparatów do znieczuleń oraz respiratorów

data otwarcia: 2015-02-05
więcej ..
EZ/215/01/2015 - Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2015-02-04
więcej ..
EZ/215/04/2015 - zakup i dostawa łóżek oraz sprzętu rehabilitacyjnego

data otwarcia: 2015-02-04
więcej ..
EZ/215/05/2015 - Zakup i dostawa jednej sztuki perymetru z komputerem, monitorem, drukarką, stolikiem i pełnym oprogramowaniem dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-02-03
więcej ..
EZ/215/02/2015 - Dostawa sukcesywną gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników

data otwarcia: 2015-02-03
więcej ..
EZ/214/01/2015 - Usługa dezynsekcji i deratyzacji oddziałów szpitalnych

data otwarcia: 2015-01-30
więcej ..
EZ/215/06/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do laparoskopii

data otwarcia: 2015-01-29
więcej ..
EZ/215/11/2015 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2015-01-29
więcej ..
EZ/215/08/2015 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2015-01-28
więcej ..
EZ/215/12/2015 - zakup i dostawa rękawic medycznych

data otwarcia: 2015-01-28
więcej ..
EZ/215/03/215 - Dostawa wraz z montażem fotela operatora nr postępowania

data otwarcia: 2015-01-27
więcej ..
EZ/215/130/2014 - Zakup wraz z dostawą zestawów do szycia łękotki, endoprotez stawu biodrowego oraz implantów do zespoleń w obrębie kręgosłupa oraz systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa na okres 12 miesięcy

data otwarcia: 2015-01-27
więcej ..
EZ/216/01/2015 - Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Infomedica

data otwarcia: 2015-01-27
więcej ..
EZ/215/148/2014 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2015-01-26
więcej ..
EZ/215/07/2015 - zakup i dostawa odczynników, mikrokart, sprzętu jednorazowego użytku dla pracowni serologii

data otwarcia: 2015-01-23
więcej ..
EZ/214/02/2015 - zakup i dostawa środków myjąco-czyszczących

data otwarcia: 2015-01-22
więcej ..
EZ/215/149/2014 - Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów jednorazowego użytku

data otwarcia: 2015-01-14
więcej ..
EZ/215/154/2014 - Zakup wraz z dostawą narzędzi wielorazowych do laparoskopii

data otwarcia: 2015-01-12
więcej ..
Nr SIWZ: 274/2014/N/Krosno - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2015-01-08
więcej ..
EZ/214/83/2014 - Wykonanie nowej klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

data otwarcia: 2015-01-08
więcej ..
EZ/214/120/2014 - Zakup sukcesywny akcesoriów do stacji uzdatniania wody z obsługą, serwisowaniem i przeglądami oraz Glucosum do receptury aptecznej

data otwarcia: 2015-01-08
więcej ..
EZ/214/122/2014 - Konserwacja i naprawa dźwigników samochodowych wraz ze środkami konserwacji

data otwarcia: 2015-01-08
więcej ..
EZ/215/155/2014 - zakup i dostawa pieczywa II

data otwarcia: 2015-01-05
więcej ..
257/2014/N/Krosno - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

data otwarcia: 2014-12-31
więcej ..
EZ/214/118/2014 - zakup aparatów telefonicznych.

data otwarcia: 2014-12-30
więcej ..
EZ/214/113/2014 - zakup i dostawa akcesoriów do sprzątania

data otwarcia: 2014-12-30
więcej ..
EZ/214/121/2014 - Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

data otwarcia: 2014-12-30
więcej ..
EZ/214/116/2014 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do noża harmonicznego

data otwarcia: 2014-12-29
więcej ..
EZ/215/138/2014 - Zakup i dostawa jednej sztuki funduskamery z cyfrowym systemem archiwizacji i przetwarzania danych dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2014-12-23
więcej ..
EZ/214/111/2014 - Usługa - pomiary pól elektromagnetycznych oraz promieniowania rentgenowskiego w jednostkach ogranizacyjnych Szpitala w Krośnie

