Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/33/2019

Krosno, dnia 1 października 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/33/2019 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Planowych – dyżur medyczny – został rozstrzygnięty w dniu 30 września 2019 r. Termin składania ofert upłynął w dniu: 30 września 2019 r. o godz. 12 00 Złożono 2 oferty. Ofertę złożyli następujący oferenci: Lp. Nazwa oferenta 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D 2 Prywatny Gabinet Lekarski lek. Dariusz Śliwiński 39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 448 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin zawarcia umowy 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D 1 października 2019 r. – 30 września 2021 r. 2 Prywatny Gabinet Lekarski lek. Dariusz Śliwiński 39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 448 1 października 2019 r. – 30 września 2021 r.


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników