• Strefa Pacjenta i Rodzica

Przygotowanie do pobytu w Szpitalu

Należy mieć ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem);
2. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych, itd.;
3. Wykaz aktualnie przyjmowanych leków;
4. Piżamę, bieliznę osobistą ręczniki, pantofle (z podeszwą antypoślizgową) oraz komplet przyborów toaletowych.

Przygotowanie do pobytu w Szpitalu

Dodatkowo wskazane:

1. Chorzy na cukrzycę leczeni insuliną- wstrzykiwacze insuliny (tzw. peny),
2. Użytkowane w życiu codziennym okulary (soczewki), aparat słuchowy, sprzęt rehabilitacyjny np. kule łokciowe, wózek inwalidzki itp.
3. Obuwie pełne z białą podeszwą antypoślizgową, spodnie dresowe i koszule bawełniane do ćwiczeń (o ile jest wymagane).

W przypadku przyjęcia do planowanego zabiegu operacyjnego należy:

- przeprowadzić kontrolę stanu zdrowia u lekarza rodzinnego (ważna normalizacja ciśnienia tętniczego krwi) - wymagane zaświadczenie;
- w przypadku leczenia w Poradni Diabetologicznej, Endokrynologicznej, Hematologicznej, Kardiologicznej, Pulmonologicznej - wskazane jest dostarczyć aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego i znieczulenia miejscowego/ogólnego;
- przeprowadzić kontrolę stomatologiczną – zaświadczenie o zdrowym lub wyleczonym uzębieniu (z ostatnich 6 miesięcy);
- dostarczyć oznaczenie grupy krwi;
- przedstawić zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW (w przypadku szczepienia od którego upłynęło 10 lat-kontrola u lekarza rodzinnego, szczepienia uzupełniające);
- w przypadku kobiet dostarczyć aktualne zaświadczenie o kontroli ginekologicznej (z ostatnich 3 miesięcy).

WAŻNE:

- w przypadku rezygnacji z leczenia, wystąpienia lub zaostrzenia chorób przewlekłych czy infekcji, należy się skontaktować z Oddziałem.
- w przypadku dzieci w wieku 16+ zgodę na leczenie wyraża zarówno dziecko jak i jego rodzic/opiekun prawny.
- w przypadku opiekunów prawnych i/lub faktycznych wymagane jest dostarczenie decyzji Sądu Rodzinnego celem potwierdzenia faktu sprawowania opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

UWAGA: Szpital nie odpowiada za wartościowe rzeczy pacjenta niepozostawione w Depozycie Szpitala. Pacjent przyjęty do oddziału powinien przekazać odzież i wartościowe rzeczy pacjenta rodzinie lub innej osobie wskazanej przez niego albo oddać do Depozytu Szpitala za pokwitowaniem. Pacjent przyjęty na Oddział nie może przechowywać odzieży, walizek, toreb itp. w Sali, w której będzie przebywał.

Co zrobić jeśli zachorujesz przed terminem przyjęcia?

Pracownicy krośnieńskiego Szpitala dokładają wszelkich starań, aby Pacjenci poddawani zabiegom planowym byli w jak najlepszej formie, co zmniejsza możliwość wystąpienia ewentualnych powikłań. Infekcje mogą być wskazaniem do przełożenia planowanego zabiegu na późniejszy termin. Pacjencie, jeśli nie czujesz się dobrze lub po prostu masz wątpliwości skontaktuj się z Oddziałem, w którym będziesz odbywał planowaną hospitalizację.