data otwarcia: 2014-12-22
więcej ..
EZ/214/119/2014 - Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

data otwarcia: 2014-12-22
więcej ..
EZ/215/151/2014 - zakup i dostawa warzyw, artykułów spożywczych IV

data otwarcia: 2014-12-19
więcej ..
EZ/215/150/2014 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2014-12-16
więcej ..
EZ/214/110/2014 - Dostawa sukcesywna implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

data otwarcia: 2014-12-15
więcej ..
EZ/214/109/2014 - Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

data otwarcia: 2014-12-12
więcej ..
EZ/214/108/2014 - Pełnienie Nadzoru nad zadaniem pn: „dobór w oparciu o dokumentację projektową, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru

data otwarcia: 2014-12-12
więcej ..
EZ/214/114/2014 - Dostawa głowicy liniowej 5-12MHz kompatybilnej z aparatem do USG Bk Medical Flex Focus 400

data otwarcia: 2014-12-12
więcej ..
EZ/215/146/2014 - Zakup wraz z dostawą płynów do dializ

data otwarcia: 2014-12-11
więcej ..
EZ/214/115/2014 - Serwis pogwarancyjny agregaty prądotwórcze,zasilacze UPS,sprężarki

data otwarcia: 2014-12-10
więcej ..
EZ/215/147/2014 - zakup i dostawa pieczywa, drobnych artykułów spożywczych

data otwarcia: 2014-12-05
więcej ..
EZ/215/142/2014 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

data otwarcia: 2014-12-04
więcej ..
EZ/214/100/2014 - Zakup sukcesywny akcesoriów do stacji uzdatniania wody/ Zakup sukcesywny Glucosum do receptury aptecznej

data otwarcia: 2014-12-04
więcej ..
EZ/214/106/2014 - Montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

data otwarcia: 2014-12-04
więcej ..
EZ/214/104/2014r. - Zakup witryny chłodnicvzej o pojemności 78 litr.

data otwarcia: 2014-12-04
więcej ..
EZ/214/107/2014 - Dostawa biurek komputerowych oraz foteli biurowych na poradnie specjalistyczne

data otwarcia: 2014-12-04
więcej ..
EZ/215/141/2014 - Zakup wraz z dostawÄ… samomocujÄ…cych siatek do plastyki przepuklin pachwinowych

data otwarcia: 2014-12-03
więcej ..
EZ/215/145/2014 - Zakup wraz z dostawą staplerów chirurgicznych

data otwarcia: 2014-12-02
więcej ..
EZ/215/143/2014 - Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2014-12-02
więcej ..
EZ/215/139/2014 - Zakup i dostawa jednej sztuki perymetru z komputerem, monitorem, drukarką, stolikiem i pełnym oprogramowaniem dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2014-12-01
więcej ..
EZ/214/98/2014 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do noża harmonicznego

data otwarcia: 2014-12-01
więcej ..
EZ/214/97/2014 - Zakup wraz z dostawą testów paskowych do glukometrów

data otwarcia: 2014-11-28
więcej ..
EZ/215/144/2014 - Dostawa ubrań dla ratowników medycznych

data otwarcia: 2014-11-28
więcej ..
EZ/214/99/2014 - zakup i dostawa paczek świątecznych dla pracowników

data otwarcia: 2014-11-26
więcej ..
EZ/215/140/2014 - Dostawa wraz z montażem stolików zabiegowych, foteli asystenckich i narzędzi okulistycznych

data otwarcia: 2014-11-24
więcej ..
EZ/214/95/2014 - Dostawa taboretów

data otwarcia: 2014-11-21
więcej ..
EZ/215/135/2014 - Zakup i dostawa części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów

data otwarcia: 2014-11-20
więcej ..
EZ/215/137/2014 - zakup i dostawa pieluchomajtek dla dorosłych II

