Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Noworodków

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 255
Kierownik oddziału 13 43 78 350
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 424
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 255
Personel oddziału

Kierownik
lek. Żołnierczyk Anita - specjalista w dziedzinie neonatologii

Asystenci
lek. Borek Józefa - specjalista w dziedzinie neonatologii
lek. Erbel-Badeńska Janina - specjalista w dziedzinie neonatologii
lek. Habrat-Sebastjańska Małgorzata - specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii
lek. Kuliga Katarzyna - specjalista w dziedzinie neonatologii

Położna oddziałowa
mgr Przybyła Danuta - specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 1
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia:

kompleksowa opieka nad noworodkami urodzonymi na oddziale
pielegnacja i obserwacja medyczna zdrowych noworodków
wykonywanie szczepienia ochronnego zgodnie z kalendarzem szczepień i badania bilansowego
powadzenie badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, słuchu
diagnostyka i leczenie w zakresie patologii(przewidzianym dla oddziałów III stopnia referencji), chorych noworodków urodzonych w oddziale, urodzonych w innych szpitalach i przywiezionych do leczenia w oddziale
uczestnictwo w badaniach naukowych (program w kierunku krytycznych wrodzonych wad serca, ogólnopolski rejestr wad wrodzonych)
zabezpieczenie przyjęć oraz nadzór medyczny nad działalnością Poradni Patologii Noworodka
transport chorych noworodków ambulansem "N"
wysokospecjalistyczny sprzęt do ratowania życia i leczenia noworodków
wysokowykwalifikowany personel medyczny (lekarze neonatolodzy oraz położne i pielęgniarki)

Wykorzystywany sprzęt:

4 respiratory noworodkowe
1 respirator oscylacyjny
2 aparaty INFANT FLOW (nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków)
9 inkubatorów najwyższej generacji
1 inkubator otwarty
inkubator transportowy z pełnym wyposażeniem (kardiomonitor, respirator, aparat INFANT FLOW, pompy infuzyjne)
aparat USG - ECHO serca, USG głowy, USG innych narzadów
kardiomonitory
pulsoxymetry
oxymetry
lampy do fototerapii
pompy infuzyjne objętościowe i strzykawkowe
aparat do badania słuchu u noworodków
glukometry
komora laminarna (przygotowywanie żywienia pozajelitowego oraz leków)