• Aktualności
  • 2022-03-30 08:35:10 r.

Wznowienie odwiedzin pacjentów od 1 kwietnia 2022 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie wznawia od 1 kwietnia 2022 r. odwiedziny pacjentów w krośnieńskim szpitalu na poniższych zasadach:

- odwiedziny chorych dopuszcza się codziennie w godzinach od 15.00 - 17.00,

- czas odwiedzin jednej osoby do jednego pacjenta wynosi maksymalnie 15 minut,

- osoba odwiedzająca musi mieć założoną maskę ochronną zakrywającą usta i nos oraz przed wejściem do oddziału musi zdezynfekować ręce.