data otwarcia: 2014-11-18
więcej ..
EZ/214/91/2014 - Montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej, sukcesywna dostawa wszelkich niezbędnych odczynników chemicznych celem zapewnienia prawidłowej pracy generatora oraz prowadzenie serwisu i konserwacji w/w generatora

data otwarcia: 2014-11-17
więcej ..
EZ/214/94/2014 - administrowanie systemem szpitalnym, AMMS

data otwarcia: 2014-11-17
więcej ..
EZ/215/136/2014 - zakup i dostawa obłożeń operacyjnych II

data otwarcia: 2014-11-13
więcej ..
EZ/214/93/2014 - Dostawa biurek komputerowych oraz foteli biurowych (obrotowych) na poradnie specjalistyczne w celu przygotowania stanowisk pracy

data otwarcia: 2014-11-12
więcej ..
EZ/215/121/2014 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

data otwarcia: 2014-11-05
więcej ..
EZ/214/92/2014 - Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, switchy i czytnika kodów kresowych

data otwarcia: 2014-11-04
więcej ..
EZ/214/89/2014 - Zakup sukcesywny akcesoriów do unguatora stosowanego w recepturze aptecznej oraz Glucosum do receptury aptecznej

data otwarcia: 2014-10-31
więcej ..
EZ/215/134/2014 - zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II

data otwarcia: 2014-10-30
więcej ..
EZ/214/90/2014 - Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji

data otwarcia: 2014-10-30
więcej ..
EZ/214/88/2014 - Dostawa głowicy kardiologicznej 3S do aparatu VIVID 4

data otwarcia: 2014-10-27
więcej ..
EZ/215/131/2014 - Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej

data otwarcia: 2014-10-24
więcej ..
EZ/215/132/2014 - zakup i dostawa pomp infuzyjnych dla wcześniaków

data otwarcia: 2014-10-20
więcej ..
EZ/215/133/2014 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego Marcaina Spinal 0,5% Haevy

data otwarcia: 2014-10-17
więcej ..
EZ/215/127/2014 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych

data otwarcia: 2014-10-15
więcej ..
EZ/215/128/2014 - Zakup wraz z dostawą kardiowerterów-defibrylatorów

data otwarcia: 2014-10-14
więcej ..
EZ/215/122/2014 - Zakup wraz z dostawą akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

data otwarcia: 2014-10-14
więcej ..
EZ/214/86/2014 - Dostawa monitorów LCD i drukarek

data otwarcia: 2014-10-13
więcej ..
EZ/215/117/2014 - Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Szpitala III

data otwarcia: 2014-10-10
więcej ..
EZ/215/105/2014 - Zakup i dostawa płynów oraz produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2014-10-09
więcej ..
EZ/215/111/2014 - Zakup i dostawa jednej sztuki funduskamery z cyfrowym systemem archiwizacji i przetwarzania danych dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2014-10-08
więcej ..
EZ/215/112/2014 - Zakup i dostawa jednej sztuki perymetru z komputerem, monitorem, drukarką, stolikiem i pełnym oprogramowaniem dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2014-10-08
więcej ..
EZ/214/81/2014 - Przegląd defibrylatorów

data otwarcia: 2014-10-08
więcej ..
EZ/215/124/2014 - zakup i dostawa nabiału, mięsa drobiowego, jaj kurzych

data otwarcia: 2014-10-08
więcej ..
EZ/215/113/2014 - Dostawa wraz z montażem stołu okulistycznego operacyjnego, stolików zabiegowych, foteli asystenckich i narzędzi okulistycznych

data otwarcia: 2014-10-07
więcej ..
EZ/214/82/2014 - Dostawa sukcesywną płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

data otwarcia: 2014-10-06
więcej ..
EZ/214/80/2014 - Administrowanie systemem szpitalnym InfoMedica, AMMS

data otwarcia: 2014-10-03
więcej ..
EZ/215/126/2014 - zakup i dostawa rękawic medycznych III

data otwarcia: 2014-10-03
więcej ..
EZ/214/84/2014 - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie: a) obsługi programu AMMS dla 5 pracowników, b) obsługi programu Infomedica dla 5 pracowników

