• Aktualności
  • 2021-12-16 11:22:10 r.

Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego - projekt w krośnieńskim Szpitalu

W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie jest realizowany projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2".

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie podkarpackim oraz ograniczenie wystąpienia jego negatywnych skutków poprzez dokonanie niezbędnych zakupów związanych z działaniami antypandemicznymi.

Wartość projektu: ok. 2 mln 900 tysięcy złotych w tym dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 2 mln 800 złotych.

Sprzęt, który zostanie zakupiony w ramach projektu:

sprzęt do laboratorium do badania COVID-19
aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii z oprzyrządowaniem 6 szt.
Aparaty do znieczulenia - 3 szt.
Aparat USG z sondą dorektalną - 1 szt.
Bronchofiberoskop - 1 szt.
Mobilny aparat USG - 1 szt.
Kardiomoniotory - 5 szt. wraz centralą
Ambulans transportowy wraz z wyposażeniem - 2 szt.
Aparat ultrasonograficzny do potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Szafa do przechowywania bronchofiberoskopów dla potrzeb Oddziału Pulmonologicznego
Aparat USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii