Ogłoszenie

Konkurs ofert nr NK/I/O/15/2023 - udzielanie swiadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale, Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych – dyzur medyczny

Tresc ogloszenia


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Lista podmiotu
Regulamin postepowania
Umowa wzor
Oswiadczenie nr 1
Oswiadczenie nr 2
Oswiadczenie nr 3