Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 479
Kierownik oddziału 13 43 78 405
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 428
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 569
Telefon dla pacjentów 13 43 78 751
Personel oddziału

Kierownik
lek. Piwowar-Konieczny Anna - specjalista w dziedzinie chorób płuc

Asystenci
lek. Bończak-Czarnota Anna - specjalista w dziedzinie chorób płuc
lek. Kumiega Grzegorz - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Sitko Ryszard - specjalista w dziedzinie chorób płuc
lek. Skrupska-Stefaniak Agnieszka - specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz chorób wewnętrznych


Pielęgniarka oddziałowa
Kosiba Barbara - pielęgniarka oddziałowa
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 5
Profil działalności oddziału:

Wykrzystywany sprzęt :

3 bronchofiberoskopy Pentax
3 bronchofiberoskopy Olympus
2 bronchoskopy Starz
Spirometr
Elektrokardiogram
Nebulizatory