Poradnia Zdrowia Psychicznego

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: poniedziałek-piątek 7:40 - 14:20
Rejestracja telefoniczna: 13 43 74 866 w godz. 8:00 - 12:00
Rejestracja internetowa: niedostępna
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: ul. Grodzka 45 (parter)
Miejsce udzielania porad: ul. Grodzka 45 (parter)
PERSONEL PON WTO ŚRO CZW PIĄ
dr n. med. WESECKA Agnieszka - 7:30 - 15:05 - - -
KLATKA Aleksandra - - 7:00 - 14:00 7:00 - 14:00 7:00 - 14:00
mgr BARCZENTEWICZ-KUS Marzena 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 -
lek. HEJNAR Paweł - 11:30 - 15:00 11:30 - 15:00 11:30 - 15:00 -
lek. HOC-FILIPCZYK Alicja - 11:45 - 18:00 11:30 - 15:00 - -
lek. ZIĘBA-RYDZYK Ewa 7:30 - 15:30 - 7:30 - 15:30 - -