Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


przetarg na zbycie półek ze stali nierdzewnej - TM-1/ZB/5/2018

                                                                                            Krosno, dnia 07.06.2018r.      

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zbycia Nr TM-1/ZB/5/2018: 1.Półka ze stali nierdzewnej- szt. 43

1.      Przedmiot przetargu:

Niniejszy przetarg ma na celu zbycie przez Organizatora:

 

Pakiet przetargowy nr 1 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 147 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 2 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 236 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 3 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 243,5 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 4 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 124 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 5 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 238 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 6 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 232 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 7 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 233 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 8 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 243,5 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 9 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 243,5 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 10 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 218 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 11 - Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 238 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 12 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 243,5 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 13 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 243,5 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 14 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 235 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 15 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 238 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 16 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 231 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 17 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 238 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 18 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 195 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 19 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 243,5 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 20 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 165 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 21 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 231 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 22 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 229 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 3

 

Pakiet przetargowy nr 23 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 124 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 24 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 148 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 25 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 148 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 26 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 125 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 27 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 125 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 28 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 151 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 29 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 144 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 30 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 137 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 31 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 152 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 32 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 165 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 33 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 301 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 4

 

Pakiet przetargowy nr 34 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 57 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 35 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 54 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 36 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 33 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 37 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 31 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 38 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 32 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 39 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 30 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 40 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 24 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 41 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 22 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 42 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 30 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 2

 

Pakiet przetargowy nr 43 – Półka ze stali nierdzewnej 1 szt.: długość 420 cm, szerokość 30 cm, liczba nóg 5

 

Organizator umożliwia dokonanie oględzin w/w rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z: Panią Edytą Prajsnar (Kierownik Działu Administracji i Inwestycji) - tel. 13 43 78 208.

 

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

2.      Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3.      Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

4.      Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)      Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 1 – 24,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 2 – 40,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 3 – 40,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 4 – 20,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 5 – 40,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 6 – 39,20 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 7 – 39,20 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 8 – 40,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 9 – 40,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 10 – 36,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 11 – 40,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 12 – 40,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 13 – 40,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 14 – 39,20 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 15 – 40,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 16 – 39,20 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 17 – 40,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 18 – 32,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 19 – 40,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 20 – 28,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 21 – 39,20 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 22 – 38,40 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 23 – 20,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 24 – 24,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 25 – 24,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 26 – 20,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 27 – 20,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 28 – 25,60 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 29 – 24,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 30 – 23,20 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 31 – 25,60 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 32 – 28,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 33 – 50,40 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 34 – 9,60 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 35 – 8,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 36 – 5,60 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 37 – 5,60 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 38 – 5,60 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 39 – 4,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 40 – 4,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 41 – 4,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 42 – 4,80 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 43 – 70,70 zł netto za 1 szt.

 

Do zaoferowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Oferent zobowiązuje się do uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

6.       Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne (proceduralne): Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracyjno i Inwestycji tel. 13 43 78 208.

Sprawy merytoryczne: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracyjno i Inwestycji tel. 13 43 78 208.

7.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. Nr 275)
w nieprzekraczalnym terminie 02.07.2018 r. o godzinie 10:00

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. Nr 110 w dniu: 02.07.2018 r. o godzinie 10:30

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia
a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

                                                          

                                                                                  ……………………………………

Dyrektor WSP. im. J.P II w Krośnie Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Regulaminu przetargu - wzór umowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000