Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 534
Poradnia: 13 43 78 534
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Budynek H (poziom poradni specj. dla dzieci)
Miejsce udzielania porad: Budynek H
Lekarz PON WTO ŚRO CZW PIĄ
dr n. med. FORNAL Rafał 15:05 - 16:00 7:00 - 7:30 - - 7:30 - 14:00
lek. KOWALEWSKA Maria 7:30 - 12:00 12:00 - 18:00 7:30 - 14:00 7:30 - 14:00 -