strona główna Szpitala
Mecenat

Idea Mecenatu

- O Mecenacie - Jak zostać Mecenasem ? - Przeznaczenie środków - Galeria zdjęć

Honorowa Księga Donatorów

- WpisyO Mecenacie

Początki mecenatu sięgają czasów starożytnych, gdzie był pojmowany jako opieka finansowa udzielana przez zamożnych miłośników sztuki i kultury początkującym artystom. Współcześnie polega na udzielaniu wsparcia finansowego, rzeczowego lub usługowego różnym podmiotom i instytucjom, które pozwala im zrealizować wiele szczytnych przedsięwzięć, celów i projektów.

Projekt pn. „Zostań Mecenasem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” ma na celu pozyskanie od Darczyńców środków finansowych, corocznie przeznaczanych na poprawę warunków socjalnych oraz podnoszenie standardów usług świadczonych przez krośnieńską lecznicę.

W pierwszej edycji Szpital objął projektem Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodkowy, czyli miejsca, gdzie zaczyna się ludzkie życie. Dzięki ofiarności Mecenasów w pokoju wypisów i korytarzu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego odnowiono i pomalowano ściany, wymieniono podłogi i drzwi, wyposażono pomieszczenia w nowe kanapy, fotele, stoliki, loże, elementy dekoracyjne.W 2015 edycja poświęcona została poprawie warunków socjalnych Oddziału Opieki Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w których w głównej mierze przebywają osoby starsze oraz osoby obłożnie chore. Dla sporej liczby pacjentów te miejsca pełnią niejako rolę domu, dlatego Dyrekcji Szpitala zależy, aby ich wystrój był w maksymalnie możliwy sposób przytulny i przyjazny.Rok później poprawiliśmy komfort i estetykę Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, a także pozyskaliśmy dodatkowe środki na zakup potrzebnego Szpitalowi sprzętu medycznego.W tym roku projektem „Mecenasu” planujemy objąć nowopowstały Pododdział Geriatryczny, w którym opieką specjalistyczną będą otoczone osoby starsze oraz obłożnie chore. Starość jest udziałem każdego z nas. Coraz więcej ludzi zdrowych, jak i przewlekle chorych dożywa starości. Tę z roku na rok zwiększającą się rzeszę ludzi w wieku senioralnym należy otoczyć właściwą opieką lekarską i pielęgniarską.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000