Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 760
Kierowniik oddziału 13 43 78 761
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 762
Rejestracja pacjentów 13 43 78 767
Izba Przyjęć Planowych 13 43 78 564
Personel oddziału

Kierownik
mgr Nowak Renata

Asystenci
lek. Szepelak Mariusz - specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych
lek. Witold Wilusz - I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Gazda Bogumiła
Lokalizacja oddziału

Budynek C
Piętro: 0
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia :
 • realizacja podstawowego programu psychoterapii uzależnień od alkoholu,
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zabiegowo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
 • prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,
 • przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program psychoterapeutyczny do kontynuowania psychoterapii w programie ambulatoryjnym

Procedury wykonywane :
 • badanie lekarskie
 • Ocena psychologiczna
 • Diagnoza uzależnienia
 • Diagnoza problemowa
 • Sesje psychoterapii grupowej
 • Sesje psychoterapii indywidualnej
 • Farmakoterapia
 • Konsultacje psychiatryczne i inne według potrzeb
 • Czynności pielęgniarsko - zabiegowe

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla osób leczonych od alkoholu liczy 25 łóżek. Wraz z Kierownikiem Oddziału pracuje tam 10 - osobowy personel, który całodobowo sprawuje opiekę nad pacjentami.