Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 427
Kierownik oddziału 13 43 78 440
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 316
Dyżurka lekarska 13 43 78 792
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 297
Pracownia Litotrypsji (ESWL) 13 43 78 604
Telefon dla pacjentów 13 43 78 657
Personel oddziału

Kierownik
dr n. med. Sobieraj Dariusz - specjalista w dziedzinie urologii oraz organizacji ochrony zdrowia

Asystenci
lek. Sebastjański Andrzej – specjalista w dziedzinie urologii
lek. Sobutka Bartłomiej - specjalista w dziedzinie urologii
lek. Świerkosz Maciej - specjalista w dziedzinie urologii
lek. Zaforemski Bogusław - I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej
lek. Żurek Mirosław - specjalista w dziedzinie urologii

W trakcie specjalizacji
lek. Krawczak Kacper
lek. Szczęch Michał

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Eibin Ewa - specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 0
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia :

Radykalne usunięcie prostaty
Radykalne usunięcie pęcherza
Radykalne lub cześciowe usunięcie nerki
Przezskórne kruszenie złogów w nerkach PCNL
Kruszenie złogów w drogach moczowych met. pozaustrojową - ESWL (Aparat Delta firmy Dornier)
Kruszenie złogów w drogach moczowych URS
Operacje klasyczne gruczolaka stercza oraz elektroresekcje przezcewkowe TURP
Leczenie zwężeń cewki moczowej endoskopowo
Endoskopowe zabiegi raka pęcherza moczowego
Zabiegi laparoskopowe
Klasyczne zabiegi urologiczne
Podstawowe zabiegi z zakresu urologii dziecięcej
Laserowe operacje gruczołu krokowego
Leczenie dopęcherzowe – BCG terapia