• Strefa Pacjenta i Rodzica

Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy

Rocznie nasi specjaliści udzielają ok. 10 000 specjalistycznych porad zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zapewniamy fachową pomoc lekarza specjalisty w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii, a także neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów, licencjonowanych techników i inżyniera akustyka. W Centrum pracuje jedna z nielicznych logopedów w Polsce, który posługuje się przyznanymi przez Ministerstwo Zdrowia uprawnieniami do pełnienia obowiązków specjalisty w dziedzinie surdologopedii. Pracownicy placówki systematycznie publikują artykuły naukowe w pismach branżowych.