data otwarcia: 2014-10-03
więcej ..
EZ/214/79/2014 - Dostawa drukarek

data otwarcia: 2014-10-02
więcej ..
EZ/215/123/2014 - zakup i dostawa odzieży i obuwia operacyjnego

data otwarcia: 2014-10-01
więcej ..
EZ/215/99/2014 - zakup i dostawa sprzętu medycznego do laparoskopii

data otwarcia: 2014-09-30
więcej ..
EZ/215/118/2014 - zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych II

data otwarcia: 2014-09-29
więcej ..
EZ/214/78/2014 - zakup i dostawa odczynników różnych II

data otwarcia: 2014-09-26
więcej ..
EZ/215/119/2014 - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

data otwarcia: 2014-09-25
więcej ..
EZ/215/120/2014 - zakup wraz z dostawą narzędzi wielokrotnego użytku do zabiegów urologicznych

data otwarcia: 2014-09-25
więcej ..
EZ/214/76/2014 - Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, switchy i czytnika kodów kresowych

data otwarcia: 2014-09-25
więcej ..
EZ/215/114/2014 - Zakup wraz z dostawą sprzętu wielorazowego do zabiegów elektroresekcji TURT

data otwarcia: 2014-09-24
więcej ..
EZ/215/116/2014 - zakup i dostawa rękawic medycznych II

data otwarcia: 2014-09-24
więcej ..
EZ/214/74/2014 - Zakup wraz z dostawą nożyczek opatrunkowych wielokrotnego użytku

data otwarcia: 2014-09-24
więcej ..
EZ/214/77/2014 - zakup i dostawa sprzętu kuchennego II

data otwarcia: 2014-09-24
więcej ..
EZ/214/53/2014 - zakup i dostawa odczynników serologii transfuzjologicznej

data otwarcia: 2014-09-18
więcej ..
EZ/215/40/2014 - Zakup wraz z dostawą implantów do zabiegów ortopedycznych

data otwarcia: 2014-09-17
więcej ..
EZ/214/75/2014 - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie: a) obsługi programu AMMS dla 5 pracowników, b) obsługi programu Infomedica dla 7 pracowników

data otwarcia: 2014-09-17
więcej ..
EZ/214/69/2014 - Zakup sukcesywny implantów do operacji jaskry

data otwarcia: 2014-09-16
więcej ..
EZ/215/108/2014 - Zakup wraz z dostawÄ… elektrod do generatora Cool-Tip

data otwarcia: 2014-09-16
więcej ..
EZ/214/72/2014 - Sukcesywna dostawa worków resustacyjnych silikonowych, ciśnieniomierzy i stetoskopów

data otwarcia: 2014-09-16
więcej ..
EZ/215/115/2014 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego Tysabri

data otwarcia: 2014-09-15
więcej ..
EZ/215/107/2014 - Zakup wraz z dostawą narzędzi wielokrotnego użytku do zabiegów laparoskopii

data otwarcia: 2014-09-12
więcej ..
EZ/215/110/2014 - zakup i dostawa warzyw, artykułów spożywczych III

data otwarcia: 2014-09-12
więcej ..
Numer ogłoszenia: 288396 - 2014 - Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

data otwarcia: 2014-09-11
więcej ..
EZ/215/106/2014 - Sukcesywna dostawa akcesoriów hotelowych wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

data otwarcia: 2014-09-10
więcej ..
EZ/215/109/2014 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

data otwarcia: 2014-09-09
więcej ..
EZ/215/103/2014 - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

data otwarcia: 2014-08-29
więcej ..
EZ/215/104/2014 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

data otwarcia: 2014-08-29
więcej ..
EZ/214/67/2014 - zakup i dostawa odczynników różnych

data otwarcia: 2014-08-27
więcej ..
EZ/215/97/2014 - Zakup i dostawa jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu II

data otwarcia: 2014-08-20
więcej ..
EZ/214/64/2014 - Wykonanie przeglądu technicznego aparatów RTG wymienionych w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

data otwarcia: 2014-08-19
więcej ..
EZ/215/102/2014 - zakup i dostawa odczynników do oznaczania alergenów boreliozy, autoprzeciwciał wraz z dzierżawą urządzeń

data otwarcia: 2014-08-14
więcej ..
EZ/214/66/2014 - Dostawa telewizora LED 40" wraz przewodem antenowym, końcówkami antenowymi, rozgałęźnikiem oraz uchwytem

data otwarcia: 2014-08-14
więcej ..
EZ/215/101/2014 - Zakup wraz z dostawÄ… elektrod kardiologicznych

data otwarcia: 2014-08-13
więcej ..
EZ/214/54/2014 - Przeglad i remont gaśnic oraz sprzętu p/pożarowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

data otwarcia: 2014-08-08
więcej ..
EZ/215/100/2014 - Przetarg na sukcesywną dostawę odzieży ochronnej

data otwarcia: 2014-08-08
więcej ..
EZ/215/96/2014 - zakup i dostawa obłożeń operacyjnych

data otwarcia: 2014-08-07
więcej ..
EZ/215/85/2014 - Zakup wraz z dostawÄ… produktu leczniczego SIMPONI

data otwarcia: 2014-08-05
więcej ..
EZ/215/98/2014 - Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej

data otwarcia: 2014-07-31
więcej ..
EZ/214/63/2014 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Panasonic KX-MB2061 laser: dwie słuchawki, ksero, faks, telefon, skaner, drukarka

data otwarcia: 2014-07-30
więcej ..
EZ/215/94/2014 - Przetarg na zakup i dostawę tuszy i tonerów

data otwarcia: 2014-07-29
więcej ..
EZ/215/95/2014 - zakup i dostawa druków medycznych

data otwarcia: 2014-07-23
więcej ..
EZ/215/92/2014 - zakup i dostawa pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych

data otwarcia: 2014-07-22
więcej ..
EZ/215/89/2014 - Zakup wraz z dostawą narzędzi wielokrotnego użytku do zabiegów urologicznych

data otwarcia: 2014-07-22
więcej ..
EZ/215/91/2014. - Sukcesywna dostawa akcesoriów hotelowych

data otwarcia: 2014-07-18
więcej ..
EZ/214/61/2014 - Zakup i dostawÄ™ urzÄ…dzenia wielofunkcyjnego CANON iR2520 z dodatkowym podajnikiem na papier A3/A4 oraz drukarki laserowej HP Laser Jet P1102

data otwarcia: 2014-07-18
więcej ..
EZ/215/93/2014 - zakup i dostawa odczynników bakteriologicznych III

data otwarcia: 2014-07-17
więcej ..
EZ/214/60/2014 - zakup i dostawa sprzętu kuchennego

data otwarcia: 2014-07-15
więcej ..
EZ/215/90/2014 - Zakup wraz z dostawą stymulatorów i elektrod kardiologicznych

data otwarcia: 2014-07-14
więcej ..
EZ/214/52/2014 - Dostawa fartuchów i ochraniaczy na obuwie

data otwarcia: 2014-07-14
więcej ..
Z/214/59/2014 - Zakup i dostawÄ™ urzÄ…dzenia wielofunkcyjnego CANON iR2520 z dodatkowym podajnikiem na papier A3/A4

data otwarcia: 2014-07-14
więcej ..
EZ/214/51/2014 - Zakup wraz z dostawą introducerów kardiologicznych

data otwarcia: 2014-07-09
więcej ..
EZ/215/87/2014 - Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej

data otwarcia: 2014-07-08
więcej ..
EZ/215/86/2014 - Zakup wraz z dostawą 8 pełnych stanowisk infuzyjnych

data otwarcia: 2014-07-07
więcej ..
EZ/215/74/2014 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

data otwarcia: 2014-07-03
więcej ..
EZ/215/73/2014 - Zakup wraz z dostawą jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

data otwarcia: 2014-07-02