Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Przetarg na zbycie sprzętu z Oddziałów: Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Ginekologiczno - Położniczego

 

                                                                                                              Krosno, dnia 21-03-2019 r.   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zbycia nr TM-1/ZB/3/2019:

                              1. Inkubator transportowy dla noworodków ATOM V808 – 1 szt.

2. Inkubator V85 – 1 szt.

3. Inkubator ATON 850 W – 1 szt.

4. Inkubator zamknięty C450 ISOLETTE – 1 szt.

5. Respirator Sechrist IV-100B – 1 szt.

6. Respirator SLE 2000 – 1 szt.

7. Pulsoksymetr 520A – 1 szt.

8. Pulsoksymetr POX – 1 szt.

9. Aparat do USG ECHOKARDIOGRAF SONOS 2000 – 1 szt.

10. Kardiomonitor BM3 – 1 szt.

11. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Perfusar FT – 1 szt.

12. Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1900P – 1 szt.

13. Aparat do KTG SERIES 50 A – 2 szt.

14. Łóżko porodowe HM-2006 – 3 szt.

15. Fotel ginekologiczny GOLEM – 2 szt.

 

Przedmiot przetargu:

W I postępowaniu przetargowym nr TM-1/ZB/10/2018 ogłoszonym na dzień 07.02.2019 r. oraz II postępowaniu przetargowym nr TM-1/ZB/2/2019 ogłoszonym na dzień 09.01.2019 r. nie została złożona żadna oferta. Obecnie przeprowadzone zostaje III postępowania przetargowe i ma na celu zbycie przez Organizatora:

 

Pakiet przetargowy nr 1 – Inkubator transportowy dla noworodków ATOM V 808 o nr. inwentarzowym T-802-8-08-15-80. Inkubator użytkowany ok. 10 lat. Zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne. Zużycie około 40%. Inkubator z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 2 – Inkubator V85 o nr. inwentarzowym T-802-8-08-0813. Inkubator ma około 20 lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie, wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne. Inkubator z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków. 

 

Pakiet przetargowy nr 3 – Inkubator ATON 850 W o nr. inwentarzowym T-802-8-08-02-65. Inkubator ma około 20 lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie, wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne. Inkubator z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 4 – Inkubator zamknięty C450 Isolette o nr. inwentarzowym T-802-8-08-05-22. Inkubator użytkowany około 19 lat w ciągłym ruchu. Sprawny. Inkubator z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 5 – Respirator Sechrist IV-100B o nr. inwentarzowym T-802-8-08-02-55. Respirator użytkowany kilkanaście lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie, wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne. Respirator z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 6 - Respirator SLE 2000 o nr. inwentarzowym T-802-8-08-07-47. Respirator użytkowany kilkanaście lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie, wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne. Respirator z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 7 – Pulsoksymetr 520A o nr. inwentarzowym T-802-8-08-03-31. Pulsoksymetr użytkowany kilkanaście lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Gniazda osprzętu i manipulatory, płyta główna wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są sprawne. Ze względu na okres użytkowania akumulatory podlegają wymianie. Pulsoksymetr z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 8 - Pulsoksymetr POX o nr. inwentarzowym T-802-8-80-01-4155. Aparat użytkowany kilkanaście lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Gniazda osprzętu i manipulatory, płyta główna wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są sprawne. Ze względu na okres użytkowania akumulatory podlegają wymianie. Pulsoksymetr z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 9 – Aparat USG ECHOKARDIOGRAF SONOS 2000 o nr. inwentarzowym T-802-8-08-06-87. Aparat ma ponad 20 lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie, wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne, za wyjątkiem printera, który wymaga naprawy. Aparat USG z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 10 – Kardiomonitor BM3 o nr. inwentarzowym T-802-8-08-1293. Kardiomonitor użytkowany około 10 lat. Normalnemu zużyciu uległy elementy obudowy i noszą niewielkie ślady użytkowania. Osprzęt i wyposażenie znajdujące się w zestawie, wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są technicznie sprawne. Kardiomonitor z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 11 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Perfusar FT o nr. inwentarzowym T-802-8-08-03-32. Pompa użytkowana kilkanaście lat w ruchu ciągłym. Normalnemu zużyciu uległ mechanizm przekładni. Elementy obudowy z niewielkimi śladami użytkowania. Mocowanie strzykawki, zaczepy i gniazdo wykazują normalne zużycie eksploatacyjne i są sprawne. Ze względu na okres użytkowania akumulatory podlegają wymianie. Pompa z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków. 

 

Pakiet przetargowy nr 12 – Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1900P o nr. inwentarzowym T-802-8-08-1724. Stanowisko użytkowane około 6 lat, posiada widoczne ślady eksploatacyjne. Promiennik sprawy. Zużycie około 60 %. Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z Oddziału Noworodkowego z Poddziałem Intensywnej Terapii Noworodków.

 

Pakiet przetargowy nr 13 – Aparat do KTG SERIES 50A, dwie sztuki o nr. inwentarzowym T-8002-8-08-06-65; T-802-8-08-06-63. Aparaty użytkowane około 20 lat. Uległy zużyciu eksploatacyjnemu. Aparaty z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

 

Pakiet przetargowy nr 14 – Łóżko porodowe typu HM-2006, trzy sztuki o nr inwentarzowych: T-802-8-08-14-35; T-802-8-08-14-36; T-802-8-08-14-37. Łóżka użytkowane około 8 lat. Stan techniczny łóżek dobry, wykazują zużycie eksploatacyjne. Łóżka porodowe z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

 

Pakiet przetargowy nr 15 – Fotel ginekologiczny typu GOLEM, dwie sztuki o nr inwentarzowych: T-802-8-08-16-37; T-802-8-08-16-39. Fotele użytkowane około 7 lat. Stan techniczny foteli bardzo dobry, wykazują zużycie eksploatacyjne. Fotele ginekologiczne z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

 

Organizator umożliwia dokonanie oględzin w/w rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z: Panią Władysławą Maciejkowicz (Oddziałowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków) - tel. 13 43 78 424 (Pakiet przetargowy od 1 do 12) a także z  Panią Krystyną Krygowska (Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego) – tel. 13 43 78 400 (Pakiet przetargowy od 13  do 15)

 

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

2.       Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

4.       Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)       Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 1 – 129 370,00 zł netto za 1 szt.

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 2 – 2 703,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 3 – 1 391,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 4 – 1 391,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 5 – 2 163,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 6 – 6 951,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 7 – 484,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 8 – 484,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 9 – 3 012,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 10 –  386,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 11 – 286,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 12 – 4 504,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 13:

a)    T-802-8-08-06-65 – 2 704,00 zł netto za 1 szt.

b)    T-802-8-08-06-63 – 2 704,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 14:

a)       T-802-8-08-14-35 – 6 257,00 zł netto za 1 szt.

b)       T-802-8-08-14-36 – 6 257,00 zł netto za 1 szt.

c)       T-802-8-08-14-37 – 6 257,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 15:

a)       T-802-8-08-16-37 – 6 951,00 zł netto za 1 szt.

b)       T-802-8-08-16-39 – 5 793,00 zł netto za 1 szt.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174).

Oferent zobowiązuje się do uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

5.       Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są

Sprawy formalne (proceduralne): - Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji – Inwestycji tel. 13 43 78 208.

Sprawy merytoryczne: Krzysztof Guzylak – Starszy Konserwator Urządzeń Technicznych - Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego – tel. 13 43 78 527

6.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. nr 275) w nieprzekraczalnym terminie 04-04-2019 r. o godzinie 10:00

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. nr 110 w dniu: 04-04-2019r. o godzinie 10:30

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

 

                                                                             

 

                                                                                       ……………………………………

Dyrektor WSP. im. J.P II w Krośnie

  Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór umowy
Unieważnienie postępowania
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000