Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 15:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 750 w godz. 7:30 - 15:00
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: nie
Miejsce rejestracji do poradni: ul. Korczyńska 57 (poza budynkiem głównym Szpitala, parter)
Miejsce udzielania porad: ul. Korczyńska 57 (poza budynkiem głównym Szpitala, parter)
Personel PON WTO ŚRO CZW PIĄ
mgr NOWAK Renata 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05 9:00 - 15:05
SZPIECH Kinga 10:30 - 12:00 10:30 - 12:00 10:30 - 12:00 10:30 - 12:00 10:30 - 12:00