• Aktualności
  • 2021-12-23 17:40:03 r.

Odpowiedź na stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ...

Odpowiedź na stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA w Dukli

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie od 2013 roku świadczy usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w dwóch punktach: w Krośnie oraz Dukli. Poradnia w Krośnie zabezpiecza głównie obszar miasta Krosna oraz gminy: Korczyna, Krościenko Wyżne i Wojaszówka oraz miasto i gminę Jedlicze. Poradnia w Dukli zabezpiecza głównie obszar gminy Chorkówka, Jaśliska, Miejsce Piastowe oraz miasto i gminę Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów.

W obu poradniach Szpital zapewnia świadczenia lekarskie internistyczne, pediatryczne i wyjazdowe oraz świadczenia pielęgniarskie.

W skali roku liczba świadczeń lekarskich (w miejscu i wyjazdowych) wynosi:

Rodzaj porad w okresie XI-2020-XI 2021 Krosno i Dukla Krosno Dukla
Porady lekarskie internistyczne w miejscu 8758 62 % 38 %
Porady lekarskie pediatryczne w miejscu 5805 55 % 45 %
Razem 14563 59,2 % 40,8 %
Porady lekarskie wyjazdowe 805 32,4 % 67,6 %
Porady telefoniczne 1915 24,5 % 75,5 %
Świadczenia pielęgniarskie ogółem (w poradni i w domu) 6759 57,5 % 42,5 %


W okresie 2020-2022 roku finansowanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest utrzymane na stałym poziomie. Pomimo braku wzrostu finansowania, co roku Szpital jest zmuszany do podnoszenia stawek za godziny dyżurowe świadczone przez podmioty prywatne (lekarzy).

Do 2020 roku finansowanie punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wystarczało na poniesienie kosztów ich utrzymania, natomiast w 2021 roku - po spełnieniu roszczeń płacowych lekarzy, nastąpiła już w skali roku konieczność dopłaty przez Szpital ok. 50 tysięcy złotych. Spełnienie kolejnych warunków proponowanych przez lekarzy, kosztowałoby w 2022 roku Szpital dodatkowo 550 tysięcy złotych czyli łącznie 600 tysięcy złotych. Jedynym rozwiązaniem, które pozwoliłoby udźwignąć stawiane warunki płacowe lekarzy jest utrzymanie jednego punktu obsługiwanego przez 3 lekarzy zabezpieczających obydwa obszary, a nie jak dotychczas przez 4 lekarzy i dwóch punktów. Natomiast świadczenia wyjazdowe (lekarza, pielęgniarki) oraz porady telefoniczne byłyby świadczone w niezmiennym systemie.

Dyrekcja Szpitala ma pełną świadomość korzyści społecznych z funkcjonowania poradni w dwóch lokalizacjach. Jednocześnie podmiot leczniczy nie ma żadnego wpływu na poziom refundacji świadczeń. Przy braku innych źródeł finansowania koszty muszą być dostosowane do stawek oferowanych w ramach umowy z NFZ. Wobec stale rosnących cen, wysokiej inflacji i oczekiwań płacowych personelu (lekarzy), realizowanie usług na bazie jednej poradni zlokalizowanej w Krośnie z obsadą 3 lekarzy, jest jedyną szansą na dalsze utrzymanie działalności w w/w zakresie.

Koszty przeznaczone na zabezpieczenie dyżurowe przez 4 lekarzy w 2019 roku wyniosły 1 579 788,00 złotych, w 2020 roku: 1 831 592,00 złotych, w 2021 roku: 1 978 620,00 złotych, natomiast po spełnieniu propozycji lekarzy wyniosłyby w 2022 roku: 2 514 320,00 złotych.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie cały czas zabiega o środki finansowe, jak i również prowadzi negocjacje w celu utrzymania możliwości realizowania świadczeń w obydwu punktach. Równocześnie próby wymuszania zaakceptowania przez Szpital przyjęcia warunków płacowych lekarzy przy obsadzie 4 lekarzy, mogą doprowadzić do sytuacji, w której Szpital nie będzie w stanie zabezpieczyć nawet jednego punktu świadczącego "nocną i świąteczną opiekę zdrowotną".

Z żalem przyjęte zostało stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego skierowane właśnie do Szpitala będącego jednostką publiczną, która mimo trudnej sytuacji finansowej, wdrażanego Programu Naprawczego walczy o utrzymanie wysokiej jakości usług i swoje działania nakierowuje na dobro i poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Zwłaszcza, że od prawie dwóch lat zmierza się z pandemią Covid-19 przy jednoczesnych problemach finansowych, co ma znaczny wpływ na stabilność finansową jednostki. Szpital nie może ulegać naciskom finansowym podmiotom prywatnym (lekarzy) nie uwzględniając możliwości finansowych. Dlatego tutaj powinno być odczuwalne wsparcie Szpitala przez Samorządy.

Niezrozumiałe jest również to, iż pomimo kierowanych próśb w 2021 roku do Pana Starosty o wsparcie Powiatu Krośnieńskiego w postaci zakupu niezbędnej aparatury medycznej, mimo, iż w opublikowanym stanowisku na pierwszy plan Rada Powiatu wysuwa troskę o bezpieczeństwo oraz jakość życia wszystkich mieszkańców, Szpital otrzymał odmowę w partycypacji i zakupie sprzętu ratującego zdrowie i życie.

Piotr Czerwiński
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie