>

Centralna Sterylizatornia

Usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala oraz

 • usługi sterylizacyjne dla Niepublicznych i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, gabinetów lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych i innych jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

 • Kontrola skuteczności procesów mycia i dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzona jest metodami:
  • fizycznymi
  • chemicznymi
  • biologicznymi

  Wszystkie dane z monitorowania są archiwizowane i dostępne dla potwierdzenia jałowości sterylizowanego materiału.

  Wyposażenie:
  • przelotowe myjnie – dezynfektory
  • przelotowe sterylizatory parowe
  • sterylizatory niskotemperaturowe: gazowy i plazmowy

  Czynności związane z dekontaminacją sprzętu wykonuje wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych. Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na wysokim poziomie za przystępną cenę.

  Godziny przyjęć materiału do Centralnej Sterylizatorni:
  codziennie: 6:00 do 8:00, 12:00 do 15:00, 18:00 do 19:00

  Godziny wydawania materiału z Centralnej Sterylizatorni:
  sterylizacja gazowa: 7:30 do 8:00
  sterylizacja plazmowa i parowa: 6:00 do 8:00, 12:00 do 15:00, 18:00 do 19:00

  Więcej informacji:
  Centralna sterylizatornia - tel. 13 43 78 356
  Sekcja Organizacji i Marketingu - tel. 13 43 78 723 (w sprawie umów i nawiązania współpracy)