strona główna Szpitala
Mecenat

Idea Mecenatu

- O Mecenacie - Jak zostać Mecenasem ? - Przeznaczenie środków - Galeria zdjęć

Honorowa Księga Donatorów

- WpisyHonorowa Księga Donatorów
PZU od lat poprzez ofertę produktową oraz liczne działania prewencyjne i sponsoringowe zabezpiecza zdrowie i życie Polaków. Co roku przekazuje miliony złotych na projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia. Jesteśmy dumni, że mogliśmy również dołożyć swoją cegiełkę do remontu Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.


Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest jednym z największych banków spółdzielczych w Polsce.

O jakości usług i o tym, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest godnym zaufania partnerem świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Od kilku lat PBS jest honorowany godłem Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców oraz zaszczytnym tytułem lidera Polskiego Biznesu

Mieszkając na Podkarpaciu trudno nie zauważyć wkładu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w rozwój kultury i sportu, a także w niesienie pomocy potrzebującym.

Oprócz tego Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym, wpisujących się w szeroko pojęte zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000