20-10-2017 r.
Jesteś w: Strona główna / Zamówienia publiczne


Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Cennik usług

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Dane teleadresowe
Zamówienia publiczne

EZ/215/98/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-11-28
skocz do zamówienia

EZ/215/101/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-11-17
skocz do zamówienia

EZ/215/83/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-11-03
skocz do zamówienia

EZ/215/100/2017 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. | data otwarcia: 2017-11-02
skocz do zamówienia

EZ/215/102/2017 - Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów | data otwarcia: 2017-11-02
skocz do zamówienia

EZ/215/86/2017 - Zakup wraz z dostawą jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu | data otwarcia: 2017-10-31
skocz do zamówienia

EZ/215/95/2017 - Zakup wrqaz z dostawą sprzętu jednorazowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków | data otwarcia: 2017-10-30
skocz do zamówienia

EZ/215/82/2017 - Zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, produktów okulistycznych i produktów leczniczych różnych | data otwarcia: 2017-10-27
skocz do zamówienia

EZ/214/80/2017 - Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kaset i taśm | data otwarcia: 2017-10-26
skocz do zamówienia

EZ/215/104/2017 - Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych w ramach programu polityki zdrowotnej pn.” Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 | data otwarcia: 2017-10-26
skocz do zamówienia

EZ/214/77/2017 - Zakup i dostawa mikroskopu diagnostycznego | data otwarcia: 2017-10-25
skocz do zamówienia

EZ/214/84/2017 - Zakup i dostawa odczynników chemicznych | data otwarcia: 2017-10-25
skocz do zamówienia

EZ/214/82/2017 - Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są zainstalowane w kotłowni Zamawiającego. | data otwarcia: 2017-10-25
skocz do zamówienia

EZ/214/83/2017 - Zakup sukcesywny staplerów do resekcji jelita i siatek do przepuklin metodą Valentiego | data otwarcia: 2017-10-25
skocz do zamówienia

EZ/214/76/2017 - Sukcesywna dostawa zestawów do grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynnik wzrostu), oraz urządzenia do produkcji autologicznej trombiny | data otwarcia: 2017-10-24
skocz do zamówienia

EZ/215/103/2017 - Zakup i dostawa mięsa drobiowego, wędlin, nabiału | data otwarcia: 2017-10-20
skocz do zamówienia

Archiwalne zamówienia publiczne są dostępne pod adresem: http://www.krosno.med.pl/index.php?menu=zamowienia_archiwalne
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / mmatelowski@krosno.med.pl / 31.03.2014 14:30
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / 31.03.2014 14:30
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl