Ogłoszenie

Konkurs ofert nr NK/I/O/14/2023 - udzielania swiadczen lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Tresc ogloszenia


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Lista podmiotow
Oswiadczenie nr 1
Oswiadczenie nr 2
Oswiadczenie nr 3
Regulamin konkursu
Wzor umowa