Pracownia Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi)

Jednostka Nr telefonu
Pracownia: 13 43 78 456
Bank krwi: 13 43 78 783
Fax: 13 43 78 205
Kierownik: mgr Ewelina Zagórska - Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Wykonywanie badań przez całą dobę:

Oznaczanie grup krwi, układu ABO i antygenu D z układu Rh

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych

Próby zgodności serologicznej wraz z obowiązujacymi badaniami

Badania immunohematologiczne w diagnostyce choroby hemolitycznej noworodka

Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w układzie Rh

Oznaczanie dla celów diagnostycznych i krwiolecznictwa antygenów z różnych układów grupowych krwinek czerwonych

Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych

Badania grup krwi dla celów trwałej ewidencji - wypisywanie krewkart

Uczestnictwo w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań immunotransfuzjologicznych: Zaświadczenia z maksymalną ilością punktów - uczestnictwo w organizowanym 4 razy w roku Krajowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości (IHiT- Warszawa). Certyfikat z oceną bardzo dobrą - uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości DiaMed 2010

Wykorzystywanie sprzętu firmy DiaHem do badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym.

Zamawianie, przechowywanie oraz zaopatrywanie w krew i jej składniki oddziały szpitalne przez całą dobę.

Pobieranie materiału do badań grup krwi i alloprzeciwciał u osób ambulatoryjnych - Punkt Pobrań przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii w dni powszednie od godz. 7:15 do 13:45.