• Aktualności
  • 2021-08-05 09:10:01 r.

Plebiscyt Medyczny 2021

Pacjenci wybierają pracowników personelu medycznego Szpitala cieszących się autorytetem i sympatią ! Od 1 sierpnia br. ruszył Plebiscyt Medyczny organizowany przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

Plebiscyt dotyczy wyboru przez pacjentów lekarza, pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego, rejestratorki, rejestratora, statystyka oraz pracownika wsparcia medycznego roku 2021 zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Szpitala, którzy cieszą się największym autorytetem i sympatią pacjentów. Plebiscyt odbywa się w 6 kategoriach: 1) Lekarz Oddziału Roku 2021,
2) Lekarz Poradni /Zakładu Roku 2021,
3) Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny/ Oddziału Roku 2021,
4) Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna Poradni/Pracowni/Zakładu Roku 2021,
5) Rejestratorka/Rejestrator/Statystyk Medyczny Roku 2021,
6) Pracownik Wsparcia Medycznego Roku 2021.

Głosować może każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Głos należy oddać na kuponach konkursowych, dostępnych przy urnach, które znajdują się w widocznych miejscach na oddziałach, w zakładach, pracowniach oraz w poradniach Szpitala. W każdej kategorii jedna osoba może dokonać tylko jednego wyboru na preferowaną osobę.

Podsumowanie Plebiscytu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom w każdej kategorii konkursowej nastąpi w grudniu 2021 roku. Zachęcamy do głosowania w Plebiscycie!

Regulamin Plebiscytu Medycznego 2021