Zakład Diagnostyki Obrazowej

Jednostka Nr telefonu
Kierownik: 13 43 78 268
Rejestracja: 13 43 78 323
Dyżurka: 13 43 78 482
Kierownik: lek. Magdalena Gródek-Bargieł

Zasady odbioru wyników badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

Wyniki badań wykonanych na zlecenie lekarza z poradni specjalistycznych Szpitala przekazywane są bezpośrednio do poradni

Wyniki badań wykonywanych na zlecenie innych podmiotów wydawane są pacjentom lub przekazywane zleceniodawcy (zgodnie z dyspozycją zawartą w umowie)

Wyniki wydawane są pacjentowi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość) lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej (wzór upoważnienia dostępny w rejestracji)

Odbiór wyników – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:30

Wykonywane świadczenia:

Klasyczne przeglądowe zdjęcia Rtg

Badania kontrastowe przewodu pokarmowego, układu moczowego

Standardowe badania mammograficzne, mammograficzne zdjęcia powiększone oraz zdjęcia z celowanym uciskiem

Pełen zakres badań USG - jamy brzusznej, narządów powierzchownych, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych szyi i kończyn

Biopsje cienkoigłowe pod kontrolą USG

Tomografia komputerowa - badania dynamiczne, naczyniowe, perfuzji mózgowej, badania endoskopowe wirtualne, rekonstrukcje trójwymiarowe

Wykorzystywany sprzęt:

Aparat USG z kolorowym Dopplerem - TOSHIBA SSA-790A Aplio XG
Aparat USG z kolorowym Dopplerem - GE LOGIQ E9
Aparat do wykonywania mammografii w technice ucyfrowionej - GE SENO DR
Aparat Rtg z torem wizyjnym - QUANTUM QUEST HF z panelem detekcyjnym DR
Aparat Rtg z torem wizyjnym - EIDOS RF 439 z panelem detekcyjnym DR
Aparat Rtg z torem wizyjnym - APELEM BACCARA
Aparat do wykonywania spiralnej tomografii komputerowej - Siemens EMOTION 6