20-02-2018 r.
Jesteś w: Strona główna / Zamówienia publiczne


Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Cennik usług

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Dane teleadresowe
Zamówienia publiczne

EZ/215/10/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2018-03-06
skocz do zamówienia

EZ/215/7/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2018-03-05
skocz do zamówienia

EZ/215/9/2018 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego i Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2018-03-05
skocz do zamówienia

EZ/215/15/2018 - Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca | data otwarcia: 2018-02-27
skocz do zamówienia

EZ/215/16/2018 - Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych | data otwarcia: 2018-02-27
skocz do zamówienia

EZ/214/26/2018 - Sukcesywna dostawa materiałów rejestrujących | data otwarcia: 2018-02-26
skocz do zamówienia

EZ/215/13/2018 - Dzierżawa koncentratorów tlenu | data otwarcia: 2018-02-26
skocz do zamówienia

EZ/214/28/2018 - Zakup wraz z dostawą środków piorących wraz z płynem dezynfekującym oraz krochmalu syntetycznego | data otwarcia: 2018-02-23
skocz do zamówienia

EZ/214/23/2018 - Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych z monitorami | data otwarcia: 2018-02-22
skocz do zamówienia

EZ/214/22/2018 - Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej | data otwarcia: 2018-02-21
skocz do zamówienia

EZ/214/17/2018 - Zakup i dostawa płynów do dializ | data otwarcia: 2018-02-21
skocz do zamówienia

EZ/214/27/2018 - Zakup wraz z dostawą artykułów jednorazowych na potrzeby kuchni | data otwarcia: 2018-02-21
skocz do zamówienia

EZ/215/3/2018 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2018-02-20
skocz do zamówienia

EZ/215/5/2018 - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników | data otwarcia: 2018-02-20
skocz do zamówienia

Archiwalne zamówienia publiczne są dostępne pod adresem: http://www.krosno.med.pl/index.php?menu=zamowienia_archiwalne
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / mmatelowski@krosno.med.pl / 31.03.2014 14:30
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / 31.03.2014 14:30
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl