Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: Rejestracja bezpośrednio w Poradni (pokój 321, I piętro)
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 266 w godz. pracy Poradni
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Rejestracja bezpośrednio w Poradni (pokój 321, I piętro)
Miejsce udzielania porad: Budynek D, pokój 321 (I piętro)
Lekarz PON WTO ŚRO CZW PIĄ
lek. KOTIUSZKO Alina 7:00 - 7:30
10:30 - 13:30
7:00 - 7:30 8:30 - 12:00 7:00 - 7:30
11:00 - 13:00
7:00 - 7:30
11:30 - 13:00
lek. WAJDA Piotr 7:00 - 12:30 7:00 - 12:00 7:00 - 7:30 7:30 - 8:00 7:00 - 12:00