• Strefa Pacjenta i Rodzica

Odwiedziny w Szpitalu

Pacjencie pamiętaj, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy. Te potrzeby trzeba uszanować. Wchodząc na teren krośnieńskiej lecznicy, należy dostosować się do panujących w nim reguł- dla bezpieczeństwa własnego i pacjentów. O tym mówi Regulamin Organizacyjny.

Szpital to miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia osób hospitalizowanych oraz zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Szpital jest środowiskiem w którym nie brakuje organizmów potencjalnie chorobotwórczych: wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów.

Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 22:00, jeśli nie koliduje to z pracą oddziału. Odwiedziny w godzinach nocnych, tj. po godzinie 22:00 mogą odbywać się w wyjątkowych sytuacjach tylko za zgodą ordynatora/kierownika lub lekarza dyżurnego.

Odwiedziny bliskich osób pozytywnie wpływają na proces rekonwalescencji, jednak ze względu na dobro innych osób przebywających w szpitalu niewskazane są głośne rozmowy (również telefoniczne) oraz duża jednorazowa liczba odwiedzających. Bardzo prosimy o poszanowanie spokoju i intymności pozostałych Pacjentów. Z uwagi na możliwość zakażeń zalecamy, aby osoby chore lub podejrzewające u siebie infekcję, powstrzymały się od odwiedzin do czasu całkowitego wyzdrowienia. W sytuacjach szczególnych, dyrekcja szpitala może zdecydować o czasowym zakazie odwiedzin.