13-12-2017 r.
Jesteś w: Strona główna / Zamówienia publiczne


Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Cennik usług

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Dane teleadresowe
Zamówienia publiczne

EZ/215/98/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-12-18
skocz do zamówienia

EZ/215/109/2017 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | data otwarcia: 2017-12-18
skocz do zamówienia

EZ/215/122/2017 - Zakup i dostawa odczynników do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą aparatury | data otwarcia: 2017-12-15
skocz do zamówienia

EZ/214/99/2017 - Usługa ochrony osób i mienia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. J. P. II w Krośnie | data otwarcia: 2017-12-15
skocz do zamówienia

EZ/214/98/2017 - Wdrożenie normy ISO/IEC 27001 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wydanie Certyfikatu” | data otwarcia: 2017-12-13
skocz do zamówienia

EZ/215/121/2017 - Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie im. Jana Pawła II w Krośnie | data otwarcia: 2017-12-13
skocz do zamówienia

Archiwalne zamówienia publiczne są dostępne pod adresem: http://www.krosno.med.pl/index.php?menu=zamowienia_archiwalne
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / mmatelowski@krosno.med.pl / 31.03.2014 14:30
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 723 / 31.03.2014 14:30
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl