Poradnia Hematologiczna

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 16:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 426 w godz. 8:00 - 12:00
Poradnia: 13 43 78 422
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Budynek D (hol główny przy wejściu, parter)
Miejsce udzielania porad: Budynek D, pokój 306 (I piętro)
Lekarz PON WTO ŚRO CZW PIĄ
lek. HOŁDA Waldemar 11:30 - 16:00 11:30- 15:00 - 15:05 - 19:05 -