Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy :.
Rejestracja 13 43 78 259
Harmonogram pracy:
Nazwisko i imię PON WTO ŚRO CZW PIA
BARA Ilona 10:25 - 18:00 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 10:25 - 18:00 7:30 - 15:05
GŁOWIŃSKA Marzena 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05
GRYZIEC Donata 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05
SUCH Dominika 8:00 - 15:00 8:00 - 14:46 8:00 - 15:00 8:00 - 12:30 7:50 - 11:00
Działalność Centrum opiera się na konsultacjach ambulatoryjnych w poradniach i pracowniach diagnostycznych. Prowadzone są: profilaktyka, badania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne:
 • ucha, kości skroniowej,
 • nosa, zatok przynosowych,
 • jamy ustnej, gardła, krtani, tchawicy,
 • głowy i szyi,
 • nerwu trójdzielnego, twarzowego, przedsionkowo- ślimakowego, językowo- gardłowego),
 • wrodzonych lub nabytych uszkodzeń słuchu u dzieci i dorosłych,
 • uszkodzeń narządu równowagi (zawroty głowy),
 • zaburzeń wymowy i artykulacji,
 • rehabilitacji słuchu u dzieci i dorosłych z wszystkimi typami protez,
 • aparatownia dzieci i dorosłych,
 • diagnostyki i leczenia szumów usznych,
 • diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i komunikacji (w tym zaburzenia rozwoju mowy u dzieci).
W ramach Centrum funkcjonuje:
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna (skierowanie do audiologa/foniatry) - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja narządu głosu i mowy. Diagnostyka uszkodzeń słuchu u dzieci i dorosłych, kwalifikacja do zabiegów operacyjnych,

 • Poradnia Logopedyczna (skierowanie do logopedy) - diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy i wadami wymowy oraz rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami głosu, mowy i komunikacji,

 • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy (skierowanie od specjalisty: audiologa/ foniatry/ otolaryngologa) - diagnostyka rozwoju mowy i rehabilitacja dzieci i dorosłych z niedosłuchem lub głuchotą z różnymi rodzajami protez słuchowych (aparaty, implanty, aparaty kostne),

 • Pracownia Badań Słuchu (skierowanie od audiologa, foniatry, laryngologa) – obiektywne i subiektywne badania słuchu,

 • Punkt Audioprotetyczny (skierowanie od laryngologa, audiologa, foniatry) - dobór, ustawienie, kontrola techniczna protez słuchowych według zaleceń lekarza.
Centrum ma możliwość wykonywania badań Zaburzeń Równowagi (VNG i ENG).


Rocznie nasi specjaliści udzielają ok. 10 000 specjalistycznych porad zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zapewniamy fachową pomoc lekarza specjalisty w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii, a także neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów, licencjonowanych techników i inżyniera akustyka. W Centrum pracuje jedna z nielicznych logopedów w Polsce, który posługuje się przyznanymi przez Ministerstwo Zdrowia uprawnieniami do pełnienia obowiązków specjalisty w dziedzinie surdologopedii. Pracownicy placówki systematycznie publikują artykuły naukowe w pismach branżowych.
Od kilkunastu lat, jako jeden z dwóch szpitali w województwie podkarpackim wykonujemy badania słuchu u niemowląt w ramach Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu. Obligatoryjnie usługi te zabezpieczamy dla dzieci kierowanych do nas z sześciu oddziałów noworodkowych działających na terenie kilku powiatów oraz przyjmujemy dzieci z innych regionów Polski. Jesteśmy jednym z osiemnastu ośrodków w Polsce posiadających Bank Aparatów Słuchowych dla niemowląt.

W zakresie rehabilitacji współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Ponadto, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, leczymy i prowadzimy rehabilitację słuchu i mowy u około 700 dzieci rocznie.

Opracowany w Centrum program terapii małych dzieci z wadą słuchu został wdrożony jako obowiązujący w "Ogólnopolskim Programie Rehabilitacji Domowej Małych Dzieci z Wadą Słuchu". W Polsce ten program jest realizowany przez około 800 logopedów.
Piotr Jurczak - lekarz, specjalista otolaryngolog i audiolog-foniatra, wykładowca akademicki. Pracuje w Oddziale Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej oraz Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy. Uczestniczył w licznych konferencjach, kursach, sympozjach, stażach związanych m.in. z leczeniem wad słuchu w Polsce i za granicą. Od ponad 25 lat związany jest zawodowo z kompleksową diagnostyką i leczeniem operacyjnym dzieci i dorosłych z szerokim spektrum chorób laryngologicznych.
Marzena Głowińska - magister filologii polskiej, logopeda. Pracuje w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz w Poradni Logopedycznej. Zajmuje się wyrównywaniem deficytów rozwojowych dzieci w zakresie ich całościowego funkcjonowania. Prowadzi terapię logopedyczną od prostego opóźnionego rozwoju mowy do zaburzeń neurologicznych u dzieci i dorosłych.
Katarzyna Skrobek-Chmurska - magister pedagogiki specjalnej, neurologopeda. Pracownik Poradni Logopedycznej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji i języka. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na wszechstronny rozwój dziecka, na jego stymulowanie we wszystkich sferach celem skuteczniejszego nabywania języka i umiejętności komunikacyjnych.
Izabela Kowalik - magister pedagogiki specjalnej, ze specjalizacją tyflooligofrenopedagog oraz neurologopeda, terapeuta SI. Od ponad 15 lat pracująca z dziećmi z zaburzeniami komunikacji i języka. Pracuje w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy. Pasjonuje się poszerzaniem możliwości komunikacji małych dzieci z zaburzeniami rozwoju języka.
Zofia Żywiec - licencjonowana pielęgniarka, absolwentka Studium Obiektywnych Badań słuchu w Warszawie. W Centrum koordynuje program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków oraz wykonuje badania ABR.
Joanna Warunek - pielęgniarka, technik audiolog. Absolwentka Studium Techniki Audiologicznej Politechniki Warszawskiej. Wykonuje subiektywne badania słuchu, prowadzi punkt audioprotetyczny.
Publikacje Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie przy współpracy z Centrum:

"Od melodii do piosenki"
pod red. Katarzyny Bieńkowskiej

"Od słowa do rozmowy"
pod red. Katarzyny Bieńkowskiej

"Słucham, mówię, jestem…"
autorstwa: Katarzyny Bieńkowskiej
Skan wywiadu z lek. Piotrem Jurczakiem (.pdf)
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000