20-02-2019 r.
Jesteś w: Strona główna / Zamówienia publiczne


Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Cennik usług

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Dane teleadresowe
Zamówienia publiczne

EZ/215/12/2019 - Zakup wraz dostawą soczewek okulistycznych | data otwarcia: 2019-02-28
skocz do zamówienia

EZ/214/17/2019 - Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej w Krośnie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego | data otwarcia: 2019-02-28
skocz do zamówienia

EZ/215/11/2019 - Zadanie współfinasowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie : 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego . Tytuł: „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie”. | data otwarcia: 2019-02-25
skocz do zamówienia

EZ/215/7/2019 - zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, specjalistycznych zestawów opatrunkowych, immunoglobulin, programu lekowego | data otwarcia: 2019-02-22
skocz do zamówienia

EZ/215/14/2019 - Zakup i dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą sprzętu | data otwarcia: 2019-02-22
skocz do zamówienia

EZ/214/20/2019 - Remont pomieszczeń administracyjnych | data otwarcia: 2019-02-22
skocz do zamówienia

EZ/215/13/2019 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca | data otwarcia: 2019-02-20
skocz do zamówienia

Archiwalne zamówienia publiczne są dostępne pod adresem: http://www.krosno.med.pl/index.php?menu=zamowienia_archiwalne
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / mmatelowski@krosno.med.pl / 31.03.2014 14:30
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / 31.03.2014 14:30
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl