29-06-2017 r.
Jesteś w: Strona główna / Zamówienia publiczne


Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Cennik usług

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Dane teleadresowe
Zamówienia publiczne

EZ/215/54/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-07-25
skocz do zamówienia

EZ/215/53/2017 - Zakup wraz z dostawą karetki neonatologicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-07-24
skocz do zamówienia

EZ/215/63/2017 - Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV. | data otwarcia: 2017-07-13
skocz do zamówienia

EZ/215/48/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku | data otwarcia: 2017-07-11
skocz do zamówienia

EZ/215/62/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego uzytku oraz osprzetu do zabiegów chirurgicznych | data otwarcia: 2017-07-10
skocz do zamówienia

EZ/215/58/2017 - Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych | data otwarcia: 2017-07-07
skocz do zamówienia

EZ/215/66/2017 - Usługa serwisowa tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 wraz z dwoma stacjami AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto Dual Shot Alpha. | data otwarcia: 2017-07-05
skocz do zamówienia

EZ/215/65/2017 - Zakup i dostawa środków czyszczących | data otwarcia: 2017-07-04
skocz do zamówienia

EZ/214/52/2017 - Zakup i dostawę wózka anestezjologicznego | data otwarcia: 2017-07-04
skocz do zamówienia

EZ/214/51/2016 - Zakup 6 kompletów stolika medycznego do narzędzi chirurgicznych | data otwarcia: 2017-07-04
skocz do zamówienia

EZ/214/50/2017 - Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi oraz Pracowni Serologii wraz z wdrożeniem systemu | data otwarcia: 2017-07-03
skocz do zamówienia

EZ/215/40/2017 - Zakup wraz z dostawą jałowych, jednorazowych zbiorczo pakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą biometru optycznego oraz aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej | data otwarcia: 2017-06-30
skocz do zamówienia

EZ/215/51/2017 - Zakup i dostawa odczynników do elektroforezy białek, łańcuchów lekkich wraz z dzierżawą aparatury | data otwarcia: 2017-06-30
skocz do zamówienia

EZ/215/47/2017 - Zakup i dostawa implantów do zespoleń ortopedycznych | data otwarcia: 2017-06-29
skocz do zamówienia

EZ/215/57/2017 - Wymiana powierzchni podłogowej na winylową w korytarzach poradni specjalistycznych budynku D wraz z dostawą materiałów budowlanych. | data otwarcia: 2017-06-29
skocz do zamówienia

EZ/215/61/2017 - Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych II | data otwarcia: 2017-06-29
skocz do zamówienia

EZ/214/47/2017 - Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych | data otwarcia: 2017-06-29
skocz do zamówienia

EZ/215/63/2017 - Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV. | data otwarcia: 2017-07-13
skocz do zamówienia

Archiwalne zamówienia publiczne są dostępne pod adresem: http://www.krosno.med.pl/index.php?menu=zamowienia_archiwalne
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / mmatelowski@krosno.med.pl / 31.03.2014 14:30
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / 31.03.2014 14:30
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl