Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 771
Kierownik oddziału 13 43 78 252
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 500
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 512
Personel oddziału

Kierownik
lek. Przyprawa Antoni - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii

Asystenci
lek. Bochenek Julia
lek. Janowski Paweł - specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Jasionowska Julita - specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Kazalska Ewa - specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Kocyłowski Witold - specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Kostański Andrzej - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Krzanowska Małgorzata - specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Płoszczyca Marek - specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Siedlecka Joanna - specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Stec Grzegorz - specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Walciszek-Stec Katarzyna - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Węgrzyn Aneta - specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Żaczek Wojciech - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Poręba Joanna - specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 4
Profil działalności oddziału:

Oddział Kardiologiczny powstał w czerwcu 1997 roku, po przeniesieniu większości oddziałów szpitala do nowego kompleksu budynków przy ulicy Korczyńskiej. Od 1986 roku istnieje Ośrodek Wszczepiana Rozruszników Serca. Rocznie wszczepia się około 250 urządzeń.

Oddział posiada II stopień referencyjności, ma możliwość szkolenia lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Wykorzystywany sprzęt:

sala zabiegowa do implantacji kardiostymulatorów w strukturze oddziału (rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące, stymulacja pęczka Hisa);
pracownia echokardiografii przezklatkowej (spoczynkowej i obciążeniowej) oraz przezprzełykowej;
bieżnia do testów wysiłkowych;
zestawy do monitorowania holterowskiego;
zestaw do testów pochyleniowych.