20-08-2017 r.
Jesteś w: Strona główna / Zamówienia publiczne


Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Cennik usług

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Dane teleadresowe
Zamówienia publiczne

EZ/215/75/2017 - Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-09-21
skocz do zamówienia

EZ/215/60/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-09-05
skocz do zamówienia

EZ/215/70/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-09-05
skocz do zamówienia

EZ/215/78/2017 - Wymiana powierzchni podłogowej na winylową w Poradni Dziecięcej i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc | data otwarcia: 2017-09-01
skocz do zamówienia

EZ/215/80/2017 - Zakup i dostawa worków na odpady | data otwarcia: 2017-08-30
skocz do zamówienia

EZ/215/74/2017 - Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. | data otwarcia: 2017-08-29
skocz do zamówienia

EZ/215/77/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego | data otwarcia: 2017-08-28
skocz do zamówienia

EZ/215/76/2017 - Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną- eta IV. | data otwarcia: 2017-08-23
skocz do zamówienia

EZ/214/46/2017 - Zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych | data otwarcia: 2017-08-23
skocz do zamówienia

EZ/214/62/2017 - Stolik zabiegowy z nawiewem laminarnym plus filtry jałowe jednorazowe | data otwarcia: 2017-08-21
skocz do zamówienia

Archiwalne zamówienia publiczne są dostępne pod adresem: http://www.krosno.med.pl/index.php?menu=zamowienia_archiwalne
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / mmatelowski@krosno.med.pl / 31.03.2014 14:30
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / 31.03.2014 14:30
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl