Dzienny Oddział Psychiatryczny

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 74 827
Dyżurka pielęgniarek 13 43 74 890
Personel oddziału

Kierownik
dr n. med. Wesecka Agnieszka - specjalista w dziedzinie psychiatrii

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Woźniak Kinga - specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu w procesie certyfikacji
Lokalizacja oddziału

ul. Grodzka 45
Piętro: 0 (parter)
Profil działalności oddziału:

Jednostki chorobowe, które leczymy:

schizofrenia i psychozy z kręgu schizofrenii F20 – F29
zaburzenia afektywne (depresja, hipomania, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) F30 – F39
zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną F40 – F49
zaburzenia odżywiania i snu F50 – F59
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F60 - F69

Nie przyjmujemy osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pobyt na oddziale trwa maksymalnie do 59 dni.

Działalność lecznicza obejmuje procedury medyczne:

diagnostyka chorób
psychoterapia grupowa
psychoterapia indywidualna
diagnostyka neuropsychologiczna
treningi rozwijania umiejętności psychologicznych (trening z zakresu komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening radzenia sobie ze stresem, trening z zakresu autoprezentacji, trening radzenia sobie z lękiem) terapia zajęciowa
treningi relaksacyjne

W trakcie hospitalizacji pacjenci korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek, atlas, tenis stołowy) oraz z zajęć rekreacyjnych w plenerze (wycieczki, spacery). Pacjenci pozostają na oddziale w godzinach od 8.00 do 14.30, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.