• Aktualności
  • 2022-05-27 12:00:04 r.

CHALLENGE "Skrzydła Anioła"

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie włączając się w święto służb ratowniczych oraz w działania charytatywne na rzecz Mai Pawłowskiej kilkuletniej mieszkanki Potoka zmagającej się z mózgowym porażeniem dziecięcym, zorganizował 26 maja br. wydarzenie pn. "Skrzydła Anioła Szpital Krosno Challenge".Pracownicy krośnieńskiego Szpitala wraz z rozpoczęciem ogólnopolskiego challenge pn. "Skrzydła Anioła Szpital Krosno" nie tylko włączają się w zbiórkę funduszy na leczenie dziewczynki, ale również podkreślają ważną rolę pracowników służby zdrowia, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość zdrowie i życie drugiego człowieka, niosąc na co dzień profesjonalną pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. "Skrzydła Anioła" są symbolem otoczenia pacjenta troską i bezpieczeństwem.

Organizatorzy zakładają, że ogólnopolski wymiar challenge będzie skutkował zebraniem większej ilości środków finansowych na leczenie dziewczynki z Potoka.

Szpital nominuje do wykonania zadania:
Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie,
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

Zasady:
Nominowana placówka/organizacja powinna wykonać w ciągu 5 dni od momentu otrzymania nominacji grupowy układ ruchowy przedstawiający ruch skrzydeł anioła. Cel charytatywny: przekazanie funduszy na konto bankowe Fundacji Pierwsza Pomoc: 38 1050 1562 1000 0090 8160 4788 tytułem: MAJA PAWŁOWSKA.