Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 587
Kierownik oddziału 13 43 78 550
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 324
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 243
Telefon dla pacjentów 13 43 78 695
Personel oddziału

Kierownik
dr n. med. Jucha Rafał - specjalista w dziedzinie neurologii

Asystenci
lek. Bukowiec-Popiel Aneta - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Kacprzyk Jarosław -specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Krzanowska Katarzyna - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Marosz Tomasz - specjalista w dziedzinie neurologii oraz medycyny rodzinnej
lek. Połuszejko-Szmidt Barbara - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Salwa Grzegorz - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Turowska Beata - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Wilk Małgorzata - specjalista w dziedzinie neurologii

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Urbaniak Teresa - specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego i zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 5
Profil działalności oddziału:

Do zadań Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych należą:

sprawowanie stacjonarnej opieki diagnostyczno-leczniczej nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych po udarach mózgu w oddziale
prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych w Intensywnym Nadzorze Neurologicznym
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych ze schorzeniami kręgosłupa
prowadzenie rehabilitacji logopedycznej
konsultacje neurologiczne
prowadzenie specjalizacji dla lekarzy etatowych oraz lekarzy z innych szpitali
wykonywanie badań EEG
wykonywanie badań EMG
zabezpieczenie pracy Poradni Neurologicznej

Wykorzystywany sprzęt:

kardiomonitory
respirator
defibrylator
pompy infuzyjne
klimatyzację