Oddział Medycyny Paliatywnej

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 74 827
Kierowniik oddziału 13 43 74 820
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 74 825
Dyżurka pielęgniarek 13 43 74 823
Personel oddziału

Kierownik
dr n. med. Sebastianka Mariusz - specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz chorób zakaźnych

Asystenci
lek. Kumiega-Glazar Joanna - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

p.o. Pielęgniarka oddziałowa
mgr Głowa-Solińska Anna - specjalistka opieki paliatywnej
Lokalizacja oddziału

ul. Grodzka 45
Piętro: 2
Profil działalności oddziału:

Wykonywane zabiegi w zakresie leczenia paliatywnego osób ze schorzeniami nowotworowymi prowadzi się :

leczenie bólu nowotworowego i innego wg drabiny analgetycznej WHO
leczenie objawowe powikłań choroby nowotworowej
psychoterapia
leczenie przeciwdepresyjne
leczenie odleżyn i profilaktyka przeciwodleżynowa
specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska

Wykonywane zabiegi w zakresie leczenia paliatywnego osób z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi i geriatrycznymi :

kontynuacja szpitalnego leczenia przyczynowego obłożnie chorych o ustalonym rozpoznaniu choroby neurologicznej i geriatrycznej,
leczenie objawowe powikłań chorobowych,
podstawowe zabiegi rehabilitacyjne prowadzone przez dyplomowanego rehabilitanta,
psychoterapia,
leczenie odleżyn i profilaktyka przeciwodleżynowa,
specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska

Wykorzystywany sprzęt:

podnośnik rehabilitacyjny
podnośnik rehabilitacyjny wannowy
ssaki próżniowe
defibrylator z wózkiem reanimacyjnym
kardiomonitor
elektrokardiograf
pompy infuzyjne
glukometry

W oddziale istnieją możliwości całodobowej obecności najbliższej rodziny przy chorym. Opieka duchowna dostępna przez całą dobę (obecność Kaplicy). Chory ma nieograniczony dostęp do telefonu przyłóżkowego . Każda sala posiada radio, zaś w pokoju gościnnym oddziału znajduje się TV. Oddział posiada własną bibliotekę.